Tiek pieņemts Imigrācijas likums, kas ar grozījumiem ir spēkā pašlaik (stājās spēkā 2003.gada 1.maijā ).[ 1 ]