2002.gada 29. janvāris. Vadoties pēc Garīgo lietu padomes lūguma, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalsta Seksuālās un reproduktīvās veselības likumprojekta mērķu paplašināšanu, proti, papildināt pašreizējā likumprojekta pirmo pantu, nosakot, ka šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu nedzimušu dzīvību un jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo veselību.