Premjera palīgs Nr.1 55

Valsts pārvalde ir tāda statiska un sastingusi, bet nepieciešams vairāk to cilvēciskot. Sociālie mediji, manuprāt, ir viens no instrumentiem, kas varētu palīdzēt.

Iesaki citiem:

Intervija ar Elitu Dreimani, jauno Valsts kancelejas direktori.

Valsts kancelejas nākotne ir neskaidra — politiķi apgalvo, ka to vajag likvidēt, citi — ka vajag būtiski reorganizēt. Kā jums šķiet, vai Valsts kanceleja ir nepieciešama?

Es neredzu nevienu Eiropas valsti, kurā nebūtu Valsts kancelejas, tāpēc runas par tās likvidāciju zināmā mērā ir spekulācijas, jo neviens Ministru prezidents nespēj iztikt bez apkalpojošā personāla, kas nodrošina viņa darbu. Līdz ar to manā izpratnē Valsts kanceleju nemaz nav iespējams likvidēt.


Vai apkalpojošā funkcija ir vienīgā svarīgā Valsts kancelejas funkcija?


Protams, ir svarīga arī starpsektoriālā koordinācija, jo Valsts kanceleja ir tā iestāde, kas vislabāk redz visas starpsektoriālās problēmas, līdz ar to ļoti ātri spēj sagatavot nepieciešamo informāciju Ministru prezidentam un norādīt uz problēmām, kas būtu jākoordinē, jāuzlabo un jāpilnveido starp dažādiem sektoriem. Var apgalvot, ka informācija, kas ir Valsts kancelejas rīcībā, ir plašāka par visu ministriju rīcībā esošo informāciju un visā valsts pārvaldes sistēmā Valsts kanceleja vislabāk var novērtēt, kas ir jāuzlabo.


Pirms aptuveni gada Tautas partija aicināja šīs pārējās Valsts kancelejas funkcijas sadalīt dažādām ministrijām. Vai tas ir reāls priekšlikums?

Tas, manuprāt, nav reāls priekšlikums, jo katrā ministrijā ir nozares redzējums. Ja ministrijām šķiet, ka nozarē viss ir kārtībā, Valsts kanceleja spēj dot vērtējumu stāvoklim starp nozarēm un ieraudzīt problēmas laicīgi un vērtēt tās objektīvi. Un to var nodrošināt tikai tāda institūcija, kuras rīcībā ir informācija par visām ministrijām.


Tātad jums šķiet, ka līdzšinējās Valsts kancelejas funkcijas ir optimālas?

Valsts kancelejai būtu jāpalielina stratēģiskās analīzes kapacitāte, jo iepriekš daudz laika tika tērēts tieši tehnisku jautājumu koordinēšanai un risināšanai, bet mazāk pētītas ministriju iniciatīvas sasaistē ar valdības rīcības plānu un iepriekš pieņemtajiem politikas plānošanas dokumentiem. Tādēļ stratēģiskās analīzes kapacitāte būtu jānostiprina, atvieglojot Valsts kanceleju no tehnisku jautājumu koordinācijas. No jaunā gada tas arī veiksmīgi ir uzsākts, jo pašlaik Stratēģiskās analīzes departaments skata un ar saviem atzinumiem koordinē jautājumus, kas ir tikai pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē pēc izsludināšanas. Ja Valsts kanceleja pamana stratēģiskas nepilnības dokumentos, ko ministrijas jau izsludinājušas, Stratēģiskās analīzes departaments nekavējoties gatavo atzinumu un ar premjera rezolūciju uzdod attiecīgajam ministram novērst šīs nepilnības politikas plānošanas dokumentos. Līdz ar to Valsts kancelejas ietekme ir palielinājusies jau pašā politikas plānošanas sākumposmā. Valsts kancelejas darbs kopumā turpinās kā līdz šim, tikai institūcija efektivizē šos virzienus, padarot tos visai valsts pārvaldei noderīgākus. Protams, jāuzlabo arī komunikācija ar sabiedrību.


NEGATĪVS TĒLS

Kas nav kārtībā ar Valsts kancelejas komunikāciju ar sabiedrību?

Valsts kancelejas tēls ir bijis diezgan negatīvs, kaut arī nav konkrētas atbildes, kas tieši nav bijis kārtībā, vai kam būtu bijis jābūt citādāk. Tā ir iekšējā sajūta, un arī kolēģi to apgalvo. To izraisījušas iepriekšējā gada publikācijas un to negatīvā rezonanse. Pamatā tās bija par struktūrfondiem. Vairāk būtu jāstāsta par ikdienas darbu, - jo mazāk ir informācijas, jo negatīvāks ir viedoklis. Nepieciešams informēt, lai valsts pārvaldes procesi kļūtu sabiedrībai vienkāršāk saprotami un pieejamāki.


Jūs pieminējāt „struktūrfondu lietu”[ 1 ]. Kā tā beidzās? Vai Valsts kanceleja ieguva finansējumu darbinieku mācībām?

Nē, to pārskatīja Finanšu ministrija un šo finansējumu atteica tieši kancelejas darbinieku mācībām. Līdz ar to Valsts kancelejas darbiniekiem nav bijusi mācību iespēja.


Runājot par darbinieku mācībām: tās galvenokārt nodrošina Valsts administrācijas skola, bet ar gadiem, varētu teikt, šī iestāde ir marginalizējusies. Kā tā tiks galā ar lielo izaicinājumu – gatavošanos Eiropas Savienības prezidentūrai?

Prezidentūra ir ļoti liels izaicinājums valsts pārvaldei, jo arī motivācija strādāt valsts pārvaldē arvien samazinās – tas ir objektīvi finansējuma samazināšanās dēļ, un labākie speciālisti aiziet no valsts pārvaldes. Ar Valsts administrācijas skolas vadītāju Baibu Pētersoni ir runāts par šo jautājumu un ir doma arvien vairāk veidot starptautiskus seminārus, piesaistot klausītājus arī no citām ES valstīm, arī klausītājus un lektorus no Eiropas Komisijas, mēģinot panākt, ka mazāk šo pasākumu jāfinansē no valsts budžeta. Šobrīd ir iespēja finansēt tikai tekošos izdevumus, lai administrācijas skola varētu pastāvēt. Lai tā attīstītos, viens no virzieniem ir starptautisko mācību rīkošana, un marta beigās šāds mēģinājums jau veiksmīgi noritēja. Atgriežoties pie prezidentūras, šobrīd jau tiek apzināti cilvēki ministrijās, kas varētu piedalīties prezidentūrā un jau sagatavots projekts 300 darbinieku franču valodas mācībām. Vienīgi – ja cilvēku mācības sāk jau tagad, kā mēs spēsim noturēt viņus līdz prezidentūrai? Tas ir galvenais izaicinājums.


Kas, jūsuprāt, vidusmēra cilvēkam būtu jāzina par Valsts kanceleju? Kāds būtu komunikācijas ar sabiedrību mērķis?


Protams, svarīga ir administratīvā funkcija, bet tomēr Valsts kanceleja ir tas ideju iniciators, kas visā valsts pārvaldē var rosināt izmaiņas, un cilvēki var vērsties Kancelejā ar priekšlikumiem.


Iepriekš tika realizētas vairākas Valsts kancelejas iniciatīvas, kuras bija diezgan progresīvas, piemēram, Govcamp[ 2 ], priekšlikumi par birokrātijas mazināšanu, kad tika jautāts cilvēku viedoklis un daudzi arī piedalījās ar priekšlikumu iesniegšanu. Vai kaut kas tāds turpinās?

Turpināsies. Mēs jau tagad gatavojam konferenci, vērstu uz sociālo mediju popularizēšanu valsts pārvaldē, jo ir pamanāms, ka šis rīks ir nepietiekami izmantots. Valsts pārvalde ir vairāk tāda statiska un sastingusi, nepieciešams vairāk to cilvēciskot. Sociālie mediji, manuprāt, ir viens no instrumentiem, kas varētu palīdzēt.


Vai Valsts kancelejas darbinieki drīkst savā darba laikā izmantot Twitter, Facebook vai draugiem.lv, kas ir galvenie sociālie mediji?

Mēs esam secinājuši, ka nevaram cilvēkiem kaut ko aizliegt, jo viņi paši sevi var organizēt. Galvenais ir darba pienākumi, un sociālo mediju aizlieguma Valsts kancelejā nav. Es arī iedrošinu darbiniekus izmantot sociālos medijus, jo uzskatu, ka tie ir jāizmanto tēla veidošanai. Svarīga ir arī viedokļu apmaiņa, ne tikai parasta informācija. Es saskatu lielu potenciālu konkrētu cilvēku viedokļos vai ierosinājumos, tāpat arī esmu personīgi pārliecinājusies, ka šādu rīku izmantošana viedokļu apmaiņai var novest pie konkrēta rezultāta.TĪRI JURIDISKI

Vai mēdz rasties domstarpības par to, vai ar konkrētu jautājumu ir jānodarbojas politiķiem Ministru prezidenta birojā vai Valsts kancelejai?

Nē, vismaz manā praksē tādu gadījumu nav bijis. Labas idejas vienmēr ir uzklausītas. Tieši pretēji – visādi ir veicinātas radošas idejas un iniciatīva.


Kāda ir Valsts kancelejas loma, palīdzot Ministru prezidentam uzraudzīt KNAB?

Mēs tīri juridiski sniedzam savu redzējumu, kā tas atbilst likumam. Tieši tāpat kā par jebkuras ministrijas iesniegto tiesību akta projektu. Tiek izdota rezolūcija, ar kuru premjers lūdz mums sagatavot atzinumu, un mēs to sagatavojam. Premjers šo atzinumu izvērtē un pieņem lēmumu par to, kāda būs viņa turpmākā rīcība.


Vai mēdz būt gadījumi, kad premjerministra lēmumi ir pretrunā ar Valsts kancelejas ieteikto?

Līdz šim gan es nezinu tādus gadījumus.


Šobrīd Valsts kanceleja vēl turpina tiesvedību saistībā ar kādreizējā premjera Aigara Kalvīša rīkojumu atstādināt toreizējo KNAB priekšnieku Alekseju Loskutovu. Ja premjerministrs Dombrovskis uzskatītu, ka šī tiesvedība jāizbeidz, vai viņš drīkst to Valsts kancelejai uzdot? Vai arī jaunais Ministru prezidents neiejaucas tajā, ko tiesvedībās dara Valsts kanceleja?

Pilnvaru izdod Ministru prezidents, mēs viņu pārstāvam. Mūsu prasības sagatavotie dokumenti uz tiesu pavēstu pamata vienmēr tiek saskaņoti ar Ministru prezidentu, un tā ir viņa izvēle, vai viņš piekrīt, ka mēs viņu pārstāvam, vai nē. Teorētiski ir iespējams, ka pēc Ministru prezidenta maiņas viņš uzdotu Valsts kancelejai neturpināt iesāktās tiesvedības. Persona, kas attiecīgajā brīdī ir Ministru prezidents, lemj, vai turpināt iesākto tiesvedību vai nē.FUNKCIJU AUDITS – 50:50

Runājot par Valsts kancelejas atbildības jomām un funkciju auditiem, kā jūs kopumā vērtējat funkciju izvērtēšanas procesa rezultātus[ 3 ]?

Ja runā par funkciju izvērtējumiem, tie bija dažādi. Viens bija konkrēti 1000 funkciju izvērtējums - tika intervēti ministriju pārstāvji, taču koalīcijas pārstāvji, atceros, konkrēto funkciju dinamiku vēlāk noraidīja. Šis materiāls tika nosūtīts Finanšu ministrijai, lai viņi to izvērtē, sagatavojot budžetu 2011. gadam. Konkrētajā situācijā cipari, ko piedāvāja šī funkciju vērtēšanas grupa, tika ņemti vērā – tieši tādi tie arī tika samazināti resoriem, taču veids, kā funkcijas tika optimizētas, tika atstāts pašu ministriju ziņā. Rezultāts bija tāds – to, ko piedāvāja šī grupa, kā tas būtu darāms, – to neatbalstīja un atstāja katra resora ziņā, bet ieteiktais finansiālais samazinājums tika ņemts vērā budžeta veidošanas kontekstā. Tā kā es neteiktu, ka tas bijis pilnīgi nelietderīgs – 50:50. Politiķu ziņā ir atbalstīt vai neatbalstīt priekšlikumus, ko piedāvā ierēdniecība.


Vai šis process tiks turpināts vai arī funkciju vērtēšana izpaudīsies tikai konkrētu auditu formā?

Minētais process jau ir pabeigts, taču pagājušā gada audita darbu grupu rezultātu plāni tikai šogad tiek izsludināti valsts sekretāru sanāksmē, un tikai pēc tam, kad tie tiks apspriesti ar ministrijām, tos virzīs uz [Ministru] kabinetu. Tad jau kabinets, kā es minēju, konkrēti lems par likumdošanas izmaiņām, kas būtu darāmas funkciju optimizēšanas ietvaros. Tas process tiešām ir ievilcies.


Vai funkciju auditos tiek apzināti jautājumi, kas rada galveno darba noslodzi iestādēs?

Mums bija izveidota darba grupa tieši par Iesniegumu likuma pētīšanu, un jā - tas paņem ilgu laiku. Katrs iesniegums ir jāpēta un jāanalizē, un, kamēr tu neesi to izpētījis, tu nevari arī konstatēt, ka tāda atbilde ir sniegta. Bet es uzskatu, ka valsts pārvalde tāpēc arī ir, lai sniegtu atbildes iedzīvotājiem. Ir jādomā, kā darbu racionalizēt, – tā ir mana atbilde. Bet es uzskatu, ka valsts pārvalde nedrīkst teikt: „Nē mēs neatbildēsim!”


Žurnālā Ir jūs minējāt, ka pienācis laiks ļaut ministriem izdot saistošus normatīvus aktus. Vai par spīti šīs idejas kritikai jūs vēl joprojām tā uzskatāt?

Jā, es vēl joprojām tā uzskatu. Mēs kontaktējamies arī ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, un viņi nesaprot, kur ir problēma. Jo viņiem tāds jautājums nemaz nav ienācis prātā. Protams, katra ministrija uzņemas atbildību. Mēs arī papētījām, kāds ietaupījums varētu būt, jo Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija mums jautāja, kādi varētu būt ietaupījumi, un tie tiešām ir ļoti būtiski. Viens projekts, ko varētu īstenot viena ministrija, pašlaik ceļo gan uz Tieslietu, gan Finanšu ministriju, gan uz Valsts kanceleju, un šis ir pats minimālākais institūciju skaits. Tas viss prasa administratīvo resursu un dārgi izmaksā valsts pārvaldei, kā arī būtiski apgrūtina Ministru kabineta darbu.


Vai ir pētīts, cik tad ir tādu normatīvo aktu projektu, par kuriem nevajadzētu lemt Ministru kabineta līmenī?

Varu droši pateikt, ka katrā kabineta sēdē vismaz ¼ daļa varētu būt ministru noteikumi, kas neattiecas uz visu pārējo ministriju kompetenci. Ir bažas, ka šis varētu pavērt slūžas tam, ka tiktu pieņemti pretrunīgi ministru noteikumi, bet tas viss ir regulējams likumā, kas deleģēs ministram izdot konkrēto tiesību aktu, vienlaikus arī ierobežojot rāmi, kurā konkrētais ministrs var darboties. Ir jādomā, kā nepieļaut tādu aktu pieņemšanu, kas attiecas vēl uz kādu nozari, bet tas viss ir konkrētā likuma formulēšanas jautājums. Manuprāt, tur nekādām problēmām nevajadzētu būt.PAZĪSTAMA, ATVĒRTA UN DRAUDZĪGA

Valdības rīcības plānā bija minēts, ka Valsts kanceleja uzņemas izstrādāt koncepciju par civildienesta vienkāršošanu. Ņemot vērā modeļus, kas eksistējuši iepriekš, vai jums jau ir kāda personīgā pārliecība, kurš modelis varētu būt vispiemērotākais Latvijā? Vai labāk būtu vispār atteikties no cilvildienesta, ieviest to visur, vai arī piemērotāk būtu izvēlēties kādu vidusceļu?

Tas patiešām vēl ir diskutabls jautājums, ko plašāk pagaidām negribētu komentēt. Tas ir izdiskutējams jautājums ar maniem kolēģiem un pārējām ministrijām. Viedokļi par šo jautājumu ir ļoti pretrunīgi un dažādi - vai vispār būtu no tā jāatsakās vai jāvienkāršo, vai jāatstāj kā tagad, kad mums ir tikai pienākumi, bet nav gandrīz nekādu tiesību. Ir amata savienošanas ierobežojumi, sociālās garantijas tam pretī, kas sākumā bija kā balanss. Tas bloks ir pilnībā noņemts, bet ierobežojumi ir palikuši. Tad ir jautājums, vai vispār ir vajadzīgs tāds civildienests. Mans viedoklis ir, ka civildienestam ir jābūt, no tā mēs nevaram atteikties. Ministrijās būtu jāstrādā cilvēkiem, kas atbilst likumā noteiktiem kritērijiem. Tā ir valsts pārvalde – cilvēki, kas gatavo dokumentus, ko paraksta ministrs. Tas, manuprāt, nevar būt uz darba līguma pamata. Ir jābūt kādiem kritērijiem, atlasei. Bet ir jādomā par motivēšanu – par sociālajām, vismaz kaut kādām, garantijām. Vismaz par iespējām mācīties. Es uzskatu, ka ir jābūt iespējām izglītoties - vismaz šādi varētu motivēt valsts pārvaldē strādājošos. Jo bez augsti kvalificētiem valsts pārvaldes speciālistiem, manuprāt, šajā valstī diez vai kaut kas mainīsies. Ne jau ministri ir tie, kas sagatavo konkrēto dokumentu. To sagatavo konkrētais ierēdnis, kuru visi lamā. Ja viņš nebūs augsti kvalificēts, nebūs zinošs, nebūs stratēģiski domājošs, arī tas dokuments nebūs tāds, kādu mēs visi gribam to redzēt, lai izietu no šīs situācijas, kur pašlaik atrodamies.


Kādu jūs gribētu redzēt Valsts kanceleju pēc trim gadiem?


Kanceleja būtu sabiedrībā pazīstama, atvērta, draudzīga. Lai visi zinātu, ka Valsts kanceleja ir tā, kas uzklausa jebkuru labu domu, jebkuru labu priekšlikumu, un ka šis priekšlikums tiek uzklausīts ne tikai formālas pieklājības dēļ, bet lai tas reflektētos jau kādā konkrētā likumdošanas izmaiņā, uzlabojumā. Lai visi pēc tam var just, ka šis priekšlikums ir ņemts vērā. Tā ir mana vīzija.


Taču ko tagad darīt cilvēkam ar labu ideju, kā uzlabot valsts pārvaldes darbu Latvijā?

Lai sūta uz elita.dreimane@mk.gov.lv! Ļoti daudz labu priekšlikumu ir guvuši dzirdīgas ausis, un, ja tas tiešām ir reāls priekšlikums, tad, ņemot vērā visu mūsu situāciju un rīcības iespējas, tas noteikti tiks uzklausīts un tālāk virzīts kā likumdošanas iniciatīva.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (55) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Sana Haroon

Get More Dubai models in Dubai visit this
https://dubaikk.com/

Tmp author
johnz308 johnz308

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
Wardrobe Hardware

Tmp author
johnz308 johnz308


The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
Unlock Her Legs Review

Tmp author
johnz308 johnz308


It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
The Guy Magnet

Tmp author
johnz308 johnz308

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
The Psystrology Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
The Penguin method Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Well written articles like yours renews my faith in today’s writers. You’ve written information I can finally agree on and use. Thank you for sharing.
What Men Secretly Want

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information.
Text The Romance Back Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
Secret Words Which Make Him Fall In Love

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
The Instant Switch

Tmp author
johnz308 johnz308


It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
Language of Lust Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Lovetraction Lines Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Emotional Hook Formula Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Keep up the fantastic piece of work, I read few posts on this internet site and I think that your web blog is really interesting and contains lots of superb information.
<a href='http://www.womenlogs.com/emotional-hook-formula-aaron-fox-complete-review/'>Emotional Hook Formula Review</a>

Tmp author
johnz308 johnz308


Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308


I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.

Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308

This blog is really great. The information here will surely be of some help to me. Thanks!.
Twitter

Tmp author
johnz308 johnz308

nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
the woman men adore and never want to leave

Tmp author
johnz308 johnz308


Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.

Soul Mate Switch System

Tmp author
johnz308 johnz308


Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
The Guy Magnet

Tmp author
johnz308 johnz308


Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

The Secret Brain System Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Keep up the great work , I read few blog posts on this site and I believe that your website is real interesting and has bands of good info .
Language of Lust Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us!
How To Read A Man


Tmp author
johnz308 johnz308

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

E-factor Diet Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Keep up the fantastic piece of work, I read few posts on this internet site and I think that your web blog is really interesting and contains lots of superb information.
<a href='http://www.languageofdesires.com/e-factor-diet-by-john-rowley-tips-and-review/'>E-factor Diet Review</a>

Tmp author
johnz308 johnz308

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
Make Women Want You Review

Tmp author
johnz308 johnz308


This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
Diabetes Destroyer

Tmp author
johnz308 johnz308

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
Never Lose Him

Tmp author
johnz308 johnz308

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
Children Learning Reading Download

Tmp author
johnz308 johnz308

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
Mend the Marriage

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.

Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Bonding Code

Tmp author
johnz308 johnz308

Useful information shared. I am very happy to read this article. thanks for giving us nice info. Fantastic walk-through. I appreciate this post.
The Bonding Code Bob Grant

Tmp author
johnz308 johnz308

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Guilt Free Desserts Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
Capture His Heart Free Download

Tmp author
johnz308 johnz308


I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.
Magnetic Messaging Bobby Rio

Tmp author
johnz308 johnz308

It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
Calling Men

Tmp author
johnz308 johnz308

I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?
Obsession Phrases Free

Tmp author
johnz308 johnz308


Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.
Diabetes Destroyer Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I like this post.And I guess that they having fun to read this post.they shall take a good site to make a information.thanks for sharing it to me.
What Men Want in a Woman

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
What Men Want in a Woman

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
Cosmic Ordering Secrets pdf

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.
Manifestation Miracle Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
Création website e-commerce Macon

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!
Ways to Know He Is Into You

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

nice post. keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
The Bonding Code Free Download

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.
Text the Romance Back

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Most of the time I don’t make comments on websites. but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
Text The Romance Back Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
The Language of Desire

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

karlis 28.04.2011 13:01
sirsnīga intervija. ierakstus klausoties, smaidīju :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Interesents - Edge 28.04.2011 03:24
Profesors Taivāns tieši pretēji saka - to, ka mums nav vajadzīgi iestrēguši verdzības kompleksā ļaudis, kas kaut ko dara, paši nesaprotot ko un kāpēc. Un papīri ir sarakstīti kaudzēm - stratēģijas, nacionālie attīstības plāni utt. kāda jēga? Kamēr vadībā esošie turpinās vecā stila darbošanos, nekādi papīri neko nemainīs!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edge - Interesants 27.04.2011 22:57
Pēc 1991.g.21.augusta Latvijā pārāk aizrāvās ar attīstīto Rietumvalstu modeļu aklu kopēšanu - t.s.neo-liberālismu, rezultāts likumsakarīgs - dižķibele. Uz to neveselīgo aizraušanos/aklo kopēšanu viens LU profesors norāda:' Profesors Taivāns: Latvieši kā mērkaķi ļoti cenšas kādam līdzināties' '. Ja Latvijas valstī nav īzstrādāta un apstiprināta izpildei valsts ilgspējīgās attīstības koncepcija/stratēģiskais plāns, tad kancelejas skaistās ieceres neizbēgami pārvērtīsies bezjēdzīgos PR pasākumos, labākajā gadījumā galarezultāts būs kā latviešu tautas pasakā ''Čiks''.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

OK 27.04.2011 16:00
Daudzsolosi - pec intervija var spriest, ka beidzot pienacis laiks un ir reala iespeja likvidet SAKs (visma tas pasreizeja "figuracija")!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Interesents 27.04.2011 14:09
Interesanta intervija, liekas, ka runāts tika ar cilvēku, nevis papīros aizmirsušos ierēdni. Bet pietrūka viedoklis par plašāku Valsts Kancelejas redzējumu, ambīcijām, konkrētiem priekšlikumiem valsts pārvaldes organizācijā. Esam mazītiņa valsts, un kā režisors Gruzdovs norāda - ja nespējam šo nelielo teritoriju pārvaldīt, tad kaut kas nav kārtībā. Mums ir dotas visas iespējas būt efektīviem, bet nez kāpēc to neizmantojam un ļaujamies veciem ieradumiem un vecai sistēmai. Ceru, ka jaunā (gan gados, gan amata laika ziņā) VK vadītāja nebaidīsies no vecās sistēmas mīlētāju kritikas un manīs daudzas lietas ļoti radikāli, lai beidzot varam baudīt mazas valsts priekšrocības.

Citi autora darbi