Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām

  • Organizācija:LR Finanšu ministrija
  • Gads:2009
  • Valoda:Latviešu

Kopš ES struktūrfondu apguves sākuma 2004. gadā sabiedriskajā telpā bieži dzirdams apgalvojums, ka ES struktūrfondu administrēšanas sistēma ir smagnēja un birokrātiska. Lai noskaidrotu patieso situāciju un cēloņus, projekta gaitā tika izanalizēti galvenie ES fondu ieviešanas posmi, ekspertu intervijās un fokusgrupu diskusijās uzklausot kā atbalsta administratorus, tā arī atbalsta saņēmējus.

Iesaki citiem:

Par pamatu jebkuras problēmas risināšanai tiek ņemta problēmu apzināšana. Šīs priekšizpētes gaitā galvenā uzmanība tika pievērsta problēmu apzināšanai kā attiecībā uz ES fondu apguves juridisko un institucionālo ietvaru, tā arī uz visu ES finansēto projektu ciklu sākot no programmēšanas un beidzot ar projektu finansēšanas jautājumiem. Šajā priekšizpētes ziņojumā tiek piedāvāta septiņdesmit viena rekomendācija fondu vadības sistēmas vienkāršošanai.

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējāmJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

(pilns tekstspdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra