Sieviešu pašrealizācijas iespējas Latvijas politikā

  • Autors:Agate Zaķe
  • Organizācija:LLU Sociālo zinātņu fakultāte
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Bakalaura darbā „Sieviešu pašrealizācijas iespējas Latvijas politikā” ir pētītas un analizētas galvenās problēmas, kas saistītas ar sieviešu pašrealizācijas iespējām Latvijas politikā. Noskaidroti faktori, kas kavē sievietes iesaistīties politikā.

Iesaki citiem:

Darbs sastāv no vairākām daļām. Pirmajā un otrajā daļā tiek analizēta sieviete politikā, izmantojot dažādas teorijas, apskatītas sievietes iespējas sevi realizēt Latvijas politikā un izvērtēti kavējošie faktori sieviešu pašrealizācijas iespējām Latvijas politikā. Trešajā nodaļā ir raksturota sieviete - pašvaldības priekšsēdētāja, atspoguļotas līderisma definīcijas un tipoloģija.
Pētījuma secinājumi balstās uz intervijām ar 10 pašvaldību vadītājām no dažādiem Latvijas rajoniem un dažāda lieluma pašvaldībām.

Sieviešu pašrealizācijas iespējas Latvijas politikā

(latviski, PDF, 450 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi