Stājās spēkā likums “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”.Ar šo lēmumu, tika noteikta imigrācijas politika Latvijā un regulētas migrācijas plūsmas[ 1 ] .