Atslēgvārdi:

Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā 1

  • Autors:Oksana Žabko, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Dace Lūse, Ieva Medne, Vera Mihejeva
  • Organizācija:SIA Factum
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

Pētījumā ir analizētas barjeras un aizspriedumi, kas bremzē piespiedu darba kā kriminālsoda piemērošanu likumpārkāpējiem un soda praktisku īstenošanu.

Iesaki citiem:

Pētījuma aktualitāti nosaka piespiedu darba būtības saskaņa ar Latvijas valsts mērķi mazināt sociālo atstumtību dažādās sociālā riska grupās, un pētījuma problēmu nosaka piespiedu darba kā soda novitāe un priekšstati par tā nepietiekamo izplatību. Izmantojot tiesnešu, nodarbinātāju un Valsts probācijas darbinieku dziļo interviju un sabiedriskās domas aptaujas datus, tika raksturoti šobrīd dominējošie viedokļi par piespiedu darbu kā kriminālsodu, tā piemērotību dažādu mazāk smagus pārkāpumus izdarījušo sodīšanā un soda praktiskās izpildes problēmas. Lai paaugstinātu piespiedu darba efektivitāti, nepieciešams nodrošināt, lai sods tiktu piespriests to izjust spējīgiem likumpārkāpējiem. Tas palīdzētu Valsts probācijas dienestam piesaistīt jaunus nodarbinātājus, kas nepieciešami soda izpildes nodrošināšanai. Valsts līmenī ir jārisina izpildinstitūciju materiāli tehniskās grūtības, kas netieši atsaucas uz piespiedu darba soda izpildes kvalitāti, secina pētījuma autori.

(Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanāpdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bezvardis 15.11.2007 12:18
Interesanti, ka pētījumā ir izpētīti tikai tiesneši, probācijas dienesta ļaudis, darba devēji un 'vispārējā publika', bet ne paši šādu sodu izcietušie... Kaut ko jau var noskaidrot runājot riņķī un apkārt, bet vienīgie, kas patiešām var kaut ko pateikt par sociālo atstumtību, kādu piedzīvo cilvēki, kas izcietuši sodu, ir paši sodītie.

Saistītie raksti
Birste 255x203

Atveram ofšorus? Autors:Ieva Azanda

Citi autora darbi