Pētījums par imigrantu integrāciju Latvijā norāda uz atstumtības riskiem

Šodien PROVIDUS laiž klajā starptautisku publikāciju par imigrantu integrāciju Latvijā un Polijā.

Iesaki citiem:

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS veiktais pētījums par imigrantu integrāciju Latvijā norāda uz atstumtības riskiem. Pētījums šodien, 21.augustā, tiek prezentēts konferencē “Mācāmies uzņemt: Imigrantu integrācija Latvijā un Polijā”.

Pētījums par imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu liecina, ka visneaizsargātākā imigrantu grupa ir tie trešo valstu pilsoņi, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļaujām - 2008.gada 1.janvārī tie bija gandrīz 13 000 cilvēku.

Lai gan legāli nodarbināti imigranti maksā tikpat lielu iedzīvotāju ienākuma un sociālo nodokli kā vietējie iedzīvotāji, imigrantiem ar termiņuzturēšanās atļaujām un viņu bērniem netiek nodrošināta ne valsts apmaksāta veselības aprūpe, sociālā un juridiskā palīdzība, ne arī izglītība. Tas rada risku nokļūt sociāli maznodrošināto statusā, kas vēlāk var novest pie sociālās atstumtības. Situācija, kurā atrodas bērni ar termiņuzturēšanās atļaujām Latvijā, neatbilst starptautiskajām tiesībām, kas paredz, ka visiem bērniem ir jābūt iespējai obligāti un bez maksas saņemt vismaz pamatskolas izglītību.

Lai gan ir virkne profesiju, kurās drīkst strādāt tikai tad, ja noteiktā līmenī apgūta latviešu valoda, valsts nepiedāvā apgūt latviešu valodu ieceļotājiem, uzliekot šo atbildību uz darba devēja vai indivīda pleciem. Valsts valodas likuma ievērošana tiek kontrolēta ar sodiem, nevis motivēta, piedāvājot valsts atbalstītus valodas apguves kursus. Tas negatīvi ietekmē ieceļotāju iekļaušanos darba tirgū, kā arī vietējā sabiedrībā, jo cilvēki nevar sekot notiekošajam latviešu valodas informācijas telpā, nevar pilnvērtīgi aizstāvēt savas tiesības un sasniegt labāku dzīves kvalitāti.

Termiņuzturēšanās atļauju saņēmušam strādniekam ir grūti sevi aizstāvēt nepamatotas atlaišanas gadījumā, jo termiņš, kas dots prasības iesniegšanai, ir pārāk īss, lai sameklētu nepieciešamu juridisko palīdzību un atrisinātu konfliktu. Šajā situācijā būtisks sarežģījums ir arī nepieejamā juridiskā palīdzība. Personas ar termiņuzturēšanās atļauju nevar saņemt valsts garantēto juridisko palīdzību. Bet personas, kuru uzturēšanās valstī ir nelegāla - kad personai vairs nav pamata būt valstī, kā tas ir darba vietu zaudējušam trešās valsts pilsonim, kas Latvijā iebraucis nodarbinātības nolūkos - nevar iegūt valsts sniegtu bezmaksas juridisko palīdzību.

Tā kā imigrantiem nav tiesību balsot pašvaldību vēlēšanās, kā arī šobrīd imigrantu politiskās līdzdalības iespējas ir ļoti minimālas, tas var veidot imigrantu politisko atsvešinātību. Līdz ar to var veidoties situācija, kāda tā bija ar Latvijas nepilsoņu integrāciju, kad sabiedrībā ir cilvēki, kas nejūtas piederīgi valstij, nevar ietekmēt lēmumus un kuru potenciāls netiek izmantots.

PROVIDUS pētījumā analizēta likumdošana, kas ietekmē imigrantu integrāciju tādās jomās kā pieeja darba tirgum, ģimenes apvienošanās un uzturēšanās atļauju iegūšanas nosacījumi, politiskā līdzdalība un pretdiskriminācija. Pētījumā veiktas arī intervijas ar valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

PROVIDUS ar pētījuma palīdzību centīsies mainīt sabiedrisko un politikas debašu fokusu no jautājuma par to, vai Latvijai ir vai nav nepieciešami imigranti. Latvijā jau šobrīd dzīvo un turpinās dzīvot imigranti, kurus vajadzētu iedrošināt būt pilsoniski aktīviem. Vairāku Eiropas valstu nesena pieredze liecina par to, ka vāja integrācijas politika vai tās trūkums var novest pie visai sabiedrībai kaitīgām sekām. Tāpēc šajā projektā PROVIDUS piedāvā jaunu jautājumu publiskajām diskusijām – vai Latvija ir izveidojusi skaidru integrācijas politiku attiecībā gan uz imigrantu tiesībām, gan uz labvēlīgas vides veidošanu sabiedrībā. 

Pētījuma teksts latviešu un angļu valodās pieejams portāļā politika.lv.

Pētījums veikts starptautiska projekta ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Sorosa fonda-Latvija un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Sīkāka informācija:

Dace Akule
Eiropas politikas pētniece
tālr. 67039258
akule@providus.lv

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!