Atslēgvārdi:

Projekta „Pašvaldību budžetu sabiedriskā apspriešana. Valmieras pilsētas budžeta analīze” gala ziņojums

  • Autors:Inese Voika, Karīna Janova, Vineta Kleinberga
  • Organizācija: Sabiedrība par atklātību – Delna
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Projekta mērķis bija padarīt pašvaldības budžetu viegli saprotamu sabiedrībai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pirmkārt, izpētīt Valmieras pilsētas budžeta atbilstību noteiktām budžeta atklātības vadlīnijām. Otrkārt, iegūt konkrētus datus par Valmieras pilsētas ienākumu un izdevumu pozīcijām, konstatējot un aprakstot, kas “slēpjas” zem katras budžeta ienākumu un izdevumu sadaļas. Treškārt, balstoties uz budžeta atklātības vadlīnijām un iegūtajiem datiem par Valmieru, izveidot sabiedrībai saprotama budžeta modeli.

Projekta autori izvirza vairākas rekomendācijas pašvaldību budžetu veidošanai. Piemēram, budžeta publiskajā variantā būtu jāparādās pēc iespējas detalizētākai informācijai par plānotajiem vai jau notikušajiem tēriņiem. Turklāt katras iestādes budžetam vai budžeta pārskatam jāparādās kontekstā ar vismaz divu iepriekšējo gadu budžeta izdevumu rādītājiem, lai informācija kļūtu salīdzināma. Pie visiem skaitļiem būtu nepieciešams arī komentārs par to, ko tie nozīmē.


Projekta „Pašvaldību budžetu sabiedriskā apspriešana. Valmieras pilsētas budžeta analīze” gala ziņojums

(latviski, PDF, 560 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi