Sociālo tiesību pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā

  • Autors:Marks Modinets, Invaliditātes un sociālās atstumtības nacionālā centra (CTNERHI) direktors Parīzē, Francijā, sadarbībā ar autoru kolektīvu
  • Organizācija:Eiropas Komisija
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Ziņojums par sociālo tiesību pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā apraksta vispārējos principus un pasākumus, kas radīti, lai cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā būtu pieejamas sociālas tiesības. Ziņojumā identificēti tie šķēršļi, kuri joprojām traucē sociālo tiesību pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti un, attiecīgi, kavē viņu pilnīgu līdzdalību sabiedrības darbības jomās, īpaši izglītībā, arodizglītībā, nodarbinātībā, pilsētvidē un transportā, informācijā un komunikācijā, veselības un sociālajā aizsardzībā. Ziņojumā ir sniegti vairāki labās prakses piemēri, t.i., parādīti pasākumi, ko dalībvalstis veikušas, lai šādus šķēršļus pārvarētu. Visbeidzot, šis ziņojums satur starpnozaru politiskās vadlīnijas, kuru mērķis ir atvieglot pieejamību sociālajām tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā.

Iesaki citiem:

Sociālo tiesību pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā

1.daļa
(latviski, PDF, 1,33 MBpdf)

2.daļa
(latviski, PFD, 1,18 MBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi