2002.gada 31. janvāris. Saeima galīgajā lasījumā pieņem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumu. Par balso - 67, pret - 3, atturas – 5 Saeimas deputāti. Aborti arī turpmāk ir atļauti - pēc sievietes vēlēšanās līdz 12. grūtniecības nedēļai. Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās izsniedz ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts, vienlaikus informējot sievieti par grūtniecības pārtraukšanas būtību, iespējamiem medicīniskajiem sarežģījumiem, kā arī par iespēju saglabāt topošajam bērnam dzīvību. Likumā arī noteikts - grūtniecības pārtraukšanu ginekologs (dzemdību speciālists) drīkst veikt ārstniecības iestādes stacionārā nodaļā ne agrāk kā 72 stundas pēc grūtniecības pārtraukšanas norīkojuma izsniegšanas, pirms tam atkārtoti informējot sievieti par grūtniecības pārtraukšanas gadījumā iespējamiem sarežģījumiem. Likums stājas spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

Saeimas sēdes stenogramma: http://www.saeima.lv/steno/2002/st_3101/st3101.htm
Likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=58982