Atslēgvārdi:

Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā

  • Autors:Dr.iur.Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan)
  • Organizācija:Tieslietu ministrija
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu

Ziņojumi "Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā"; "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība"; "Komentāri par vietējā eksperta ziņojumu" ir tapuši Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta "Atbalsts tiesu sistēmai" cilvēkresursu plānošanas un vadības komponentes ietvaros.

Iesaki citiem:

Šie pētījumi koncentrē uzmanību uz novērtēšanas sistēmu, kas ir saistīta ar kvalifikācijas piemaksu piešķiršanu tiesnešiem, un iztirzā jautājumu par izglītību tieslietās kā pamatu karjeras attīstībai. Īpaši izvērtētas ir arī tiesnešu atlase, iecelšana amatā un paaugstināšana amatā.


Salīdzinošs ziņojums: tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā

(latviski, DOC, 919 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi