Sociālās politikas īstenošana Latvijā pēc pievienošanās ES

  • Autors:Tatjana Muravska, Zane Cunska
  • Organizācija:Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu un angļu

Rakstā apskatīti Sociālās politikas jautājumi Latvijā no jaunās ES dalībvalsts perspektīvas. Konkrētāk, tiek apskatīts, kā mainījusies Latvijas situācija laika periodā no 2004. līdz 2008. gadam iestāšanās ES rezultātā, situācijā, kad augsta ekonomiskā izaugsme kombinācijā ar dabisko iedzīvotāju skaita samazināšanos, darbaspēka trūkumu vairākos ekonomikas sektoros un emigrāciju uz ārvalstīm, pieprasa politiku, kas vērsta uz cilvēkkapitāla attīstītību valstī.

Iesaki citiem:

Autori rekomendē turpināt sociālās sistēmas integrāciju saskaņā ar ES politikas virzienu, bet akli nesekot starptautisko institūciju prasībām, tā vietā izmantojot pašu ekspertu vērtējumu; atbildot uz ekonomikas un sociālajiem izaicinājumiem, saglabāt soociālās politikas ilgtermiņa mērķus; izmantot citu valstu labāko pieredzi krīzes pārvarēšamai, kā arī uzlabot pārvaldību un veidot sociālo dialogu.

(Sociālās politikas īstenošana Latvijā pēc pievienošanās ESpdf)

(Social Policy Implementation in Latvia Post EU Accesionpdf)Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi