2012. gada 18. februārī Latvijā notika tautas nobalsošana par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu. Likumprojekts paredzēja grozīt Satversmi, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu. Iecerētie grozījumi paredzēja arī noteikt, ka pašvaldībās darba valoda ir arī krievu valoda, kā arī ikvienam iedzīvotājam ir tiesības saņemt informāciju abās – latviešu un krievu valodās. Tautas nobalsošanā 18.februārī piedalījās 1092908 jeb 70,73% balsstiesīgo Latvijas pilsoņu. Par Satversmes grozījumu pieņemšanu nobalsoja 273 347 jeb 24,88% vēlētāju, bet pret bija 821722 jeb 74,8%. Grozījumi Satversmē tautas nobalsošanā netika atbalstīti, jo saņemtais «par» balsu skaits bija mazāks nekā 772 502 balsis jeb puse no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem.

CVK: http://web.cvk.lv/pub/public/30256.html