Saeima pieņem grozījumus Pilsonības likumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. Tie paredz dubultpilsonības iespējamību gadījumos, ja otra pilsonība ir: citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma dalībvalsts, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes vai kādas citas valsts, ar ko Latvija noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Tāpat grozījumi paredz arī atvieglojumus nepilsoņu un bezvalstnieku bērnu atzīšanai par Latvijas pilsoņiem[ 1 ].