Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Priekšziņojums

  • Autors:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš
  • Organizācija:Eiropas Komisija. DG XII. The Key Action “Improving Human Potential and Socio-economic Knowledge Base”
  • Gads:2002
  • Valoda:Eng

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Eiropas Komisijas finansētā projekta “Researching Public Accountability Procedures in Different European Contexts (Publiskās atbildības pētīšana dažādos Eiropas kontekstos)” ietvaros Baltijas studiju centrs sagatavoja ziņojumu “Public Accountability Procedures in Politics in Latvia (Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā)”. Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt publiskās atbildības procedūru stāvokli Latvijā.

Ziņojums raksturo publiskās atbildības teorētisko ietvaru, analizē būtiskus sabiedriskos diskursus, sniedz atbildības mehānismu un procedūru apskatu Latvijā, kā arī analizē sasniegumus, problēmas un izaicinājumus.

Vairums pētījumā intervēto ekspertu norādīja uz nepietiekamu Latvijas politikas un administrācijas atbildību, nosaucot tādas problēmas kā korupciju, politisko partiju atkarību no ekonomiskām grupām un administratīvo reformu nepilnības. Vispārēja neuzticība politikai un demokrātiskas līdzdalības prasmju trūkums noved pie nepietiekama sabiedrības pieprasījuma pēc atbildīgas valdīšanas.

Tomēr ir konstatētas arī pozitīvas iezīmes. Proti, uzlabojas valdības dokumentu pieejamība, nostiprinās sadarbība starp valsts institūcijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts pārvalde izvirza jaunas iniciatīvas, lai pavērtu sabiedrības līdzdalības iespējas politikas veidošanā. Ziņojuma autori secina, ka Latvijā pastāv slēpts konflikts starp administrācijas pieaugošo atbildību un aizvien necaurredzamo politisko lēmumu pieņemšanu.


(Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Priekšziņojums (angliski) (202.79 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi