Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS priekšlikumi valdības deklarācijai

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS šodien nosūtīja savus priekšlikumus Valda Dombrovska topošās valdības deklarācijai.  PROVIDUS priekšlikumi attiecas uz labas pārvaldības principu īstenošanu, izglītību un zinātni, tiesiskumu un drošību, kā arī Eiropas politiku un enerģētiku.

Iesaki citiem:


Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS
priekšlikumi V. Dombrovska topošās valdības deklarācijai

2009. gada 9. martā

 

Godīgums un laba pārvaldība

1) Valdība atturēsies no darbībām, kuras var radīt iespaidu par korupcijas novēršanā un apkarošanā iesaistīto iestāžu nepienācīgu ietekmēšanu. Izstrādāsim nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, kas aizsargās korupcijas novēršanā un apkarošanā iesaistītās iestādes no politiska spiediena.

2) Meklējot, virzot un apstiprinot kandidātus augstiem valsts amatiem, it sevišķi tiesībsargājošās iestādēs, nodrošināsim procesa atklātumu, savlaicīgumu un savā izvēlē vadīsimies pēc kandidātu profesionalitātes un reputācijas kritērijiem.

3) Aizliegsim apmaksātās politiskās reklāmas elektroniskos medijos četrus mēnešus pirms vēlēšanām. Izstrādāsim normatīvos aktus, lai no 2010. gada ieviestu valsts finansējumu politiskajām partijām.

4) Valdība pieliks punktu jautājumam par valsts amatpersonu deklarāciju patiesuma pārbaudi, skaidri nosakot atbildības sadalījumu starp Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts Ieņēmumu dienestu.

5) Valdība pabeigs valsts pārvaldes funkciju auditu un samazinās pārvaldes iestāžu un tajās strādājošo skaitu, deleģējot vairāk funkciju pašvaldibām,  nevalstiskajam sektoram un privātajam sektoram.

6) Veicot valsts pārvaldes restrukturizāciju, valdība nodrošinās funkcjiu veikšanas nepārtrauktību sociāli īpaši jūtīgajās jomās: veselībā un izglītībā.

7) Valdība nodrošinās starptautisko resursu pieejamību Latvijā, neatsakoties no Latvijas līdzfinansējuma piešķiršanas situācijās, kad budžeta ieguvums (iekasētie nodokļi) no projekta darbības pārsniedz līdzfinansējumā piešķiramās summas apmēru.

8) Valdība nodrošinās sabiedrības un sociālo partneru iesaistīšanu politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, gādājot par savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas pieejamību un institucionālo bāzi šādas sadarbības pilnvērtīgai norisei.

9) Valdība aktivi mazinās administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ieviešot integrētus elektroniskos pakalpojumus un nodrošinot pilnvērtīgu elektroniskas informācijas apriti valsts pārvaldes ietvaros un saziņā ar iedzīvotājiem.

10) Valdība nodrošinās pienācīgu pieņemto politikas dokumentu un normatīvo aktu ietekmes izvērtēšanu attiecībā uz sociālajām sekām (indivīda tiesībām un dzīves kvalitāti), uzņēmējdarbības vidi (mazo un vidējo uzņēmumu darbību un konkurētspēju), patērētāju tiesību aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību (t.sk. klimatu pārmaiņas).

Izglītība un zinātne:

1) Valdība nodrošinās, ka pēc skolu tīkla optimizācijas pabeigšanas izglītības pakalpojumu pieejamība lauku iedzīvotājiem nepasliktināsies.

2) Valdība atbalstīs tehnisko prasību samērīgumu alternatīvās bērnu aprūpes centriem un bērnudārziem, ar mērķi uzlabot pirmsskolas iestāžu pieejamību ģimenēm.

3) Valdība nesamazinās valsts līdzfinansējumu zinātnes projektiem, nodrošinot zinātniekiem iespēju arī turpmāk piesaistīt ES līdzekļus Latvijas zinātnes un tehnoloģiju attīstībai


Tiesiskums un drošība:

1) Valsts policijas resursu optimizēšanai ieviesīsim funkciju ekonomijas principu – izstrādāsim grozījumus Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai dekriminalizētu atsevišķus pirmo reizi veiktus nodarījumus, kas ir mazāk bīstami sabiedrībai, ar mērķi atbrīvot lielākus finansiālos un administratīvos resursus cīņai pret sabiedrībai bīstamākiem noziegumiem.

2) Palielināsim Valsts policijas kapacitāti, novērsīsim funkciju dublēšanos starp dienestiem izveidojot Robežpoliciju Valsts policijas sastāvā, reorganizējot Valsts robežsardzi atbilstoši citu Šengenas valstu praksei.

3) Izstrādāsim valsts politiku noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam un cietušo tiesību aizsardzībai, stiprināsim izveidoto valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības institucionālo sistēmu, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām

Eiropas politika, attīstības politika un enerģētika:

1) Valdība veidos ilgtspējīgu enerģētikas politiku, jaunas enerģētikas jaudas balstot uz atjaunojamiem resursiem, piemēram attīstot vietējās biomasas potenciālu vai ieguldot energoefektivitātes straujā palielināšanā.

2) Valdība aktivizēs darbu pie nacionālo pozīciju izstrādes un aizstāvības Eiropas Savienībā, lai nepieļautu to, ka Latvijas iedzīvotāji ir sliktākā situācijā par citu ES valstu iedzīvotājiem, piemēram, ka Latvijas zemnieki iegūst zemākos tiešos maksājumus visā Eiropas Savienībā.

 

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!