Sociālais dialogs Latvijā 1

  • Autors:Kaspars Vingris, Andris Alksnis
  • Organizācija:LDDK
  • Gads:2014
  • Valoda:latviešu

Sociālo partneru iesaistīšanās dažādu nozaru jomās ir nepietiekama, secināts Latvijas Darba devēju konfederācijas pētījumā par sociālo dialogu.

Iesaki citiem:
Lddk

Divpusējais sociālais dialogs ir sarunu process, kurā līdzvērtīgi piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba ņēmēji. Trīspusējais sociālais dialogs ietver arī sarunu partneri – valsts institūcijas.

Lai veiktu Latvijā esošā sociālā dialoga analīzi, LDDK publicējis pētījumu, kas sniedz arī priekšlikumus nozaru sociālā dialoga attīstībai. Pētījumā secināts, ka sociālo partneru iesaistīšanās dažādu nozaru jomās ir nepietiekama. To daļēji skaidro ar neinformētību un ieinteresētības trūkumu, kā arī neizpratni par sociālo partneru nozīmi, vietu un lomu. Tāpat sociālo dialogu apgrūtina sadarbības trūkums un neuzticība starp iespējamiem partneriem politisko sociāli kulturālo un ekonomisko iemelsu dēļ.

(Nozaru sociālā dialoga analīzepdf)

Sociālā dialoga iespējas analizētas pārskatā par sociālā dialoga tiesisko regulējumu Latvijas un starptautiskajos normatīvajos aktos.

(Sociālā dialoga tiesiskais regulējums Latvijas un starptautiskajos normatīvajos aktospdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Article project

New Executives Fund Autors:Providus