Sociālie uzņēmumi - nevalstiskās organizācijas Latvijā 0

Kādi ir sociālie uzņēmumi Latvijā, kas tiem raksturīgs, kādā juridiskajā ietvarā tie darbojas un kā tie atšķiras no ārvalstu sociālajiem uzņēmumiem? Domnīca PROVIDUS veikusi sociālo uzņēmumu izpēti.

Iesaki citiem:
3272599219 8dcb7a1faa
Foto:Jer Thorp

Sociālais uzņēmums un sociālā uzņēmējdarbība ir jēdzieni, kurus zina un lieto tikai daži indivīdi vai uzņēmumi, apzīmējot veiktās aktivitātes sociālo problēmu risināšanā. Šo jēdzienu izmanto, aprakstot uzņēmuma darbību, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā arī raksturo dažādus labdarības veikaliņus, un protams, šo jēdzienu attiecina uz organizācijām, kas sniedz dažādus sociālos pakalpojumus. Sociālā uzņēmējdarbība ir jauns koncepts, un pagaidām Latvijā nav likuma, kas šo jomu regulē. Tāpat mums nav vienota skaidrojuma vai kritēriju kopuma, kas ļautu nošķirt sociālos uzņēmumus no nevalstiskās organizācijas vai komersanta.

Neskatoties uz faktu, ka Latvijā savu ietvaru sociālajai uzņēmējdarbībai vēl tikai veidojam, ir daudz uzņēmumu un nevalstisko organizāciju, kuras faktiski atbilst kritērijiem, kas raksturo sociālo uzņēmumu citur Eiropā.

Pētījuma gaitā veiktajā aptaujā piedalījās 25 uzņēmumi, kas sevi identificē vai uzskata, ka viņu darbība atbilst sociālā uzņēmuma kritērijiem.


Galvenie pētījuma secinājumi:

- Lielākā daļa sociālo uzņēmumu izvēlējušies biedrības juridisko formu;
- Pusei organizāciju ir sabiedriskā labuma organizāciju statuss;
- Lielākā daļa organizāciju strādā ar projektu konkursos iegūtu finansējumu;
- Tikai nelielu daļu no sociālo uzņēmumu budžetiem veido ienākumi no saimnieciskās darbības;
- Sociālo uzņēmumu darbības jomas pārsvarā ir saistītas ar dažādu izglītojošo pasākumu organizēšanu un veikšanu;
- Tikai nedaudzi sociālie uzņēmumi nodarbina pastāvīgos darbiniekus;
- Visi sociālie uzņēmumi savā darbībā iesaista brīvprātīgos.

(Sociālie uzņēmumi - nevalstiskās organizācijas Latvijāpdf)

Sociālie uzņēmumi - nevalstiskās organizācijas LatvijāPublikācija sagatavota projektā "PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā". Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta in Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par finansējuma sniedzēju: www.sif.lv, www.eeagrants.org, www.eeagrants.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Developing legal systems to support social enterprise growth 62 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska

Analīze par sociālo uzņēmējdarbību 1 Autors:Antonella Noya, Emma Clarance et al

A map of social enterprises and their ecosystems in Europe 1 Autors:Charu Wilkinson, James Medhurst et al

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe 0 Autors:Charu Wilkinson, James Medhurst et al

Komentāri (0) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Saistītie raksti
634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību 0 Autors:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

Citi autora darbi
5571593357 3022daa6c1 o

Developing legal systems to support social enterprise growth 62 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska