Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un bīvniecības jautājumos

  • Autors:Gatis Litvins, Kristaps Markovskis, Elisabeth von Renner, Sandijs Statkus
  • Organizācija:Sabiedrības integrācijas fonds, Norvēģijas EEZ finanšu instruments
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai pati sabiedrība, kurai vislabāk zināmi vietējie apstākļi, norāda pašvaldībai risinājumu, kas vislabāk atbilstu teritorijas ilgtspējīgas attīstības interesēm.

Iesaki citiem:
2432980039 6930edb8a5

Pētījumā apzinātas esošajos tiesību avotos un tiesu praksē izteiktās galvenās atziņas par sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos, kā arī sniegti praktiski ieteikumi esošās prakses uzlabošanai.

Kā būtiskākos sabiedrisko apspriežu vājos punktus autori min līdzdalības formālo raksturu un izteiktā viedokļa ignoranci, arī iesaistīšanas mehānisma neefektivitāti un atgriezeniskās saites trūkumu.

Pētījuma autori uzsver — sabiedrības līdzdalība nodrošina, ka tiek pieņemts vislabākais iespējamais lēmums sabiedrības interesēs un katra cilvēka iebildumi vai bažas tiek vērtētas un iespēju robežās taisnīgi ņemtas vērā.


 Pētījuma teksts (1.33 MB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
509580899 3a30e69a77

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā Autors:Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska