Saeima apstiprināja grozījumus Imigrācijas likumā, kuri pilnībā ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/98/ES par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi prasības. No 2014.gada 1.janvāra darba atļaujas vairs netiek izsniegtas papīra formātā, bet gan tiek izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar ierakstu – tiesības uz nodarbinātību[ 1 ].