Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013

  • Autors:Latvijas pilsoniskā alianse
  • Organizācija:Latvijas pilsoniskā alianse
  • Gads:2014
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījuma mērķis ir sniegt pārskatu par NVO sektoru Latvijā, identificējot NVO darbības vidi un izmaiņas tajā un analizējot ietekmi uz biedrību un nodibinājumu attīstību salīdzinošā perspektīvā par 2011.-2013. gadu Latvijā.

Iesaki citiem:
Alianse

Pētījuma galvenā uzmanība ir veltīta izmaiņām, kas konstatētas 2013.gadā (piemēram, NVO līderu un publiskās pārvaldes sniegtā informācija par sadarbību, sabiedrības līdzdalību un organizāciju aktivitātēm), un biedrību un nodibinājumu finanšu dati ir par 2012.gadu. Savukārt iedzīvotāju viedoklis par NVO, sabiedrības līdzdalību, uzticēšanos un citiem aspektiem ir par 2013.gadu, jo pētījums tika veikts attiecīgajā gadā. Maza daļa no pētījumā atspoguļotajiem datiem ir par 2010.gadu. Tas pamatojams ar to, ka 2013.gadā nebija iespējams iegūt aktuālāku informāciju, jo atbildīgās iestādes vēl nebija apkopojušas attiecīgos datus.

(Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013pdf)

Pētījums angļu valodā: (The Review of the NGO Sector in Latviapdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi