Potential emigration of Latvian labour force after joining the EU and its impact on Latvian labour market

  • Autors:Mihails Hazans
  • Organizācija:University of Latvia and BICEPS
  • Gads:2003
  • Valoda:Angļu

ES paplašināšanās saista pētnieku uzmanību ar mobilitātes jautājumiem, īpaši attiecībā uz darbaspēka kustību pievienošanās valstīs.

Iesaki citiem:

Pētījumā tiek izmantoti empīriskie pierādījumi no dažādiem resursiem, lai vērstu uzmanību uz Latvijas darbaspēka mobilitātes modeļiem pārejas periodā, kā arī turpmāk. Reģionālie migrācijas rādītāji atklāj, ka Latvijas populācija, salīdzinot ar citām Eiropas nācijām, ir salīdzinoši mobila, tā labprāt pārvietojas. Tika novērotas arī citas līdzīgas tendences pārejas periodā, piemēram, cilvēki tiecās pamest reģionus, kuros ir zems atalgojums, lai dotos uz reģioniem, kur tas ir augstāks. Individuālās migrācijas lēmumu analīze, kas tika pieņemti laikā no 1989. līdz 1999.gadam, kā arī migrācijas plāni no 1999. līdz 2002.gadam apstiprina ekonomiskā pamudinājuma jeb stimula nozīmi Latvijas populācijas ģeogrāfiskajā mobilitātē, kā arī atklāj saistošu cilvēkresursu uzvedības modeli, proti, jaunie un izglītotie indivīdi daudz labprātāk migrē uz citiem reģioniem.

Potential emigration of Latvian labour force after joining the EU and its impact on Latvian labour market

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi