Saeima un pilsoniskā līdzdalība. LR Saeimas plenārsēžu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultāti 2007.-2009.

  • Autors:Marija Golubeva, Iveta Kažoka
  • Organizācija:Providus
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

2007. gada martā PROVIDUS sāka Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringu, kas turpinājās līdz 2009. gada augustam. Monitoringa metodoloģija pamatojas atziņā, ka demokrātiska politika nav iespējama bez pēc iespējas plašākas sabiedrības iesaistīšanās politikas mērķu apspriešanā, ņemot vērā dažādu grupu, tai skaitā minoritāšu, intereses un veidojot optimālus apstākļus debatēm publiskajā telpā. Lai secinātu, cik labvēlīga dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalībai ir Latvijas politiskā vide, projekta gaitā PROVIDUS pētnieki monitorēja politiķu publisko runu Saeimā un likumdošanas iniciatīvas, kas paplašina vai sašaurina visas sabiedrības vai atsevišķo grupu līdzdalības iespējas.

Iesaki citiem:

Pētnieces secina - monitoringa rezultāti neļauj izdarīt viennozīmīgu secinājumu par Saeimas deputātu demokrātiskās kultūras līmeni – drīzāk, tas parāda tendences, kas apliecina, ka neiecietības līmenis Saeimā starp 2007. un 2009. gadu būtiski samazinājās, un deputāti vismaz retorikas līmenī ir palikuši atvērtāki pret pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos politiskajos procesos.

(Saeima un pilsoniskā līdzdalība (482.51 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojums Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika, Ilze Ārnesta, Marta Herca, Teiksma Buševa, Marks Jermaks, Ļiza Mardaņa

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada I starpziņojums (janvāris-maijs) Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika

Citi autora darbi