No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notika parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai. Likumprojekts paredzēja grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”. Lai turpinātu parakstu vākšanas 2. kārtu pietrūka aptuveni 30 000 parakstu. http://web.cvk.lv/pub/public/29863.html