Atslēgvārdi:

Paciņa no ārzemēm 67

21.gadsimtā no Latvijas emigrējuši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Otrā Pasaules kara laikā bēgļu gaitās uz ārvalstīm devās vismaz 150 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Kāds ir trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā?

Iesaki citiem:

4. jūlijā noslēdzās pirmais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, kura mērķis ir Latvijas ekonomiskās attīstības veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem latviešiem Latvijā un pasaulē, veicināt inovāciju, finanšu investīciju un zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī ārvalstu investīcijām pievilcīgas un godīgas uzņēmējdarbības vides izveidi mūsu valstī.

Fakts, ka ārpus Latvijas robežām dzīvojošo latviešu skaits lēšams vairākos simtos tūkstošu, nevienu vairs nepārsteidz. Pētījums „Latvijas migrācijas mainīgā seja no 2000. – 2010. gadam“ liecina, 21.gadsimtā no Latvijas emigrējuši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Tas ir apmēram 10% no visiem valsts iedzīvotājiem. Tomēr jāuzsver, ka pasaulē izskaisītā latviešu diaspora ir ievērojami lielāka, jo latvieši izceļoja ne tikai pēc neatkarības atjaunošanas, kad atvērās Latvijas robežas, bet jau stipri agrāk. Otrā pasaules kara laikā Latviju kā bēgļi pameta 150 līdz 200 tūkstoši latviešu, kas savās jaunajās mītnes zemēs izveidoja spēcīgu, sabiedriski, kulturāli un politiski aktīvu trimdas latviešu kopienu. Tās latvietību spējuši uzturēt un nodot nākamajām paaudzēm līdz pat šodienai.

Kamēr publiskajā diskursā emigrācija no Latvijas tiek pozicionēta kā viena no Latvijas lielākajām nacionālajām problēmām, daudzas citas valstis uz to raugās kā uz nozīmīgu resursu gan ārpolitisko mērķu sasniegšanā, gan valsts ekonomikas stiprināšanā. Latvija šo resursu nav nedz pietiekami apzinājusi, nedz arī piesaistījusi. Kā aplēsusi LU Ekonomikas vadības fakultātes prodekāne Džineta Dimante - latviešu diasporas, konkrētāk, trimdas latviešu kopējais investīciju un ziedojumu apmērs Latvijā, laika periodā no 1991. līdz 2005. gadam, salīdzinājumā ar Latvijas iekšzemes kopproduktu ir bijis ļoti mazs - 0,15% no IKP. Pēdējos gados uz Latviju pārskaitītās naudas apjoms tiek lēsts vairāk nekā 450 miljoni eiro gadā. Kaut arī tie veido vairāk nekā 2 procentus no IKP, tomēr naudas pārskaitījumi ievērojami atšķiras no tiešajām investīcijām valsts ekonomikā. Kāds ir trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā? Kādēļ to ir sarežģīti aprēķināt, un kādas ir iespējas iesaistīt neatkarības gados izceļojušos Latvijas ekonomikas veicināšanā? Intervija ar Džinetu Dimanti.

Kādas bija jūsu galvenās atziņas un secinājumi no sava pētījuma?

Bija ļoti sarežģīti apkopot visus materiālus un, galvenais, padarīt tos zinātniski ticamus un pierādāmus. Piemēram, no daudzām intervijām, kuras es veicu, stundām runājot ar trimdas latviešiem, dažkārt ieguvu tikai vienu skaitli vai vienu rindiņu. Daudzi bieži teica, ka viņi ieguldījuši Latvijā tūkstošiem un tūkstošiem dolāru vai citu naudas vienību. Bet to jau neviens nevar ne pierādīt, ne saskaitīt. Tātad zinātniskam darbam tas nederēja. Beigās es uzskaitīju tikai tās naudas summas, ko tiešām varēju dokumentāli pamatot, piemēram, ziedojumus no dažādām organizācijām, kas šos ziedojumus pieņēma un uzskaitīja. Tāpat no Uzņēmumu reģistra datu bāzes saņēmu informāciju, kādas ārvalstu investīcijas ir bijušas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Bet te arī varēju noskaidrot tikai par pamatkapitālu, jo cita veida investīcijas, kas nāk no ārzemju latviešiem, netiek uzskaitītas. Tā bija informācija no dažādu valstu bankām, kas veica pārskaitījumus, no kredītsabiedrību un baznīcas grāmatām, tātad no dažādiem literatūras avotiem, uz kuriem es varēju atsaukties. Atbalstu radiniekiem un ieguldījumus savos īpašumos - tos es vairāk aprakstīju kvalitatīvi. Tādu bija daudz, bet es nevarēju nosaukt konkrētas summas.

Es konstatēju, ka ļoti nozīmīgi bija trimdas latviešu intelektuālā kapitāla ieguldījumi - viņu zināšanas, kontakti un spējas. Savukārt naudas summas, ko es varēju pierādīt naudas izteiksmē, tās nebija iespaidīgas.

[pētījuma] Secinājumos bija uzkaitītas konkretās summas, cik naudas vidēji gadā tika ieguldīts Latvijā. Tās summas ļoti atšķīrās pa gadiem.


Kāda bija visbiežāk izplatītā trimdas latviešu ieguldījumu struktūra?

Ieguldījumi notika diezgan haotiski. Katrs investēja tajā nozarē, ko viņš labāk zināja. Es nedomāju, ka tas bija mērķtiecīgi virzīts process uz kādām konkrētām nozarēm.


Vai kāda nozare vai persona īpaši izcēlās uz citu fona?

Vislielākais ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā nāca tieši no Venecuēlas latviešiem, jo [Viļa] Vītola kunga ģimene ir investējuši Latvijā ļoti lielas summas. Tad, kad viņi savu banku pārdeva, tad arī Venecuēlas latviešu ieguldījums Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā būtiski samazinājās. Toties Vītolu ģimene izveidoja stipendiju fondu, un intelektuālais kapitāls arī ir nozīmīga investīcija. Tas ir daudz palīdzējis, bet naudas izpausmē to ne vienmēr var izmērīt. Tas bieži vien ir netiešs ieguldījums, kam seko vesela notikumu virkne.


Kas, jūsuprāt, bija galvenie motivējošie faktori un šķēršļi, kāpēc pēc neatkarības atjaunošanas trimdinieku investīcijām Latvijā?

Galvenais motivējošais faktors bija patriotisms, ko viņi visu trimdas laiku bija saglabājuši. Man liekas, ka galvenais trimdas latviešu ieguldījums bija tas, ka viņi saglabāja dzīvu ideju par neatkarīgu Latviju. Ja viņu nebūtu, kas to zina - varbūt arī šeit tā doma jau būtu nomirusi. Milzīgs atbalsts bija arī tas, ka sākumā mūsu diplomātu vizītes tika organizētas ar trimdas latviešu palīdzību. Viņi gribēja palīdzēt Latvijai. Protams, daudzi palīdzēja arī saviem radiniekiem.

Šķēršļi – noteikti tā bija vilšanās, ka Latvija, ko viņi bija saglabājuši savās atmiņās, bija mainījusies un kļuvusi pilnīgi citādāka. Tā doma par Latviju nesaskanēja vairs ar realitāti. Viņiem likās, ka šeit neviens neko nemāk un nevienam nevar uzticēties. Droši vien jau bija arī virkne gluži praktisku šķēršļu.


Jūs savā darbā norādījāt uz atšķirībām starp ieguldījumiem un ziedojumiem. Kādi faktori, jūsuprāt, ietekmējuši trimdas latviešu izvēli - investēt vai ziedot?

Investīcijas salīdzinājumā ar ziedojumiem ekonomikā ir noderīgākas, jo tās cilvēkam dod makšķeri, nevis zivi. Dod iespēju viņam pašam strādāt, pelnīt un attīstīties, un nekļūt atkarīgam no ziedojumiem. Tajā pat laikā daļa ziedojumu, piemēram, stipendiju veidā, arī ir zināmā mērā makšķere, jo cilvēks iegūst izglītību un pēc tam kļūst spējīgs pats sevi nodrošināt. Tie ziedojumi, kas bija pieminekļiem vai Brāļu kapu atjaunošanai arī netieši palīdzēja ekonomikai, jo tie radīja darba vietas, pieprasījumu. Es domāju, ka arī šādi ziedojumi bija noderīgi. Vienīgie negatīvie ziedojumi varēja būt tie ziedojumi, kurus saņēmēji izmantoja, nevis lai attīstītos, bet vienkārši notērēja spēļu zālēs vai dzerot.

Teorētiski par visizdevīgāko varētu uzskatīt investīcijas ekonomikas attīstībai. Intelektuālais ieguldījums ir ļoti nozīmīgs, bet tas atspoguļojas ilgtermiņā un to nevar precīzi novērtēt. Dažas investīcijas, kas atnāca kā veca un nolietota tehnoloģija, varbūt nebija tas labākais variants. Ja būtu izmantota uzreiz jaunākā tehnoloģija un jaunākie datori, tad lēciens attīstībā varētu būt bijis ātrāk.


Jūs vairākkārt norādījāt uz intelektuālā kapitāla īpašo nozīmi.

Pastāv dažādi teorētiskie modeļi, kas veido intelektuālo kapitālu. Intelektuālo kapitālu, galvenokārt, veido cilvēku zināšanas, prasmes, iemaņas, viņu motivācija ieguldīt savas zināšanas konkrētā darbībā. Tie noteikti ir arī kontakti, spēja sadarboties, kas varētu būt vairāk sociālā kapitāla daļa, bet es arī to iekļāvu [savā intelektuālā kapitāla definīcijā].
Valsts līmenī tās ir arī bibliotēkas, infrastruktūra, kas nodrošina zināšanu uzkrāšanu un izplatību .


Kāds būtu nozīmīgākais ieguldījums, ko ārzemēs dzīvojošie latvieši varētu dot Latvijai tagad?

No trimdas latviešiem man liekas, ka neviens neko vairs negaida. Jo tie, kas bija saglabājuši latvietību, tie jau atbrauca sākumā. Skaidrs, ka viņiem pašiem paliek arvien grūtāk uzturēt latvietību ārpus Latvijas, jo cilvēki kļūst vecāki un viņu iespējas arī samazinās. Būtu svarīgi, ka tās nākamās paaudzes, trimdas latviešu pēcteči, kas ir mācījušies un izglītojušies [ārzemēs], atgrieztos Latvijā un papildinātu sarūkošo Latvijas iedzīvotāju skaitu ar zinošiem un labiem speciālistiem, ka viņi atgrieztos ar savām ģimenēm, ar savām zināšanām un biznesa idejām. Tas būtu ļoti nozīmīgi.


Savā pētījumā jūs uzsvērāt atšķirību starp trimdu un emigrāciju. Kā atšķiras abu grupu motivācija ieguldīt Latvijā?

Protams, šobrīd cilvēki aizceļo ekonomisku motīvu vadīti, liela daļa ir vīlušies Latvijā. Viņu motivācija investēt te, kādos uzņēmumos varētu būt daudz mazāka. Tie cilvēki, kuri ir aizbraukuši tagad, domāju, ka viņi atbalsta savas ģimenes un radiniekus ar naudas pārskaitījumiem. To savā veidā varētu uzskatīt par ziedojumiem. Bieži tās nav tās makšķeres, tās ir tās zivis. Savukārt trimdas latviešiem motivācija ieguldīt Latvijā bija lielāka, jo viņi sapni par Latvijas neatkarības atgūšanu bija piepildījuši un varēja atgriezties Latvijā. Šobrīd motivācija investēt ir mazāka un vairāk tiek ziedots.


Kas jādara, lai cilvēki atgrieztos?

Svarīgākais tiešām būtu, lai viņi šeit atgrieztos! Visbiedējošākais ir tas, ka aizbrauc jauni cilvēki un izveido ģimeni ārzemēs, it sevišķi, ja otrā pusīte ir no citas zemes, nevis no Latvijas. Risks, ka viņu bērni nekļūs par latviešiem un nekad neatgriezīsies, ir ļoti liels.

Es noteikti esmu par morālu un organizatorisku atbalstu, bet, piemēram, kompensācijas, ko varētu maksāt tiem, kuri atgriežas, man īsti neliekas godīgas. Tie cilvēki, kas ir palikuši šeit un pārvarējuši grūtības, cīnījušies ar krīzi - tiem nekāda kompensācija nepienākas. Es domāju, ka ļoti nozīmīga ir valdības attieksme pret cilvēkiem vispār, piemēram, korupcijas gadījumi. Es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki brauc projām. Viņi neredz jēgu maksāt nodokļus Latvijā, ja pēc tam tā nauda tiek izlietota pilnīgi nejēdzīgiem mērķiem un sava labuma veidošanai, nevis valsts labumam.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (67) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Daikaads Steve

While i without uncertainty make the most of your blog and focus on empower your uncommon specifics securing what precisely We've been looking for. Access Control System Dubai

Tmp author
Digvij Borda

skype push to talk http://www.robusttricks.com

Tmp author
Digvij Borda

<a href="http://robusttricks.com/how-to-make-skype-push-to-talk/" rel="dofollow">how to make skype push to talk</a>

Tmp author
Digvij Borda

How To Enable Skype Push To Talk<a href="robusttricks.com/how-to-make-skype-push-to-talk/">how to make skype push to talk</a>

Tmp author
Digvij Borda

How To Enable Skype Push To Talk
<a href="http://www.robusttricks.com/how-to-make-skype-push-to-talk/">how to make skype push to talk</a>

Tmp author
Digvij Borda

How To Enable Skype Push To Talk<a href="http://robusttricks.com/how-to-make-skype-push-to-talk/">how to make skype push to talk</a>

Tmp author
pioneer seo

He also avoids using unnecessary dog training methods, even if they’re not cruel. For example, many dog trainers use clickers, which don’t hurt the dog in any way but instead click in order to communicate with the dog. www.eubookshop.com

Tmp author
pioneer seo

Buy Followers at an unbeatable Price. All of our High Quality Followers have profile photos, dozens of posts, own followers and personally bio.buy followers instant

Tmp author
pioneer seo

There are a lot of great ideas in this post. I hope you keep this quality level up so we can enjoy a lot more great content from your side.Bar-Bat-Mitzvah-Event-Planners-Washington-DC

Tmp author
Asad Yousuf

You might be a guest to the modern capital city of England or are a permanent inhabitant; you may regularly wish for some fun, smart and lovely company in London.BlackLabel - English escorts London

Tmp author
pioneer seo

Below you will find the important facts and figures I feel every consumer should know surrounding Phen375 and complete guide for taking necessary precautions and improve weight loss simultaneously.phen3 75

Tmp author
pioneer seo

Below you will find the important facts and figures I feel every consumer should know surrounding Phen375 and complete guide for taking necessary precautions and improve weight loss simultaneously.<a href="https://www.rebelmouse.com/phen375fatburnerreviews/">phen3 75</a>

Tmp author
pioneer seo

This is how slow- and fast-twitch responses come about when you exert yourself: slow-twitch muscle fibers respond dynamically to endurance activities like running. vertshockreviews

Tmp author
pioneer seo

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.phen375 real customer reviews

Tmp author
pioneer seo

There is also an extra section that follows the fourth main section, "Additional Training", meant for providing the user with all information considered by Brown to be complementary to all of the main information provided in the bulk of the main course.https://www.rebelmouse.com

Tmp author
pioneer seo

In practice for women it does not happen as easily as for men, even though women have naturally twice as much leptin as men and should be advantaged from a head start. discover more

Tmp author
pioneer seo

We offer you the chance to practice your piano skills by providing you with any song that you wish to learn. Take the unique chance and give your talent a try! Free piano sheets

Tmp author
Asad Yousuf

Diabetes Destroyer Program is a digital product and can be downloaded instantly after purchase in PDF (ebook) format or viewed online.http://www.rebelmouse.com

Tmp author
pioneer seo

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.en las noticias

Tmp author
Asad Yousuf

Tired of trying to find the true weight loss product that actually works, You don't need to waste any more of your valuable time, because the key of finding that product lies in the hand of people like you.phen375 where to buy

Tmp author
Asad Yousuf

I have also placed some important consumer alerts about various schemes I've found from dodgy websites promoting Beta Switch System (BSS) with absolutely no knowledge of the product and that may have ulterior motives to try and trick you into visiting their sites.beta switch diet

Tmp author
Asad Yousuf

The excessive glucose in obese patients is the main cause of Type 2 diabetes. By eliminating the root cause of the problem, the pancreas will be able to get back their normal functionality.reverse diabetes in 30 days

Tmp author
Asad Yousuf

The experience of not being able to increase the weight on a bench press or even losing strength is all too common.what is the best bench press program to buy

Tmp author
Asad Yousuf

Critical Bench is a digital product and can be downloaded instantly after purchase in PDF (ebook) format or viewed online.critical bench program reviews

Tmp author
pioneer seo

Nice to be visiting your blog once more. it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty. and it has same topic together with your article. Thanks. nice share.natural ways to improve memory and focus

Tmp author
Asad Yousuf

General Vit Snus. Vi gillar snus. Det svenska snuset är och har länge varit en otroligt uppskattad tobaksvara i norra Europa. Berättelsen om snusets ankomst går långt tillbaka i tiden, denbörjade redan vid Christoffer Columbus upptäcktsfärd över det blå havet. Efter ett par sekel med luktsnus och tuggtobak startade man under 1800-talet tillverka det fuktiga läppsnuset, dvs. det vi idag kallar snus.snus online

Tmp author
Asad Yousuf

The 52-inch standard size cutting edges are accessible in walnut or mahogany. The hampton bay ceiling fans are perfect for low ceilings. Hampton Bay light units are good with all Hampton Bay fans. hampton bay catalog

Tmp author
pioneer seo

Once again, you've shown that you possess the quality and skills to become the best writer of all time. You just need to continue to give us more articles like this. play subway surfers game

Tmp author
pioneer seo

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.Lead Generation Services

Tmp author
Asad Yousuf

This is a comprehensive review site of Joey Atlas’s revolutionary and 100% science backed up Truth about Cellulite program for permanent and healthy removal of cellulite. Here you will find all the information you need for an informed decision.truth about cellulite joey atlas review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things. The web site style is perfect. the articles is really great : D. Good job. cheers
bulk domain authority

Tmp author
pioneer seo

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.Jobs in islamabad

Tmp author
Asad Yousuf

The cause of your tinnitus may just be something as simple as ear wax impaction or it may be that you have suffered some damage to your hearing or you might be suffering from meniere’s disease, the important thing is to know the cause so that something can be done to address it at the soonest possible time.best tinnitus treatment program reviews

Tmp author
Asad Yousuf

The Phone detective is an online service, which anybody can avail by signing up for trial or premium on their official website. After input of a specific number, the site will provide you details about the person's real name, address, date of birth, address history, employment and close relatives.great site

Tmp author
pioneer seo

The amount of fat in the body also determines the size of breasts. miracle bust

Tmp author
Asad Yousuf

Thank you for great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.seo link building

Tmp author
pioneer seo

FPT BÌNH DƯƠNG - Hotline: 094 6666 550. Cáp Quang Siêu Tốc,Trang bị Wifi miễn phí, Giảm cước liên tục 24 tháng, thủ tục đơn giản, lắp đặt nhanh chóng.fpt binh duong

Tmp author
Asad Yousuf

The bags arrived this afternoon - Awesome! You guys ROCK! I would recommend you, and will to anyone. Thank you!custom bags

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
Doudoune North Face Pas Cher

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
Tech Talk

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue. and so much passion. You also know how to make people rally behind it. obviously from the responses.
Capture His Heart And Make Him Love You Forever

Tmp author
Steve Jame

Really great post, Thank you for sharing This knowledge. Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!<a href="http://forestvillec.com.sg/qingjian-sembawang-road-canberra-link-ec/">Qingjian EC Sembawang Canberra MRT</a>

Tmp author
Steve Jame

<a href="http://forestvillec.com.sg/qingjian-sembawang-road-canberra-link-ec/">Qingjian EC Sembawang Canberra MRT</a>

Tmp author
Steve Jame

Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one.<a href="http://forestvillec.com.sg/qingjian-sembawang-road-canberra-link-ec/">Qingjian EC Sembawang Canberra MRT</a>

Tmp author
Steve Jame

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!Qingjian EC Sembawang Canberra MRT

Tmp author
Steve Jame

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.<a href="http://forestvillec.com.sg/qingjian-sembawang-road-canberra-link-ec/">Qingjian EC Sembawang Canberra MRT</a>

Tmp author
Steve Jame

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.<a href="http://forestvillec.com.sg/qingjian-sembawang-road-canberra-link-ec/">Qingjian EC Sembawang Canberra MRT</a>

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work. its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
Ghd Norge

Tmp author
Steve Jame

Thank you very much for posting and sharing this great article. It is so interesting. I want to know some other information about this site. So please give me this news quickly. I always will be aware of you.search engine optimization

Tmp author
Steve Jame

If you are looking to promote this piece then we specialise in helping small businesses get found online. Feel free to introduce yourself.<a href="http://okanaganinternetmarketing.weebly.com/page-1.html">search engine optimization</a>

Tmp author
Steve Jame

I am grateful for this valid information. You have represented your points in an insightful and interesting way.<a href="http://okanaganinternetmarketing.weebly.com/page-1.html">search engine optimization</a>

Tmp author
Jeff paul

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say That I have really enjoyed reading your blog posts. <a href="http://providus.lv/article/pacina-no-arzemem">http://www.faranitaylor.co.uk/immigration-solicitors</a> Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.

Tmp author
Monu Yogi

Many comparatively confident personas transform a lot of extendable substantive selection, nonetheless custom-made many state-of-the-art may likely enormously safe assuage agency custom-made versions intrinsic surface well-organized liberty. artificial Christmas tree

Tmp author
monu yogi

Well, we will including to aid the crooks to in addition to be aware quite a lot of put together with quite a few newest perform such a functions to help causing the fantastic information. Dienos akcija

Tmp author
yogesh kumawat

Swing expels incentive to adorn in Latvian was again therefore they nightmare of Latvian freedom was replete plus was versatile to revenue to Latvian. At introduce, the stimulus to robe minus plus also are donated. Access Control System

Tmp author
yogesh kumawat

Swing expels incentive to adorn in Latvian was again therefore they nightmare of Latvian freedom was replete plus was versatile to revenue to Latvian. At introduce, the stimulus to robe minus plus also are donated. <a href="http://logitme.com/access_control.php">Access Control System</a>

Tmp author
farani london

You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read... http://www.faranitaylor.co.uk/immigration-solicitors

Tmp author
saljooqarbab saljooq

<p> "Really I appreciate this wonderful post That you have Provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this"
<a href="http://mcx.freetips.tips">commodity</a>
</p>

Tmp author
saljooqarbab saljooq

Really I appreciate this wonderful post That you have Provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this <a href="http://mcx.freetips.tips">commodity</a>

Tmp author
saljooqarbab saljooq

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this <a href="http://mcx.freetips.tips">commodity</a>

Tmp author
kaščejs

Nu daudziem jau negāja grūti, ja bija kāds donors ārvalstīs.

Tmp author
puansons

Te kāds runā par pensiju,kad paredzēts runāt par emigrāciju!Vai tad galīgi prāta vairs nav?Nauda laikam aug kokos!Pensiju prasa lielāku nekā valstī ir minimālā alga!Sāk izskatīties,ka pensionāri apdraud Latvijas valsts pastāvēšanu.Ušakovam viņi jau pārdevās.Kam vēl pārdosies!

Tmp author
Prieks

Man prieks, ka Jums, latvieši, ir lepnums par savu valsti. Tā tik turpināt!

Tmp author
Anonīms

Jaunatnei nav pārliecības par nākotni savā Dzimtenē. Pat tie, kas ir Latvijas pilsoņi, Latvijā dzimuši, visu mūžu strādājuši, izaudzinājuši bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus, tagad vēl nezina, vai saņems normālu pensiju par savu ieguldīto ilggadīgo darbu Latvijas labā. Vai mēs vainīgi, ka piedzimām Latvijas PSR laikā? Ja nebūtu mūsu paaudzes, vai tad būtu kas atgūst Latvijai to neatkarību... Aprēķinot pensiju topošajiem pensionāriem - pilsoņiem, vismaz vajadzētu ņemt vērā nostrādātos darba gadus Latvijas PSR, jo 2. un 3. pensiju līmenis parādījās tikai neatkarību atguvušas Latvijas laikā. Manai paaudzei vēl jāstrādā vismaz gadi 4 vai 5, lai varētu doties pelnītā atpūtā, ja veselība un dzīves apstākļi ļaus tik ilgi nodzīvot un nostrādāt. Arī pirmspensijas vecuma bezdarbniekam ir ļoti grūti atrast savām spējām atbilstošu darbu. Ne visiem ir laba fiziskā veselība un laiks, lai apgūtu pilnīgi jaunu profesiju vai strādātu mazkvalificētu sētnieka, apkopējas u.c. fiziski smagu darbu līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Tā vien šķiet, ka pensiju likumus pieņem tie, kas nestrādā, bet ēd citu sarūpēto... Kas nestrādā - tam nebūs ēst! Lai turpina lietot narkotikas, alkaholu, sēdēt cietumos līdz savai kapa malai. Tā "nezāle" nav iznīdējama. "...Un, kad mira Pēteris, zemē viņu raka... Vēl no kapa puķītēm nāca šņabja smaka."

Tmp author
puansons

Pagaidām nevar zināt vai jaunākā emigrācija ir laba vai slikta lieta.Iespējams,ka ja emigrācijas nebūtu,notiktu lielāka šķiriska škelšanās.

Saistītie raksti
Dacei

Par reemigrāciju 14 Autors:Dace Akule

Tuvredziba

Diagnoze: tuvredzība 18 Autors:Dace Akule

Citi autora darbi
Pasaulsdala baltija

Pasaul's daļa Baltija 1 Autors:Ilze Garoza