NVO statistika un klasifikācija. 2005. gads

  • Autors:Linda Curika
  • Organizācija:Latvijas Pilsoniskā Alianse; Finansētājs: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
  • Gads:2006. gada janvāris
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir apzināt esošo situāciju NVO klasifikācijā un statistiskas apkopošanā Latvijā un veikt salīdzinājumu ar citām valstīm – Igauniju, Ungāriju, Slovākiju un Čehiju.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pētījuma secinājumi un ieteikumi ir balstīti uz datiem, kas iegūti, izmantojot kvalitatīvās pētījumu metodes. Pētījumā veikta arī Latvijas likumdošanas analīze klasifikatora ieviešanai.

Nevalstiskā sektora institūciju konsolidācija atsevišķā institucionālā sektorā ļaus pētniekiem izprast patieso nevalstisko institūciju struktūru un attīstību gan salīdzinoši starp dažādām valstīm, gan arī starp dažādiem laika posmiem. Šādas klasifikācijas ieviešana nodrošinās ar informāciju ekonomistus un politikas analītiķus, kas ir ieinteresēti makroekonomiskā un institucionālā sektora salīdzināšanā.

Pētījuma gaitā iegūtie dati liecina par to, ka klasifikatora ieviešana ir viens no būtiskākajiem tālākas sektora attīstības priekšnosacījumiem, kas sniegtu iespēju tālāk attīstīt statistiskos datus par sektoru. Klasifikatora ieviešana sniegtu iespēju uz sektoru balstīt reālu politiku, kas atbilst pastāvošajai situācijai, nevis vispārīgām un universālām nostādnēm. Tādējādi perspektīvā varētu redzēt reālu sektora attīstību, nevis deklarētas nostādnes, kas nenes atdevi sektora attīstībai.


(NVO statistika un klasifikācija. 2005. gads pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi