Pilsoniskās sabiedrības attīstība un sabiedrības integrācija 0

 • Autors:Sergejs Kruks, Ilze Šulmane
 • Organizācija:LR Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas Latvijas Republikā projekts “Atbalsts valsts programmas Sabiedrības integrācija Latvijā īstenošanai”
 • Gads:2002
 • Valoda:latviešu

Pētījums veikts no 2002. gada 1. augusta līdz 5. oktobrim, kontentanalīzē iekļaujot četrus nacionālos laikrakstus (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Час, Телеграф) un trīs rajonu laikraksti (Valmieras rajona Liesma, Ventspils rajona Ventas Balss un Rēzeknes rajona Rēzeknes Vēstis), bet diskursa analīzē papildus iekļauti Kurzemes Vārds (latviešu un krievu val.), Ludzas Zeme, Malienas Ziņas, Saldus Zeme, Zemgales Ziņas, Новая Газета.

Iesaki citiem:

Pētījuma ietvaros izvirzīti trīs galvenie mērķi:

 • konstatēt, kādus sociālos priekšstatus, sociālo un varas attiecību modeļus mediji pauž un kultivē sabiedrībā;

 • kā partiju komunikatori ierosina un iztirzā publiskās dienaskārtības tēmas,

 • vai vērojamas divu informatīvo telpu tuvināšanās pazīmes, salīdzinot ar agrākiem pētījumiem, kas veikti kopš 1998.gada.


 • Pētījuma rezultāti apkopoti autoru secinājumos, kā arī kontentanalīzes datu tabulās. Tostarp autori konstatējuši, ka pētāmajā presē pirms vēlēšanām maz bijis diskusiju un viedokļu konfrontācijas, trūcis plašas kontekstuālās analīzes, vispārīgās problēmas nav konkretizētas indivīda līmenī, neparādās ierindas pilsoņu un sociālo grupu pieredzes, vērojama tendence sekot politiķu rosinātiem pseidonotikumiem.

  Priekšvēlēšanu tematikas izvēlē dominē iekšpolitikas jautājumi, preses materiālos visbiežāk sastopama neitrāla attieksme. Pētījumā analizēta arī medijos ievietotās politiskās reklāmas un medija žurnālistiskā satura korelācija.

  Pētnieki secina, ka jēdziena “divas informācijas telpas” iesakņošanos sekmē paši politiskie komunikatori, jo “labējās” partijas neuzrunā un neiekļauj krievvalodīgos pilsoņus, tāpēc tuvināšanās var notikt, ja puses atteiksies no vienkāršotām attieksmju interpretācijām.

  Pilsoniskās sabiedrības attīstība un sabiedrības integrācija

  ((latviski, PDF, 923 KB)pdf)

  Iesaki citiem:

  Vēl šajā tēmā

  PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? 0 Autors:Vita Dreijere

  Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 65 Autors:Jānis Buholcs

  Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

  Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

  Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

  Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 27 Autors:Anda Rožukalne

  Komentāri (0) secība: augoša / dilstoša

  Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
  Citi autora darbi