Skolotāju tolerances barometrs

  • Autors:Marija Golubeva, Ivars Austers, Ieva Strode
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

Pētījuma gaitā tika izvērtētas skolotāju attieksmes pret tolerances audzināšanu skolā un pret pašu skolotāju lomu tolerances veicināšanā.

Iesaki citiem:

Tika noskaidrotas skolotāju sociāli psiholoģiskās orientācijas uz sadarbību ar skolēniem vai dominēšanu, un atsevišķi izdalīta skolotāju 'izdegšanas' problēma. Viens no pētījuma aspektiem ir vērtējums par skolotāju gatavību iesaistīties konfliktu risināšanā starp skolēniem, ja konflikti notiek skolēnu sociālās izcelsmes, rases, tautības vai seksuālās orientācija dēļ.

Pētījums noskaidroja arī skolotāju uzskatus par valsts un pašvaldību institūciju lomu kā ekspertīzes avotu, kas palīdz mācīt par toleranci. Pētījums atklāj, ka skolotājuprāt, jaunie pamatizglītības standarti, Nacionālā iecietības veicināšanas programma un pat Latvijas dalība ES maz ietekmē situāciju tolerances mācīšanā.

 Pētījuma teksts (409.68 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi