Parliamentary Codes of Conduct in Europe. An overview. (Parlamentārie ētikas kodeksi Eiropā. Pārskats)

  • Autors:Veronika Viljamsa
  • Organizācija:Eiropas parlamentāro pētījumu un dokumentācijas centrs
  • Gads:2001
  • Valoda:angļu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas parlamentāro pētījumu un dokumentācijas centra (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) publicētajā pētījumā aplūkotas formālās un neformālās ētikas normas, kas attiecas uz parlamenta locekļiem Eiropas valstu parlamentos. Ir sniegts gan vispārējs apkopojums par ētikas principiem un kontrolējošām institūcijām, kuras mēdz izmantot attiecībā uz parlamentāriešiem, gan arī pārskata tabulas par to, kā šie jautājumi ir risināti gan konkrētās Eiropas Savienības valstīs, gan ES kandidātvalstīs, gan vēl citās Eiropas valstīs. Pētījums ir pabeigts 2001. gada novembrī.

Iesaki citiem:

Parliamentary Codes of Conduct in Europe. An overview

(angliski, PDF, 3,3 MB)

No ECPRD mājaslapas www.ecprd.org

Iesaki citiem:

Citi autora darbi