Atslēgvārdi:

Pedagogu izglītības kvalitātes vērtēšana Eiropā

  • Organizācija:Eurydice
  • Gads:2006. gada maijs
  • Valoda:angļu, franču

Ziņojumā sniegts pārskats par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju pedagoģisko pamatstudiju un tālākizglītības iestāžu un programmu kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas procesiem.

Iesaki citiem:

Pedagoģisko pamatstudiju vērtēšana ziņojumā tiek skatīta augstākās izglītības vērtēšanas procesa kontekstā, tiek salīdzināti ārējās vērtēšanas un pašvērtēšanas procesi Eiropas valstīs, analizēta vērtēšanas rezultātu izmantošana un profesionālās pilnveides vērtēšana.

Ziņojumā secināts:


  • Divas trešdaļas no pētījumā aplūkotajām valstīm augstākās izglītības vērtēšanu reglamentē tikai vispārēji;

  • Pedagogu pamatstudiju ārējā vērtēšana un pašvērtēšana ir obligātas lielākajā daļā Eiropas valstu. Ārējā vērtēšanā parasti tiek izmantots pašvērtēšanas ziņojums.

  • Ārējo vērtēšanu parasti veic ekspertu komisijas, kolēģi vai inspektori. Studējošo iekļaušana vērtētāju komisijās ir obligāta vai tiek rekomendēta piecās valstīs.

  • Lielākajā daļā valstu ārējā vērtēšana kalpo par pamatu lēmumam par iestādes vai programmas (atkārtotu) akreditāciju, kas var ietekmēt arī iestādes valsts finansējumu.

  • Gandrīz visās valstīs pastāv normatīvi attiecībā uz profesionālās pilnveides iestāžu akreditāciju un/vai vērtēšanu. Galvenās ārējās vērtēšanas procedūras ietver šo izglītības projektu aprakstu un/vai pašvērtēšanas ziņojumu analīzi.


Pilns ziņojuma teksts angliski un paziņojums masu informācijas līdzekļiem latviešu valodā pieejams lasīšanai un izdrukai Eurydice centrālajā mājaslapā

http://oraprod.eurydice.org/pls/portal/url/page/Eurydice/showPresentation?pubid=062EN

Iesaki citiem:

Citi autora darbi