Sociālo pakalpojumu efektivitāte un resursu izmantošanas optimizācijas iespējas invalīdu integrācijas nodrošināšanā

  • Organizācija:SIA "Attika", pasūtītājs: LR Labklājības ministrija
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Invalīdiem pieejamo pakalpojumu efektivitātes analīze izglītības un nodarbinātības jomās, lai sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem invalīdu nodarbinātības pieauguma veicināšanā. Pētījumā izvērtēta valsts politikas īstenošanas gaita invalīdu izglītības un nodarbinātības jomā (saskaņā ar koncepciju “Vienādas iespējas visiem” un likumiem), noskaidrota invalīdu profesionālās rehabilitācijas un vajadzību atbilstība piedāvāto pakalpojumu veidiem, apjomam un izpildījuma kvalitātei, kā arī identificētas institucionālās sadarbības problēmas.

Iesaki citiem:

Sociālo pakalpojumu efektivitāte un resursu izmantošanas optimizācijas iespējas invalīdu integrācijas nodrošināšanā

(latviski, PDF, 317 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi