2012.gada 19.jūnijs. Saeimas demogrāfisko lietu apakškomisijas otrā sēde par nedzimuša bērna tiesību jautājumu. Apakškomisija nolemj veidot īpašu darba grupu, kas veltīta abortu prevencijas un nedzimuša bērna tiesību jautājumiem. Mērķis – izstrādāt grozījumu likumprojektus.