Pieņemts Sabiedrības integrācijas fonda likums. Pēc plašām diskusijām valdībā tiek apstiprināta arī Sabiedrības integrācijas programma , kas attiecas arī uz iebraucēju integrāciju. Pirmo reizi integrācijas politikai tiek piesķirts valsts budžeta finansējums. Tās pamats ir gatavība labprātīgi pieņemt latviešu valodu kā valsts valodu, cieņa pret latviešu un Latvijā dzīvojošo mazākumtautību valodu un kultūru. Integrācijas pamata mērķis - izveidot demokrātisku, saliedētu pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām. Viena no šīm pamatvērtībām ir neatkarīga, demokrātiska Latvijas valsts. Daļa no šīs programmas koncentrējas uz to, kāds atbalsts būtu sniedzams repatriantiem, kas atgriezušies Latvijā.