Atslēgvārdi:

Pamatizglītību nepabeigušie skolēni

  • Autors:Indra Dedze
  • Organizācija:Network of Education Policy Centres
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Starptautiskais pētījums ‘Pamatizglītību nepabeigušie skolēni’ tapa kā sešu valstu izglītības politikas centru pētījumu rezultāts ar secinājumiem, kas iziet ārpus tā dalībvalstu izglītības sistēmu konteksta un vērtē bijušo sociālisma valstu izglītības sistēmu vājumu attiecībā uz sociālo iekļaušanu cilvēka izglītībai un izaugsmei svarīgākajā posmā – pamatskolā.

Iesaki citiem:

Pētījuma autori izvērtēja skolēnu ‘atbiruma’ iemeslus pamatskolas posmā, nonākot pie secinājuma, ka mērķa grupas valstīs obligātā izglītība pārāk bieži tiek izprasta kā cilvēka (skolēna) pienākums, bet ne vienmēr pastāv skolēnam draudzīga vide un materiālais nodrošinājums, lai īstenotu cilvēka tiesības uz izglītību. Skolas izvairās no atbildības, norādot uz skolēnu vai skolēna ģimeni kā atbildīgo pusi, un rezultātā cieš vājākie – skolēni no maznodrošinātām ģimenēm, vai no ģimenēm, kur vecākiem pašiem ir zems izglītības līmenis.

Pētījuma autori apkopoja secinājumus katrā valstī atsevišķi un pa sešām valstīm kopumā. Pētījuma ziņojumā ir iekļauti arī ieteikumi politikas veidotājiem, skolām un pašvaldībām, kā arī skolēnu vecākiem un skolēniem.

Pētījumu finansēja Atvērtās sabiedrības institūts un īstenoja Network of Education Policy Centres (Izglītības politikas centru tīkls).

(Pamatizglitibu nepabeigusie skolenipdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads Autors:Indra Dedze, Diāna Kurpniece, Juris Rozenvalds, Ieva Strode

Article research

Savlaicīgu pamatizglītības apguvi traucējošo faktoru kopums 4 Autors:Indra Dedze, Maiga Krūzmētra, Ingrīda Mikiško