Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Gadījumu analīzes (darba ziņojumi)

  • Autors:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš
  • Organizācija:Eiropas Komisija. DG XII. The Key Action “Improving Human Potential and Socio-economic Knowledge Base”
  • Gads:2003
  • Valoda:Angļu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Eiropas Komisijas finansētā projekta “Researching Public Accountability Procedures in Different European Contexts (Publiskās atbildības pētīšana dažādos Eiropas kontekstos)” ietvaros Baltijas studiju centrs sagatavoja gadījumu analīzes "Publiskā atbildība ģenētiski modificētu organismu politikā Latvijā", "Publiskā atbildība sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Latvijā" un "Publiskā atbildība pasažieru pārvadājumos Latvijā (Reģionālās pasažieru pārvadājumu sistēmas pārstrukturēšana Liepājas rajonā)". Gadījumu analīžu mērķis ir aprakstīt un analizēt publiskās atbildības procedūru stāvokli Latvijā trīs sabiedriskās politikas nozarēs. Šeit publicētie dokumenti seko jau agrāk publicētajam priekšziņojumam "Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā". Šīs gadījumu analīzes ir darba ziņojumi, kas projekta tālākā gaitā tiks vēl pilnveidoti.

Ģenētiski modificētu organismu politikas gadījumā ir aplūkota publiskās atbildības nozīme jomā, kas, būdama nozīmīgs publisko debašu jautājums daudzās Eiropas Savienības esošajās dalībvalstīs, nav izraisījis tikpat kā nekādas pretrunas Latvijas sabiedrība, taču, kur Latvijai ir nācies pieņemt juridisko regulējumu saskaņā ar ES normām. Atkritumu apsaimniekošanas gadījumā ir analizēta publiskā atbildība Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas restrukturizēšanas gadījumā, kur īpašas pretrunas ir izraisījusi visu reģionu aptverošas atkritumu apsaimniekošanas organizācijas izveidošana un jauna atkritumu poligona celtniecības vietas izvēle. Pasažieru pārvadājumu gadījumā galvenā uzmanība ir pievērsta publiskās atbildības lomai pasažieru pārvadājumu sistēmas attīstībā Liepājas rajonā pēc tam, kad pretēji vietējo iedzīvotāju protestiem tika slēgti pasažieru pārvadājumi dzelzceļa līnijā Liepāja - Vaiņode.Gadījumu analīzes (darba ziņojumi)

(Publiskā atbildība ģenētiski modificēto organismu politikā Latvijā (angliski)pdf) (170.52 KB)

(Publiskā atbildība sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Latvijā (angliski)pdf) (227.16 KB)

(Publiskā atbildība pasažieru pārvadājumos Latvijā (angliski)pdf) (216.58 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Article research

Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Priekšziņojums Autors:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš

Citi autora darbi