2012.gada jūnijs. Saeimā sāk diskusiju par nedzimuša bērna tiesībām. Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisija skata grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā veikt grozījumus, kas noteiktu: «katram bērnam no ieņemšanas brīža ir tiesības uz dzīvību un attīstības aizsardzību».