Atslēgvārdi:

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā

  • Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvia, Sabiedriskās politikas centrs "Providus"
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu, angļu

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pārņem Sorosa fonda - Latvija (SFL) tradīciju un piedāvā jaunu gada pārskatu par izglītību Latvijā “Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai”.

Iesaki citiem:
Parm izgl 255x203

Pārskats veltīts pārmaiņām izglītībā, kas Latvijā ir notikušas pēdējos divpadsmit gados, no dažādiem aspektiem pievēršot uzmanību izglītības kvalitātei, tās pieejamībai un izmaksu efektivitātei.

Latvijā līdz šim īstenotās izglītības reformas bijušas straujas un vērstas uz padomju plānveida tautsaimniecībai raksturīgo tradīciju likvidēšanu, bet tagad ar ierobežotiem resursiem ir jānodrošina mūsu izglītības sistēmas konkurētspēja pasaulē. Šī mērķa sasniegšanai ir jāveido efektīva un radoša sistēmas pārvalde, jo izglītības spēja neatpalikt no sociālajām un ekonomikas pārmaiņām ir atkarīga ne tik daudz no valsts investīciju apmēra, cik no esošo ieguldījumu vadības kvalitātes, novatoriskas izmantošanas un nevalstisko finansējumu avotu piesaistes. Šie izaicinājumi pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ieviestajām vadības un pārvaldes tradīcijām ir tik pat nopietni kā tie, ko 1990.gadā prasīja vecās sistēmas nomaiņa.

Pārskats ir PROVIDUS un SFL kopdarbs un sastāv no divām daļām – kopsavilkuma, kurā analizētas līdzšinējās pārmaiņas izglītībā un sniegti ieteikumi turpmākajai izglītības politikas veidošanai, un rakstu krājuma, kurā apkopta izglītības jomas profesionāļu un pētnieku analīze par sekojošām jomās:

1.Informācijas vadība (apskatīta izglītības kvalitātes mērīšana, centralizētie eksāmeni, bezatzīmju vērtēšanas sistēma pamatizglītībā);
2.Izglītības pārvalde (administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz izglītību un skolas vecuma bērnu sociālās korekcijas sistēma);
3.Skolotāju izglītošana (skolotāju sagatavošana augstskolās un pedagogu profesionālās meistarības sistēma);
4.Augstākā izglītība (studentu finansēšana un augstākās izglītības pieejamība, Daugavpils universitātes absolventu pozīcijas darba tirgū, augstākās izglītības izmaksu un ieguvumu etniskā un dzimumu dimensija, nodokļu un īpašumtiesību jautājumi).

Portālā pieejamas arī divu pārskatā publicēto pētījumu atskaites pilnā apjomā: Baltijas Sociālo zinātņu institūta veiktais pētījums “Centralizēto eksāmenu ieviešanas norise” un Sanitas Vanagas, Alekseja Šņitņikova pētījums “Daugavpils Universitāte kā Latgales reģiona attīstības centrs – augstākās izglītības un darba tirgus dialoga veicināšana”.

Pārskats grāmatas veidā nopērkams grāmatnīcās vai internetā: Rakstu krājums Kopsavilkums


Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā

Kopsavilkums (Pievienotais failspdf)

Rakstu krājums (Pievienotais failspdf)


Education in Latvia's Transition: The Challange of Management. Report on Education in Latvia 2001/2002

Executive summary (Pievienotais failspdf)

Collection of Articles (Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Article research

Daugavpils Universitāte kā Latgales reģiona attīstības centrs - augstākās izglītības un darba tirgus dialoga veicināšana 1 Autors:Sanita Vanaga, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts

Article research

Centralizēto eksāmenu ieviešanas norise Autors:Baltijas sociālo zinātņu institūts

Article research

Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā 6 Autors:SFL programma "Pārmaiņas izglītībā"

Citi autora darbi