Sievietes un vīrieši pārvaldībā

  • Autors:Aivita Putniņa, Linda Zīverte
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas institūts, Eiropas Komisija, LM projekts "Masu mediju loma varas pārdalē"
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījuma uzdevums ir analizēt faktorus, kas ietekmē sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Pētījums analizē gan politikas formulējumu sabiedrībā un politiķu vidū, gan dažādus dzimuma stereotipus, kas ietekmē sieviešu un vīriešu piekļuvi lēmumu pieņemšanā, gan arī prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai iesaistītos lēmumu pieņemšanā.

Iesaki citiem:

Pētījums balstīts uz kvalitatīvām pētniecības metodēm – intervijām un fokusa grupu diskusijām, aptverot plašu pārvaldības spektru. Ziņojumā analizēts veids, kādā politiķi, valsts un pašvaldības amatpersonas un nevalstisko organizāciju pārstāvji runā par politiku.


Pētījuma praktiskais uzdevums bija formulēt diskusiju tēmas un iespējamās mērķauditorijas, lai aktualizētu dzimumu līdztiesības jautājumu Latvijas sabiedrībā. Kā mērķa grupas ir izvirzītas valsts un pašvaldības līmeņa politiķi, politisko partiju ierindas biedri un sieviešu nevalstisko organizāciju pārstāves. Diskutējamās tēmas apvienotas trīs blokos, uzsverot divdomīgu sievietes vietu un lomu pārvaldībā.


Pirmkārt, analizēta Latvijas duālā politikas telpa, kuru veido dažādu līmeņu politika ar katram līmenim raksturīgiem spēles noteikumiem. Jo augstāks politikas līmenis, jo politika ir slēgtāka un krasāk tajā izpaužas dzimumu nevienlīdzība. Sievietes politikā sastopas ar daudziem šķēršļiem, kas saistīti gan ar pieeju resursiem, gan spēles noteikumiem partijās.


Otrkārt, pētījums raugās uz ģimenes un politikas savietojamību, analizējot politiķa laika sadalījumu un ģimenes lomu abu dzimumu politiķu dzīvē. Ģimenes pieredze sievietei, no vienas puses, sniedz priekšrocības un prasmes gan formulējot politiskās perspektīvas, gan organizējot darbu. No otras puses, sievietes tradicionālā vīrietim pakārtotā loma ģimenē tiek turpināta un paplašināta arī publiskajā jomā, tā pamatojot sievietes sekundāro vietu politikā.


Treškārt, pētījums analizē politiķa tēlu Latvijā. Pēc respondentu sacītā, politiķa tēls pamatā ir vīrišķs, līdz ar to sievietei politiķei grūti veidot savu tēlu. Latvijā nav izveidojies pārliecinošs un spēcīgs sievietes politiķes tēls, kas līdzīgi vīrieša politiķa tēlam tiktu uzskatīts kā pats par sevi saprotams.


Pētījums norāda arī uz vairāku nozīmīgu topošo politisko lēmumu ietekmi uz sieviešu ienākšanu pārvaldībā. Administratīvā reforma, apvienojot pagastus un pastiprinot partiju interesi un ietekmi pašvaldībās, mazinās sieviešu ienākšanu politikā. Pašreizējā partiju finansēšanas kārtība nenodrošina sievietēm un vīriešiem vienādas starta iespējas vēlēšanās. Ziedojumi partijām padara kandidātus atkarīgus no finanšu līdzekļu piesaistīšanas un korporatīvajām saitēm.Sievietes un vīrieši pārvaldībā

(latviski, PDF, 729 Kbpdf)

(angliski, PDF, 255 Kbpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi