Skaitļi, aiz kuriem ir cilvēki un robežas 123

Komentārs par ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) 2015. gada ziņojumu.

Iesaki citiem:

Salīdzinot ar pagājušo gadu, Latvijā diskusijas ap bēgļu jautājumu pašlaik ir norimušas. Sabiedrības dienaskārtībā vienmēr agrāk vai vēlāk iestājas nogurums no katras, pat visu sensāciju ražotāju centīgi ekspluatētas tēmas. Tomēr neskatoties uz to, pārvietoto personu skaits pasaulē nav kļuvis ne par mata tiesu mazāks – drīzāk, krīze ir gājusi plašumā. Par to, ka arī par pasaules bēgļu krīzes daudzām saknēm un sējām, var uzzināt no tikko iznākušā ziņojuma – Global Trends. Forced Displacement in 2015, ko izdeva ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR).[1]

Kopš 2014. gada beigām, pārvietoto personu skaits pasaulē turpināja augt, sasniedzot jau vairāk kā 65 miljonus. Tikai salīdzinoši neliela daļa no tiem – 3.2 miljoni – bija patvēruma meklētāji, tātad, cilvēki, kas iesniedza pieteikumu patvērumam citā valstī un vēl gaidīja atbildi. Ap 16.1 miljoniem bija bēgļi, bet pārējie – galvenokārt iekšēji pārvietotas personas jeb cilvēki, kas nepameta savas valsts robežas, bet bija spiesti pamest savas mājas.

Bēgļi ir īpaša cilvēku kategorija, kas ir spiesti atrasties ārpus savām izcelsmes valstīm dēļ sarežģītiem apstākļiem (karš, vajāšana), un atšķirībā no Latvijas valsts iestādēm, UNHCR ziņojums nedala tos divās kategorijās – tajos, kas pamet mājas savas piederības, politisko uzskatu vai reliģijas dēļ, un tajos, kas nevar atgriezties ‘tikai’ dēļ kara vai vardarbības briesmām (Latvijā pēdējai kategorijai piešķir alternatīvo statusu).[2] Vairāk nekā puse no visiem bēgļiem pasaulē nāk no trim valstīm: Sīrijas, Afganistānas un Somālijas. Sīriešu bēgļu skaits 2015. gada laikā pieauga par 1 miljonu, gandrīz sasniedzot 5 miljonu robežu. Kā jau vairākkārt tika rakstīts, lielāka daļa no tiem nemaz nemēģina tikt pie mums, uz Eiropu, bet gan paliek kaimiņu valstu teritorijās. Ne velti Turcija, Pakistāna un Libāna, kā arī Jordānija un Etiopija ir starp tam valstīm, kas savā teritorijā pieņem visvairāk bēgļu.

Tomēr arī citās pasaules malās bēgļu skaits turpina pieaugt. Starp tiem ir jaunieši no Salvadoras un Hondurasas, kas mēģina bēgt no narkotiku bandām, un kuru piespiedu atgriešanās dzimtenē ir viens no punktiem ASV un Meksikas vienošanās par migrācijas kontroli. Rohingja tautības cilvēki no Mjanmas, kuriem jau 1982. gadā militāra valdība atteica tiesības uz pilsonību, un kas meklē patvērumu citās reģiona valstīs, bet ir bieži spiesti palikt uz laivām Andamanu jūrā, jo neviena valsts viņus negrib ielaist. Cilvēki no Nigērijas, kas bēg no reliģisko fanātiķu Boko Haram bandām un nonāk bēgļu nometnes, kur daži mirst no adekvāta ēdiena trūkuma.

Tikai salīdzinoši neliela daļa no visiem cilvēkiem, kas kara, dabas katastrofu vai citu no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ bija spiesti pamest mājas, atrodas Eiropā – turklāt pie Eiropas reģiona UNHCR ziņojums pieskaita arī Turciju, kur atrodas jau ap 2,5 miljoniem bēgļu, galvenokārt no Sīrijas, un Ukrainu, kur ir daudz iekšēji pārvietoto personu no Krievijas un tai draudzīgo kaujinieku okupētām teritorijām. Tanī pašā laikā gan absolūtajos skaitļos, gan procentuāli 2015. gadā bēgļu skaita pieaugums Eiropas reģionā bija lielāks nekā citos reģionos – tas pieauga par 1.3 miljoniem jeb 43%.[3] Vairāk nekā puse no reģiona bēgļiem atrodas Turcijā un nav šķērsojuši ES robežas.

Ne visas personas, ko UNHCR pieskaita pie bēgļiem, ir gājušas caur individuāla statusa piešķiršanas procedūrai. Daudzās valstīs tie tiek atzīti par bēgļiem kā noteiktai cilvēku grupai piederīgie uz kolektīva pamata. Lielākā daļa cilvēku, ko ANO Augstā komisāra dienests uzskata par bēgļiem, ir saņēmuši palīdzību no UNHCR. Attīstītajās valstīs valdības parasti pašas nodarbojas ar bēgļu pieņemšanu.

Nav noslēpums, ka katras valsts spēja pieņemt bēgļus jeb tās kapacitāte nodrošināt viņiem jumtu virs galvas, darbu un veselības aprūpi, ir lielā mērā atkarīga no valsts iedzīvotāju skaita, ienākumiem un tautsaimniecības attīstības. Pašlaik bēgļu un patvēruma meklētāju sadale pasaulē ir izteikti neproporcionāla, un valstis ar zemiem un vidējiem ienākumiem nereti pieņem krietni vairāk bēgļu nekā bagātas valstis. Pēdējo trīs gadu laikā 86% no pasaules bēgļiem palika mazo un vidējo ienākumu valstīs. Vismazāk attīstītas valstis – tādas, kas diez vai var nodrošināt attīstības iespējas saviem pilsoņiem, pieņēma ap 4 miljoniem bēgļu. Vislielākais bēgļu skaits pasaulē joprojām atrodas Āfrikā, un tas arī turpina augt. Āfrikas valstis pieņēma lielu daļu no jaunajiem bēgļiem no nesen izraisītajiem konfliktiem – piemēram, 123 tūkstoši cilvēku no Burundi saņēma patvērumu Tanzānijā. Valstis, par kurām ES iedzīvotāji vai nu nedomā vispār, vai arī iztēlojās tās tikai kā bēgļu un migrantu avotus – Ruanda un Kamerūna – 2015. gadā kopā pieņēma vairāk jaunu bēgļu nekā Lielbritānija.[4]

Viena no svarīgākajām tendencēm, kurai kārtējo reizi pievērš uzmanību UNHCR ziņojums, ir tā, ka liela daļa no bēgļiem atrodas tā saucamajās ‘ilgstošajās situācijās’ (protracted situation) – kad liela bēgļu grupa (virs 25 000) vairāk kā piecus gadus atrodas ārpus savas izcelsmes valsts vienā mītnes zemē. Ap 40% bēgļu visā pasaulē atrodas ‘ilgstošajās situācijās’, kas nozīmē, ka plānojot patvēruma politiku nākotnei, valstīm jārēķinās ar to, ka bēgļi kā iedzīvotāju kategorija nekur nepazudīs.

UNHCR ziņojums norāda, ka brīvprātīga atgriešanās dzimtenē, pārvietošana uz valstīm, kas brīvprātīgi piedāvā bēgļiem apmesties viņu teritorijā, un integrācija mītnes valsts sabiedrībā ir trīs ilgtspējīgi risinājumi bēgļu situācijām. Tomēr tikai nelielai daļai bēgļu ik gadu izdodas atrast ilgtspējīgu risinājumu, un cilvēku skaits, kas dzīvo nedrošos pagaidu patvēruma apstākļos, paliek aizvien lielāks. Atgriezties dzimtenē traucē konflikti, zaudēti īpašumi un zeme, zema veselības aprūpes un izglītības pieejamība. 2015. gadā dzimtenē atgriezās tikai ap 214 tūkstošiem bēgļu. Valstu, kas piedāvā uz tām pārvietoties, nav daudz, un pagājušajā gadā tās brīvprātīgi pieņēma ap 107 tūkstošiem bēgļu.[5] Integrācija vietējā sabiedrībā paliek kā de facto perspektīvākais ceļš bēgļu situācijas atrisināšanai, tomēr, lai spriestu par to, cik veiksmīgi notiek integrācija, trūkst starptautiski salīdzināmu datu. Piemēram, daudzas valstis neapkopo statistiku par to, vai naturalizētie pilsoni ir bijušie bēgļi.

Nākotnes izaicinājumu risināšanai bēgļu integrācijas jomā nepieciešama ne tikai patvēruma valstu politiskā griba, bet arī laba patvēruma un integrācijas politika, pilnīgākas zināšanas par bēgļu situāciju un tendencēm, lieli resursi, kā arī atbildīgo institūciju un personu kapacitātes uzlabošana.

Pētījuma pilnais teksts pieejams šeit. UNHCR mājas lapā iespējams iepazīties arī ar papildus video, intervijām un infografikām.

[1] UNHCR (2015) Global Trends. Forced Displacement in 2015.
[2] PMLP, http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/asylum-seeking/
[3] Global Trends, 14.
[4] Ibid.
[5] Ibid., 26.

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (123) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
ann nguyen

Great post!
<a href="http://whattogetyourboyfriendsparentsforchristmas.com/">christmas gifts for boyfriend's parents</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
brickell restaurants

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
ann nguyen

Can you tell me how i put my web links like this one "brickell restaurants"? I need your help thank you!

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..

seo web marketing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
online marketing seo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Khiet Thanh

Thanks for this helpful post!
<a href="http://whattogetyourboyfriendsparentsforchristmas.com/">christmas gifts for boyfriend's parents</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Latif Eseler

very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’t wait to read more posts http://www.istanbullayovertours.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
Orange County CPA

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
Kurd online

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Pheromone Cologne for Men

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
vacanza

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
buy real instagram followers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
FIFA Mobile Soccer Hack

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

There is obviously a multiple to understand about this.
lotto destroyer review by samplesite.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
alquiler de furgonetas

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
Calmovil Natural Hemorrhoid Relief

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
chalkboard markers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
funbeat

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.
how to hack tuber simulator

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
Bedroom Towels

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Västerbotten Kuriren

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
rmofspringfield.ca

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.
SEO Glasgow

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it.
phoenix arizona handyman classified ads

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
mobile medical diagnostics

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
check

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
Bigrock Black Friday Coupons

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
cell phone parts wholesale

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
medical marijuana business attorney in Florida

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
piperine

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
ac repair

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
Samsung power supply board

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
marcelo carvalho cordeiro

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174

Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on. and I’ve been at the glance out for such info.
<a href='http://certificadorenergetico.es'>certificado de eficiencia energetica</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174

Thank you for the update. very nice site..
<a href='http://certificadorenergetico.es'>certificado energetico</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

skin lightening pills

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. water blaster

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
app store games

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Chef Knife

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
como emagrecer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. #glutenfreefitness

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
Men's Pheromones

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. anonymous

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
apartamentos em miami

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
marcelo-cordeiro.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
Free Recharge

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. sport waist trainer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
online party rentals

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
istanbul shore excursion

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!.
flipper decals for indiana jones

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. luxury property for sale Marbella

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
jeczmien zielony

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
price of gold

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
melatonina 3mg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Faux Brick Panels

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
imoveis em miami

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
ibs treatment

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.
gout home remedies

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.

gifts for programmers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
thai family restaurant

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information.
choreworker

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. macro excel

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. vereador

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
affordable lace front wigs

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
used campers for sale in Missouri

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
business consultant

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. roundup cancer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
canada us cross border tax

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
credit management

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
marcelo carvalho cordeiro

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog..keep posting..
continuumbooks about surviving the final bubble

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Movers in Calgary

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
Accountant

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.

sykkelnord

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. turist feller

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I really appreciate good and helpful work. Very informative content around that I keep searching for. Thank you.
printing EDDM

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
barnehage

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
luxura bed linen

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Im fairly positive theyre likely to be informed a great deal of new stuff here than anyone http://www.theactuarialexam.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.
Al-jaber

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. liked this info

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles.
https://www.levitradosageus24.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Well this article that i've been waited for so long.
http://clashroyalehackcheats.de

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
Very nice article

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
programmer t-shirt

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

Thanks for informative post.
scholarship

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
<a href='http://citizenship.ca/'>scholarship</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
casas em miami

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
johnb6174 bond

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
Calgary Movers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. As Seen on TV

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

This blog is really great. The information here will surely be of some help to me. Thanks!.
slot casino

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
GetYourCouponCodes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
buy seo services

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
generic ieee 1284.4 printing support download

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
infrared heaters

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. DietasEmagrecimento.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. loans for people with bad credit

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
free business calls

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!.
Check this out

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this.
best product reviews

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Read here more

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. stamped concrete ma

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I really like your writing style, great information, thankyou for posting.
Electronic Engineering

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long.
girlsdoporn

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Avrora Istomina

was looking for this information, thanks to the author of the post, I am glad to join your community! http://192168ll.mobi

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Avrora Istomina

was looking for this information, thanks to the author of the post, I am glad to join your community!
<a href=http://192168ll.mobi/> 192.168.1.1 </a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Avrora Istomina

was looking for this information, thanks to the author of the post, I am glad to join your community!
<a href="http://192168ll.mobi/"> 192.168.1.1 </a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Robert Dauni

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
http://nopsoriasis.net/scalp-psoriasis/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Robert Dauni

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
<a href="http://nopsoriasis.net/types-of-psoriasis/">plaque psoriasis</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
benefits of phen24

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
video courses

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this.
Self Booster

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
Websitebuilder4you.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

I thought I would leave my first comment. yoga burn Zoe

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Hi there! Nice post! Please tell us when I will see a follow up!
[url=http://catbed-4less.com]new mattress[url]

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Cool stuff you have got and you keep update all of us.
order Capsiplex

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
you can visit their site and download the updated version

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff.
tax id federal ein application

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spam

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
http://www.midcenturymodernchair.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.
watch lights out online

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
usman ali

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.
stamped concrete pool deck nh

Citi autora darbi