Pilsonības un imigrācijas departaments no Policijas departamenta Kārtības policijas Pasu un vīzu nodaļas pārņem pasu un vīzu funkcijas.