Atslēgvārdi:

Pētījums par 8.un 11.klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām 3

  • Autors:Ieva Vaine, Nora Kalēja, Anita Čodere, Astrīda Trupavniece
  • Organizācija:Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir apzināt 8 un11.klašu profesionālos nodomus un priekšstatus par profesijām. Pētījumam tika izstrādāta anketa, ar kuras palīdzību aptaujāti 1000 vispārizglītojošo skolu vienpadsmito (500) un astoto (500) klašu skolēni no skolām ar latviešu un krievu apmācības valodām (attiecībā 50%/50%) no piecām Latvijas pilsētām.

Iesaki citiem:

Autores pētījumā izvērtējušas skolēnu nākotnes plānus pēc skolas beigšanas, skolēnu izvēlētās augstskolas, profesionālās izvēles, faktorus, kas to apgrūtina, skolēnu spējas izvērtēt karjeras iespējas dažādās nozarēs, spējas izvērtēt profesiju pieprasījumu. Pētījuma gaitā apzinātas skolēnuprāt sievišķīgākās un vīrišķīgākās profesijas, vīriešiem un sievietēm nepiemērotākās profesijas, vidējo atalgojumu dažādās profesijās utml.

Pētījuma rezultāti rāda, ka meitenes biežāk nekā zēni plāno studēt augstskolās. Kaut arī abās klašu grupās salīdzinoši maz skolēnu ir jau izdarījuši savu profesionālo izvēli, zēni retāk norāda, ka ir vajadzīga palīdzība profesijas izvēlē.

Pētījuma secinājumu daļā autores norāda, ka meitenēm pieprasītākās un perspektīvākās liekas nozares, kas saistītas ar cilvēkiem, savukārt zēniem tehniskās un eksaktās nozares profesijas. Sievišķīgākās profesijas, pēc skolēnu domām, ir izglītības, medicīnas un apkalpojošās sfēru profesiju pārstāves: skolotājas, frizieres, medmāsas, šuvējas, sekretāres. Vīrišķīgākās profesijas, pēc skolēnu domām ir tehniskās un militārās – celtnieks, šoferis mehāniķis, elektriķis, militārists.

Viszemākais atalgojums pēc skolēnu domām ir tipiski sievišķīgākajām un vīrietim visnepiemērotākajām profesijām. Zēniem vērojama tendence minēt salīdzinoši lielāku atalgojumu “vīrišķīgajām” profesijām.

Pētījuma autores cer, ka iegūtie dati un izdarītie secinājumi ļaus mazināt profesiju segregācijas cēloņus, un veicinātu attieksmes maiņu pret tradicionālajām vīriešu un sieviešu profesionālajām „lomām” un sieviešu karjeras izvēli par labu tehniskajām nozarēm.

(Skolenu prof planipdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (3) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Romans Vitkovskis 06.04.2008 11:44
Pētījums ir labs, bet nesatur vienu ļoti būtisku detaļu - nav uzdots jautājums "ko pēc jūsu domām dara ķīmiķi, matemātiķi, fiziķi, ...?". Visdrīzāk priekšstats būs greizs, kas arī nosaka talākās izglītības izvēli.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

kritiķis 02.12.2006 21:45
Pētījums ir nekvalitatīvs:

1) nav ievērotas dzimumu proporcijas - aptaujātie zēni ir tikai 30%, bet bija jābūt 50%;

2) pētījuma jautājumi ir dumji, neko neizsakoši;

3) ir reālas kļūdas: 113.tabulā norādīts, ka vēsturi par nederīgu uzskata 18,8% respondenti, bet 114.tabulā par to pašu parādās 34%.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fīrers 15.11.2006 16:22
Reāla līdztiesības veicināšana būtu naudu, kas tika izgāzta par šo pētījumu, piemaksāt tajā minētajām sieviešu profesijām.

Citi autora darbi