Par Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā

  • Organizācija:Projektu un Kvalitātes Vadība
  • Gads:2008
  • Valoda:Latviešu

Pētījuma „Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā uzdevums ir izvērtēt četru grantu shēmu (GS) rezultātu ieguldījumu Vienotā Programmdokumenta (VPD) un Programmas papildinājuma (PP) mērķu sasniegšanā: motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām; pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū; konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai; sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana.

Iesaki citiem:

Pētījumā sniegts GS ietvaros realizēto projektu raksturojums, to rezultātu ilgtspējas, ietekmes un izmantošanas analīze, kā arī ietekme uz VPD, PP un horizontālo (dzimumu vienlīdzība, reģionālā attīstība, informācijas sabiedrība) mērķu sasniegšanu. Pētījuma ietvaros veikta GS atbalstīto projektu īstenotāju aptauja un izstrādātas rekomendācijas.

Par Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā
Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi