Saeima pieņem grozījumus Patvēruma likumā, kuru mērķis ir pilnveidot patvēruma procedūru un nodrošināt tās efektivitāti situācijā, kad būtiski pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, kā arī pārņemt Eiropas Savienības tiesību aktu prasības patvēruma jomā. Piemēram, lai veicinātu to personu integrāciju Latvijā, kurām piešķirts alternatīvais statuss, paredzēts segt valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas. Līdz šim Patvēruma likums paredzēja šī pabalsta saņemšanu tikai bēgļiem [ 1 ].