Tā kā 2002. gada 13. decembrī Latvija saņēma uzaicinājumu iestāties ES, referenduma sagatavošana par Latvijas dalību ES kļuva par vienu no svarīgākajiem iekšpolitiskajiem jautājumiem. Valsts izvērsa plašu skaidrojošu aģitāciju, kāpēc Latvijai ir izdevīgi iestāties ES, taču iedzīvotāju aptaujas līdz pat pēdējam brīdim rādīja, ka ir ļoti liels svārstīgo un ES pretinieku skaits. Tāpēc nebija pārliecības, ka Latvijas iedzīvotāji tiešām atbalstīs valsts iestāšanos ES.

Referendumā bija jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem, un Latvijas dalība ES tiktu uzskatīta par apstiprinātu, ja „par” balsotu vismaz puse un vēl viens no visiem vēlētājiem, kas piedalās referendumā.

Vairākums — 676 700 jeb 66,97% — no vēlētājiem balsoja par Latvijas iestāšanos ES. Kopumā tautas nobalsošanā piedalījās 1 010 467 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi.

CVK mājas lapa: http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/sae8dev.aktiv03er.vis