Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas. Literatūras pārskats.

  • Autors:Visvaldis Valtenbergs
  • Organizācija:Vidzemes augstskola, ANO attīstības Programmas sadarbības projekts “Politikas ietekmes analīzes sistēmas attīstība” sadarbībā ar Valsts kanceleju
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Iesaki citiem:

Laba politika ir izplānota politika gan tās formulēšanas, gan ieviešanas, gan novērtēšanas posmos.

Pārskatā apkopotas vadlīnijas un biežāk lietotā metodoloģija politikas procesa plānošanai un analīzei. Īpaša uzmanība veltīta politikas problēmu formulēšanas un alternatīvu izvēles procesam politikas procesa sākumā. Metožu lietojums apkopots tabulās, kas izceļ katras metodes pielietojuma mērķi, procedūru un derīgumu. Katrai nodaļai seko literatūras saraksts. Īpaši atzīmēti visvairāk rekomendētie avoti.

Materiālu var izmantot politikas analīzes pasniedzēji un praktiķi. Tas var kalpot arī kā palīgmateriāls politikas analīzes priekšmeta apguvei.Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas. Literatūras pārskats.

(latviski, PDF, 402 Kbpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi