2011.gada 20.decembris. Biedrības «Papardes zieds» pētījums «Latvijas iedzīvotāju reproduktīvā veselība. Pārskats par situāciju 2003.-2011». Pētījumā aplūkoti arī jautājumi par neplānotas grūtniecības cēloņiem un grūtniecības pārtraukšanas iemesliem.

Konferences rezolūcija