Nozaguši paši sev 30

E-pārvaldes jautājumus valsts redz kā iespēju dabūt ES naudas un sadalīt konsultantu un izstrādes kompānijām. Turklāt valsts pārvalde baidās no reālām iespējām, kuras paver e-pārvaldes un e-demokrātijas principu ieviešana.

Iesaki citiem:
Nozagusi pasi sev
Foto:what what

Diskusijā par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu noplūdi jānošķir divi faktori: cilvēka faktors un informācijas tehnoloģiju (IT) faktors. Latvijā līdz šim ir bijuši vairāki gadījumi, kad nepieciešamā informācija nav publicēta — nav ievērots Informācijas atklātības likums vai bijuši būtiski trūkumi tā ievērošanā, vai arī kādi dati noplūduši un tikuši publiskoti neatļautā veidā, tā pārkāpjot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Ir zināmi arī citi gadījumi — pasu skandāls vai visiem zināmas, bet nepierādītas iespējas veikt neatļautas izmaiņas, piemēram, ceļu policijas fiksēto pārkāpumu sistēmās. Praktiski visos šajos gadījumos izrādījies, ka "ķēdes vājais posms" ir bijusi amatpersona vai sistēma, nevis informācijas sistēma, "caurumi" vai hakeru darbības.


Cilvēka faktors

Tipiski, ka jebkuras sistēmas "uzlaušana" kādam nenāktu prātā "tāpat vien". Tas parasti nav vienkārši un ir dārgi. Retāki ir gadījumi, kad kāds entuziasts to izdara, lai norādītu uz vājajām vietām. Iespējams, arī tādā gadījumā tas nav vienkārši entuziasms, bet gan vēlme sevi apliecināt kā speciālistu (ir taču zināmi piemēri — dažādi Holivudas filmu cienīgi sižeti, kad hakeri tiek pieņemti darbā) vai arī viena IT kompānija ir centusies iegāzt konkurentu (par ko izskanējis viedoklis arī VID gadījumā).

Runājot par cilvēka faktoru nedaudz citā aspektā — katrs šāds gadījums, kad skandāls saistīts ar informācijas sistēmām, man ir ļoti nepatīkams un kopumā nav labs valsts attīstībai, jo grauj sabiedrības uzticību valsts informācijas sistēmām un e-pārvaldes iespējām. Nespeciālistam ir grūti saprast, ka jebkurš papīra dokuments ir daudz nedrošāks. Pat ja arī tas ir aiz atslēgas un atslēga ir rokās kādai tantiņai, kura ir kā durvju sargs ar simts latu algu. Bet neapvainosim tantiņu, jo runa ir par to, ka šo papīru iegūt un tā iegūšanu izsekot ir gandrīz neiespējami, salīdzinot ar kādas informācijas iegūšanu no datu bāzes, jo katrai sistēmai tomēr ir administratori ar dažādām tiesībām, veikto darbību auditācija, rezerves kopijas u.c. Neiedziļinoties tehniskajās detaļās, elektroniskajā vidē ir daudz vairāk pēdu jebkurai darbībai, un tās ir vieglāk izsekojamas, nekā fiziskajā vidē.

Bet tā kā sabiedrības lielākajai daļai šīs lietas ir svešas, tad katrs gadījums ļoti sāpīgi iedragā e-pārvaldes prestižu un uzticību. Bet tieši Latvijā un tieši šobrīd e-pārvaldē saredzamas iespējas gan iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanai, gan jaunu e-demokrātijas principu ieviešanai, kas nozīmē iespējas padarīt valsts pārvaldi efektīvāku, tuvāku iedzīvotājiem, ērtāku..

Taču par kādu e-demokrātiju, elektroniskajam vēlēšanām varam šodien runāt, ja saskaramies ar šādiem gadījumiem kā VID datu noplūde. Skaidro vai neskaidro cilvēkiem, ka tas nav viens un tas pats, ka ir iespējams nodrošināt tehniski ļoti drošas un šifrētas iespējas, bet jāsaka, ka es pats sāku tam neticēt, jo kāpēc lai pie visām šīm iespējām neizrādītos, ka ir kāds, kurš paturēs sev rezerves atslēgu ar iespēju atslēgt visas durvis?


IT faktors

Daudzi IT eksperti ir vienisprātis, ka notikusī datu noplūde ir likumsakarīgs rezultāts visos līmeņos sakārtotas sistēmas neesamībai valsts pārvaldē. Vai tā ir?

Ja runa ir par likumsakarīgu rezultātu, tad kādi ir piemēri, kas liek domāt, ka pastāv likumsakarības? Šādi gadījumi ir skolēnu dati, policijas dati, “nelojālo” personu saraksts ar visiem personas kodiem. Tas, cik viegli tikt pie dažādiem fizisko personu datiem dažādiem privātiem uzņēmumiem, kuri to izmanto mārketingā. Runā, ka "Latgalītē" varot iegādāties jebko, t.i. visus iedzīvotāju reģistra datus. Neesot dūmu bez uguns.

Tajā pašā VID ir paradoksāla situācija, ar kuru esmu saskāries, un šobrīd man tā šķiet vēl smieklīgāka. Aptuveni pirms nedēļas aizpildīju iedzīvotāja ienākumu deklarāciju un iesniedzu VID reģionālajā nodaļā. Nākamajā nedēļā man vajadzēja kā amatpersonai iesniegt šādu pašu deklarāciju, kuras saturs par 90% pārklājas ar nupat iesniegto. Un VID nodaļā, kur man tā bija jāiesniedz, uzzināju, ka šie dati viņiem nav pieejami.

Tas nozīmē, ka man atkal vajadzēja iesniegt vienus un tos pašus datus, meklēt visu informāciju par to, kas man pieder, cik esmu nopelnījis, un atkārtoti to iesniegt VID. Par spīti tam, ka valsts informācijas sistēmu likums skaidri saka, ka vienu un to pašu informāciju atkārtoti pieprasīt ir aizliegts. Tā kā, no vienas puses, iestādes pašas nespēj nodrošināt informācijas efektīvu apmaiņu iekšienē, bet, izrādās, no ārpuses to var dabūt pavisam viegli — kā no šķūnīša, kuram priekšā uzlikta butaforiska piekaramā atslēga.

Tāpēc konkrēta gadījuma izmeklēšana ir laba un nepieciešama, jo skaidrībai jābūt. Tomēr kur ir valsts politika, kā valsts pārvalde parāda savu spēju mainīties, modernizēties un sekot pašas definētajām prioritātēm kaut dažos punktos? Kas būtu prioritārais valsts pārvaldes veicamais uzdevums, lai šo sistēmu tiešām uzlabotu, nevis atkal gadiem izmeklētu vienu konkrētu gadījumu, un labākajā gadījumā atrastu "malējo" sistēmas administratoru vai programmētāju?

Valstij ir jāmācās no kļūdām. Ir nepieciešama daudz nopietnāka pieeja sistēmu plānošanai. Kas attiecas uz jautājumu par pakalpojumu sniedzēju, iespējams, ne visur varam izmantot ārpakalpojumus. Valsts pārvaldē, piemēram, jābūt neatkarīgai institūcijai ar augsta līmeņa speciālistiem, kuri spēj auditēt sistēmas un nemanāmi sekot līdzi (veikt auditus, par kuriem auditētie neko nezina). Taču augsta līmeņa speciālisti maksā dārgi. Šobrīd saprotam, ka tās pašas taupības politikas rezultāta esam taupījuši "ne uz to" — spējīgākie speciālisti no valsts pārvaldes ir aizgājuši un turpina aiziet, un tā cerētās efektivitātes vietā esam palikuši pie dažiem vadītājiem un "pusvadītājiem", kuru rīcībā nav speciālistu, un tā iestādes nonāk pilnīgā atkarībā no ārpakalpojumu sniedzējiem, kuri dara visu, sākot no prasību rakstīšanas sistēmām un beidzot ar to uzturēšanu. Kā lai šajā situācijā valsts pārvalde ir droša, ka pilnībā kontrolē savas informācijas sistēmas?


Bez e-pārvaldes

Pašreiz valstī viennozīmīgi nav nevienas institūcijas, kura veidotu e-pārvaldi, un trūkst arī atbildības sistēmas par e-pārvaldes politikas īstenošanu. Ne tikai tāpēc, ka vairs nepastāv Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), jo arī tad nebija. ĪUMEPLS funkcijas pārņēma Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Bet ko tad viņi pārņēma? Katrā ziņa ne politikas veidošanu. Viņi paņēma projektus, kuriem tiek piešķirta ERAF nauda, un tie ir pārsvarā e-pakalpojumu izveides projekti, vienkārši sakot, iedzīvotāju ērtībai, efektīvākai valsts pārvaldei. Bet jāsaprot, ka e-pārvalde jau nav tikai e-pakalpojumi.

Un šeit ir lielisks piemērs. Kurš plānoja un veidoja VID informācijas sistēmu (IS), lai katras iestādes IS iekļaujas kopējā politikā un lai tas viss iekļautos kopējā valsts pārvaldes modernizācijas procesā? VRAA veido tādu kā megasistēmas modeli, informācijas sistēmu savienotāju. Bet vai šī koncepcija jau šodien nav novecojusi? Vai nepieciešams tāds liels centrāls informācijas mezgls? Vai to neaizstātu vienkārši vienotu standartu ievērošana? Cik spēcīga ir Valsts datu drošības inspekcija? Kur sākas un kur beidzas tās kompetence? Kā tā sadarbojas ar, piemēram, Valsts kontroli? Respektīvi, ir institūcijas, kurām uzticēta e-pārvaldes funkciju veikšana, bet tām ir katrai savas intereses, sava atbildība, un nekāda vienojošā elementa nav. Un kamēr nebūs, tikmēr e-pārvaldes projekti buksēs, nauda tiks tērēta kā līdz šim, būs arvien jauni gadījumi ar datu noplūdēm un pārkāpumiem.

Patiesībā esošā valsts pārvalde e-pārvaldes jautājumus redz kā iespēju dabūt ES naudas un sadalīt konsultantu un izstrādes kompānijām atbilstoši savas ietekmes sfērām, kā līdz šim daudzos IT projektos, saredzot tur īpaši labu iespēju "uzzīmēt" kosmiskas izmaksas, jo var taču pēc tam noalgot speciālistus, kuri to visu "noargumentēs". Tajā pašā laikā valsts pārvalde arī baidās no reālām iespējām, kuras paver e-pārvaldes principu ieviešana. Baidās visos līmeņos — ierēdņi par savām nu jau ne tik siltajām, bet tomēr darba vietām, politiķi — no e-demokrātijas (izņemot tos, kuri tieši e-demokrātijā saskata atkal jaunas iespējas, jo Zīgerista banāni un pozitīvisma kampaņas jau ir sena pagātne, un Obama galu galā esot vēlēšanās guvis uzvaru, pateicoties sociālajiem tīkliem).


Caurumi sistēmās, caurumi galvās

Šis ir laikmets, kurā strauji notikušas milzīgas izmaiņas attieksmē pret informāciju, un šis process nekādi nav noslēdzies. Jēdzieni "atklātība", "caurspīdīgums", "pieeja informācijai" nepārtraukti pilnveidojas un iegūst aizvien jaunu jēgu. Biznesā tas nozīmē, ka tas, par ko nesen prasīja naudu, tagad tiek dots par velti, lai naudu pelnītu ar pavisam ko citu. Iespējams, arī valsts pārvaldei būtu jāpārskata, kura informācija ir konfidenciāla, bet kura — publiskojama. Vienīgi ir labi, ja cilvēkam pašam ir izvēle, vai sociālajos portālos publicēt savas pārdomas, telefonu, fotogrāfiju, e-pasta adresi un varbūt arī to, kā plāno savu ģimenes budžetu. Bet noteikti nevienam nepatiktu, ja to izdarītu kāds cits, nepajautājot atļauju.

Taču ir vēl viens aspekts. Ļaunprātīgi vislabāk var izmantot tādu informāciju, kura ir pieejama ekskluzīvi tam, kam ir ļaunprātīgi nodomi. Ja informācija pieejama visiem, tad tai vairs nav vērtības no ļaunprātīgas izmantošanas viedokļa.

Šobrīd tomēr par noplūdušo informāciju jāuztraucas ne jau tiem, kas visās savās rīcībās bijuši godīgi. Kas notiks, ja konkurents uzzinās manus finanšu rādītājus? Ja mans uzņēmums ar saviem produktiem un pakalpojumiem tiešām ir pārāks par konkurentu? Ja tas ir bijis godīgs pret valsti un pret klientiem, tad par ko gan uztraukties? Jo VID jau var būt tikai dati, kurus ir jāsniedz, kurus pienākas zināt ne tikai personai vai uzņēmumam, bet arī valstij, kuru veido patiesībā šie paši uzņēmumi un personas. Vai nesanāk tā, ka uztraucamies par to, ka esam nozaguši informāciju paši sev no sava datora?

Labākais citāts sociālajos tīklos, ar kuru šī gadījuma kontekstā tika raksturota Latvija: "Caurumi sistēmās, caurumi budžetā, caurumi galvās". Jāpiekrīt diemžēl. Arī medijos šis temats attīstās jau ierastajā stilā — kurš kuram pazīstams, kurš bijis blakus, kurš zem gultas, kurš turējis sveci, kad caurums radās un vēl arī visa tā pastāvēšanas laikā. Tā jau ir pieņemts — lai kāds arī eksperts — politikas, valsts pārvaldes, IT vai biznesa — nebūtu, notikušais ir fakts, par kuru pienākas paust skaļu sašutumu un sacensties, kuram tas labāk izdosies. Kuram izdosies iegūt papildu politisko kapitālu, atmaskojot vainīgos. Kuram dabūt pasūtījumu kā labākajam datu drošības speciālistam.

Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka nevēlos aizstāvēt vainīgos un neizdarīgos vai teikt, ka problēmas nav. Tomēr visā apspriešanā neparādās viedoklis, ka laiki ir mainījušies, un mainījusies arī attieksme pret informāciju un tās atklātību. Pārāk bieži Latvijā gadās tā, it kā konfidenciāla vai slepena informācija tāda ir tikai "oficiāli", bet patiesībā to zina katrs. Vienīgi ir ierobežotas iespējas pārbaudīt informācijas patiesumu, un katra paša ziņā ir tas, vai ticēt avotam un paustajiem faktiem, vai tomēr nē.

Iespējams, daudzos gadījumos varētu beigt izlikties un spēlēt paslēpes, bet gan mainīt pieeju un apstiprinājumu informācijas patiesumam. Ja pietrūkst oficiālas un ticamas informācijas, rodas vieta dažādām iespējām izplatīt dezinformāciju un izmantot to savā labā. Tam sekas var būt tikpat ļaunas vai vēl ļaunākas kā patiesas informācijas noplūdei. Un ja ir izplatīta dezinformācija, tad ir jau daudz grūtāk sniegt patieso informāciju, jo nekas vairs nešķiet īsti ticams, kā jau dažkārt ar apgalvojumu "viss tiek kontrolēts".

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (30) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

to mega 16.03.2010 13:12
"megasistēma" ir termins vēl no 97 gada koncepcijas, kur visas tās integrācijas un platformas idejiski jau bija, tikai jēdzieni nedaudz atšķirīgi

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mega 25.02.2010 10:13
Interesanti, ko autors ir domājis ar "megasistēmu" ? Cik zinu, tad tiek veidota nevis megasistēma, bet gan sistēmu integrācijas platforma, kas iespējams, ir balstīta uz atvērtiem standartiem, cik nu to nodrošina Microsoft tehnoloģijas ;)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 18.02.2010 00:04
ALEKSIS:''Bet es noteikti negribētu vainot pie kaut kā amerikāņus.'' – UN TOMĒR VIŅA GRIEŽAS ! - leģenda vēsta, ka tā esot izsaucies Galileo Galilejs pēc inkvizīcijas apvainojumiem un atteikšanās no savas mācības ''svēto'' tēvu tiesā. ' Nekā personīga, tikai bizness ' - tā 21.gs. saka daudzi saprātīgi cilvēki. ASV jau tāpēc joprojām ir dižākā/vienīgā lielvalsts un Rietumu modelis joprojām labākais (A.Зиновьев:'Если сейчас брать современную ситуацию, то западнизм, западная система безусловно является самой жизнеспособной и самой перспективной, и ХХI век будет веком торжества западнизма.') - ka joprojām cilvēku, kas ir 'draugos ar galvu' tur pietiekoši lielā skaitā. Rietumu sistēmas cilvēku kļūdas/problēmas 21.gadsimtā nevarēs vairs atrisināt ar kādām ierastajām ''prāta vētrām/brainstorm'' - nāksies kardināli mainīt domāšanu (pieeju risinājumiem). A.Zinovjeva prognozes ( tie nav Vangas/Nostradamusa tipa pareģojumi ) vēl nav apjēgtas - par savām prognozēm un ieteikumiem tādus ''Prometejus'' parasti 'izglītotie intelektuāļi' noliek tai pat vietā, kur pirmo sengrieķu teikās aprakstīto. Pēc viņu aiziešanas uzceļ pieminekļus, taču darbus noliek arhīvos - vai ierastāk, pārklāj ar 'aizmirstības' plīvuru. Kā mūsu izcilo tautieti prof. Haraldu Biezo, kurš līdzīgi kā A.Zinovjevs ar saviem darbiem un dzīves gājumu apliecināja īstena zinātnieka bezkompromisa nostāju:'' ZINĀTNIEKA uzdevums ir savu atzīto patiesību arī bez aiztures apliecināt, nedomājot par konsekvencēm''. - NEVIENU neviens zinātnieks/pētnieks NEVAINO - tikai atklāti pauž savu pētījumu gaitā iegūtos rezultātus/izdarītos atklājumus-secinājumus. Vieni uzskata, ka jāpielāgojas globalizācijai, citi turpina turēties pie sava - ' Pastāvēs, kas pārvērtīsies !' . Ar novēlējumu arī ALEKSIM - pārvērsties un pacelties augstākā/nākošajā intelekta 'līmenī', pielieku treknu punktu savām peizīmēm šai diskusijā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 17.02.2010 22:40
>>> Obama Slams Security Breach WASHINGTON -- The U.S. had multiple pieces of information about alleged bomber Umar Farouk Abdulmutallab
======
Jā. Tas nu ir savā nesmukumā un perversā diženumā līdzīgs atgadījums kā miljoniem failu zagšana no VID servera. Potenciālais terorists jau bija iekļuvis britu sarakstā, kam neizsniedz vīzas, viņa paša tēvs (Nigērijas bankas ierēdnis) bija par dēla nosliecēm brīdinājis ASV vēstniecību savā valstī, viņa bikses bija piepakotas ar sprāgstvielām - tā ka no malas izskatījās jokaini... Un vienalga viņš tika cauri visiem lidostu drošības filtriem. Pie tam - tā ir ne tikai Amsterdamas vaina vien. Jo visos reisos, kuri brauc no Eiropas uz ASV, pasažierus iečekošanās laikā iztaujā amerikāņu drošības servisa darbinieks - un uz pases uzlipina zīmīti, ka pasažieris ir pārbaudīts.

Par godu teroristiem, tagad lidmašīnu pasažieriem liek novilkt apavus, liek izmest visus šķidrumus. Droši vien drīz liks arī novilkt bikses... Bet tas neko nemainīs - jo vīriņi, kuriem vajag ienest sprāgstvielas lidmašīnas salonā, to visviens izdarīs. Es gan nezinu, vai to ir iespējams saistīt ar izglītības līmeni. Drīzāk jau tas parāda birokrātu neelastīgās domāšanas īpatnības - ko lūk šādi te Umāri Abdulmutallabi, "4.atmodas tautas armija" un līdzīgi nelieši var izmantot un apņirgt pēc sirds patikas. Diemžēl talantīgākie cilvēki gan ASV, gan pie mums nenodarbojas ar konstruktīvām lietām - bet pūlas izdomāt shēmas, kā apšmaukt citus.

Te ir tas mūsdienu sabiedrības spožums un posts - pirms 100 gadiem lieluzņēmējs bieži bija vienlaikus arī izgudrotājs vai inženieris (tāds kā Hjūlits, Pakards, Fords vai Sīmenss) - cilvēks ar saprašanu par to, kā optimāli kaut ko saražot. Tagad tipisks lieluzņēmējs ir MBA - cilvēks, kurš māk prasmīgi pirkt un pārdot vērtspapīrus, investē naudu, spēj nodarboties ar korporatīvās pasaules intrigām un izņemot naudas lietas neko daudz nezina. Un arī valdībā sēž cilvēki, kuru galvenais talants ir visāda veida shēmošana. Savukārt tie cilvēki, kuriem ir inženieru vai izgudrotāju talants nekur tālu netiek. Dienvidaustrumāzijā vēl kādu brīdi būs citādi - bet arī viņiem notiek tas pats. Japānā stagnācija ilgst jau kādus 20 gadus.

Bet es noteikti negribētu vainot pie kaut kā amerikāņus. ASV joprojām ir dižena civilizācija - un labi ka tāda ir. Un, salīdzinot ar Eiropu un to pašu Krieviju, viņiem ir milzīga priekšrocība - viņu tautai ir pozitīvs dabiskais pieaugums. Amerikāņi neizmirst. Nezinu vai Zinovjevs to paredzēja vai nē - bet demogrāfiskā bedre (jau pēc 5-10 gadiem) būs milzīgs slogs visur - it īpaši Austrumeiropā un Dienvideiropā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 22:25
Jānis Briedis:''Labākais citāts sociālajos tīklos, ar kuru šī gadījuma kontekstā tika raksturota Latvija: "Caurumi sistēmās, caurumi budžetā, caurumi galvās". Jāpiekrīt diemžēl. '' - DIEMŽĒL, taču jāapjēdz, ka ''caurumi'' galvās ir paši bīstamākie mūsdienu situācijā. Iemesli - LU doktorantam jau daudzi zināmi, vai ne ? Droši vien cien.J.Krūmiņš, pie kura klausījos lekcijas LU Ekonomikas fakultātē varētu minēt vismaz pāris desmitu, kas bija/ir aktuālas Latvijā pēdējos divdesmit gadus. Situācija nav iepriecinoša, nākas secināt, ka, iespējams, tie ''caurumi'' tais mūsu IT u.c. vadošo&valdošo galvās ir ' uztaisīti ' un tiek 'uzturēti' apzināti - vismaz tā secinu izlasot interviju ar LU rektoru M.Auziņu (LA, 23.09.2009) 'Trūkst kvalitātes, naudas un profesoru':' Ja mēs gribam, lai šajā sistēmā tiešām notiktu pārmaiņas, augstākā izglītība un zinātne būtu jāuztver kā ekonomikas sastāvdaļas, jo tās var izvest valsts ekonomiku no stagnācijas''. - 2x2=4 - KĀ TO NEAPJĒDZ mūsu 'valdinieki' ? VAI nu 'nasig spešal/debilisma' gadījums - vai nu apzināta, nu jai 20-it gadus īstenota politika ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


reality 17.02.2010 21:38
p.s. TOEFEL tests ? - es pamatskolu beidzu ilgi pirms 1990.g. 4. maija. Kaut kādus Rietumu sistēmā labi strādājošo standartu ieviešanu Latvijas skolās (n-tās reformas 'bez-jēgas') nepieredzēju. A par Latvijas skolās notiekošo jau esmu lasījis vietējo sociologu pētījumu datus - vari man nerakstīt/nestāstīt ( un nepierakstīt šodienas 'defektus' sen sagrautajai izglītības sistēmai 'made in USSR')

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 21:32
>ALEKSIS:'' Ai, ai,ai...'' - ES JAU arī american/english rakstus palasu - īpaši par ASV prezidenta iecerētajām reformām veselības un finanšu nozarēs. Ne velti Obamam sāk piekārt ''sociālista'' birku, ne velti - nepatīk konservatīvajiem pārmaiņas, ai kā nepatīk, ka kāds sāk pievērst uzmanību pieaugošajam analfabētismam, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem, nācijas veselības stāvokļa pasliktināšanās tendencei ( ap 42 miljoni bez veselības apdrošināšanas ). ASV establišmenta lielākā daļa ( Soross, Geits, Džobss.u.c.) tomēr atbalstīja un atbalsta Obamas iecerētās reformas - apjēdz, ka ignorēt Ķīnas pieaugošo varenību (+8% IKP pieaugums iepretī ASV mīnusiem ) vairs nevar. Cēloņi darba ražīguma kritumam ir arī jau A.Zinovjeva pieminētie-aprakstītie (Rietumi/Запад; Феномен западнизма - prestižā A.de Tokvilli balva ). NENOVIRZOTIES no tēmas - der atcerēties pērnā gada Ziemassvētku gadījumu, kad kāds terorists gandrīz uzspridzināja lidmašīnu (reiss Amsterdama-Detroita ). Iemesli - meklējami ne jau 'dzelžos' vai programmās, bet gan tai pašos šai rakstā pieminētajos ''caurumos galvās''. Izglītības sistēmas ''caurumus'' saprātīgi cilvēki neignorēs: Obama Slams Security Breach WASHINGTON -- The U.S. had multiple pieces of information about alleged bomber Umar Farouk Abdulmutallab, according to senior U.S. officials, including intelligence reports and communications intercepts suggesting a Nigerian was being prepped for a terror strike by al Qaeda operatives in Yemen.(..)President Obama on Tuesday described these lapses in general terms during a sweeping broadside aimed at his government's intelligence services. Citing a "potential catastrophic breach," he said the warning signs, if heeded, would have prevented the Christmas Day attempted bombing on a Detroit-bound airplane.http://online.wsj.com/article/SB126213211097909605.html

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 17.02.2010 17:11
Ai, ai, ai! Es domāju, ka Reality vēlas orientēties uz labākajiem ASV kultūras paraugiem. Bet viņam tikai analfabēti interesē ;)) Liela daļa analfabētu rodas diezgan vienkārši - tie ir imigranti, kuri dzimtajā valodā lasīt jau ir aizmirsuši, bet angļu mēlē - vēl nav iemācījušies. Imigrantu ģimenēs augušo bērnu ir kādi 10% - no tiem ir ļoti daudz latīņamerikāņu. Turklāt katrā sabiedrībā ir garīgi atpalikuši, padibeņu bērni, utml.

Vēl viens iemesls - amerikāņu standarti par lasītprasmi ir augstāki nekā mums. Latvijā (vismaz kad es skolā gāju) lasītprasmi pārbaudīja, iedodot tekstu un skaitot, cik vārdus minūtē bērns var izlasīt. Amerikāņu pedagogi vēlas papildus tam vēl funkcionālu lasītprasmi. Viņi pārliecinās, ka lasītais teksts ir saprasts. Ja Jūs, Reality, esat kārtojis TOEFL testu - tur ir tieši tas pats - ir ātri (un klusām) jāizlasa lielāks teksta paraugs un pēc tam par to jāatbild uz jautājumiem. Kuri var būt noformulēti mazliet citiem vārdiem nekā ir oriģināltekstā un arī prasa spēju uztvert galveno domu un izdarīt no izlasītā vienkāršus secinājumus.

Ja teksts ir sarežģīts (piemēram, populārzinātnisks raksts par astronomiju vai investīcijām vai starptautisko politiku), tad lasītprasme + izlasītā teksta laba saprašana nav nemaz tik viegli sasniedzama prasme - to pārbauda pat topošajiem studentiem. Es varētu saderēt, ka arī Latvijā daudzi (>14%) nemāk šādā līmenī lasīt. Iedosim caurmēra Latvijas skolu beidzējiem to pašu TOEFL testu (vai kaut vai SAT, kuru kārto paši amerikāņi). Redzēsim, cik viegli ies. Gribam sajusties pārāki par amerikāņiem par mūsu izglītības sistēmu? Sk. PISA testi ;))

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 16:35
ALEKS:''Bet mēs novirzāmies no VID incidenta.'' - MĒS NENOVIRZAMIES, tas jau ir tas '"Wild West Show" Latvijā. Ja kāds 'SouthPark' multenes uzskata par kultūru - un uzaudzis tajā pausto 'vērtību' ietekmē, tad nav brīnums - ka tādi VID gadījumi tikai palielināsies, palielināsies un palielināsies. Kas šodien ASV (Lehman Brothers), tas rīt UK, bet parīt - Lavijā sāk ļodzīties Parex banka.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


reality 17.02.2010 16:29
p.s. Vēl piesūtīt par ASV statistiku ? - jebšu 'Aleks' pats var 'ieguglēt' - homeless in us, illiterate in us, mass shooting in us....... - VARU arī statistiku par Latvijā notiekošo pēc 1990.g.4.maija aizsūtīt - ALEKS, šķiet, pat jaunāko 'Pārskats par tautas attīstību 2008.-2009.g.' nav papētījis ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 16:26
>ALEKSIS : ''(..) Cik daudzi...'' - LĒNĀK, Aleks, lēnāk - process ir sācies, nevajag sasteigt - a fakti/statistika ir (ne)iepriecinoša - 14 Percent of U.S. Adults Can't Read

''About 14 percent of U.S. adults won't be reading this article. Well, okay, most people won't read it, given all the words that are published these days to help us understand and navigate the increasingly complex world.

But about 1 in 7 can't read it. They're illiterate.

Statistics released by the U.S. Education Department this week show that some 32 million U.S. adults lack basic prose literacy skill. That means they can't read a newspaper or the instruction on a bottle of pills. '' http://www.livescience.com/culture/090110-illiterate-adults....

- Aleksis:''Cik mums ir cilvēku, kuri var Amerikas kontūrkartē parādīt visus 50 štatus un nosaukt to galvaspilsētas? '' - ALEKSIS, joko ? - vai arī american/english nesaprot - nesaprot jēgu?

- 'That means they can't read a newspaper or the instruction on a bottle of pills.'

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 17.02.2010 15:32
>>> - KAS IR ‘’mežoņu’’ un ‘’mežonības’’ palielināšanās/pieaugšanas procesa cēloņi ? Ko ienes globalizācija un amerikanizācija Latvijā?
====
Pie mums notiekot "amerikanizācija"? Ka tik ne tā! Cik daudzi cilvēki Latvijā ir pazīstami ar multenītēm "Futurama" un "Sezame Street"? Cik daudzi klausās, ko saka amerikāņu radio un TV zvaigznes (Rush Limbaugh, Oprah Winfrey), viņu CNN, ABC, NBC un Fox News teležurnālisti un citi? Vai mēs saprotam zemtekstus un asociācijas Capitol Steps satīriskajās dziesmiņās? Cik mums ir cilvēku, kuri var Amerikas kontūrkartē parādīt visus 50 štatus un nosaukt to galvaspilsētas? Kuri zina, par ko priekšvēlēšanu kampaņas gaitā strīdējās Makkeins un Obama? Kuri zina, kāda ir Amerikā nupat piedāvāto veselības aprūpes reformu būtība? Kā darbojas abas Kongresa palātas un prezidenta elektoru institūcija? Baidos, ka pat tādu - vidusmēra amerikāņu civilizācijas pazinēju pie mums ir visai nedaudz. Un tas nav nekas dikti traģisks, jo mēs nedzīvojam Amerikā. Mēs varbūt labāk nekā amerikāņi zinām par Eiropas valstīm un notikumiem mūsu kontinentā.

Tas, ko reizēm neprecīzi sauc par amerikanizāciju - tā faktiski ir kultūras attīstības tendence, pieņemot universālākas izteiksmes formas, kuras nav atkarīgas no šauram lokam saprotamām zināšanām. Tādu kultūru var ražot Latvijā (mūsu vokālisti ir gluži labi "konvertējami" starptautiskajā popsas tirgū), var ražot Japānā (viņu nepārspējaiem komiksi un karaokes kultūra), var ražot Lielbritānijā (Spico meiču ansamblis, futbolista Deivida Bekhema fenomens), Francijā (multenes par žurku Ratatuiju - Ratatouille), beļģu komiksu varonis Tintins, ķīnieši ar savām cīņas mākslu un pseidovēstures filmām, indieši ar Bolivudu, Dienvidamerika - ar stilizētām un vienkāršotām viņu etniskajām dejām. Ir gluži nepareizi to attiecināt tikai uz amerikāņiem.

Protams, šāda universālā kultūra sākotnēji uzplauka tieši ASV - tur radās pirmie "Wild West Show" - tādi šovi, kuru numurus varēja saprast ikviens, neatkarīgi no etniskās piederības un iepriekšējās izglītības, pirmais komerciālais kino, džeza un rokmūzikas pirmsākumi. Bet ne jau visa amerikāņu kultūra ir "amerikanizēta" (cik daudzi Latvijā pazīst Ārona Koplenda mūziku vai Ezras Paunda dzeju? - un visu kas minēts pirmajā rindkopā).

Bet mēs novirzāmies no VID incidenta. Protams, būs cilvēki, kuri stāstīs, ka mums ir pārāk daudz elektronisku dokumentu aprites, pārāk daudz "amerikanizācijas", pārāk liela ietekme Starptautiskajam Valūtas Fondam. Kaspars Dimiters, Jānis Kučinskis un citi mākslinieki ar to nodarbojas vaiga sviedros. Bet ar to nekas nebūs līdzēts. Ir jāuzlabo datorsistēmu drošība, jāpadara labāks valsts IT iepirkumu process. Un tur nu filozofēšana par sabiedrības attīstības tendencēm neko nepalīdzēs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 17.02.2010 14:55
Padomju cilvēkiem bija pieejama zinātniskā patiesība par sociālajām parādībām - tie bija visi marksisma-ļeņinisma priekšmeti. Ļeņina viedie vārdi: Marksa mācība ir visspēcīga, jo tā ir pareiza. Nu un beigu beigās mēs zinām, kur noveda šādas pareizas teorijas.

Ja būtu jānosauc viena vienīga vissvarīgākā lieta, ko briti un amerikāņi ir iemācījuši pārējai cilvēcei - tad tā nav Adama Smita politekonomija, Frederika Teilora zinātniskā menedžmenta teorija, un pat ne kodolieroči vai datortehnika. Svarīgākā lieta ir empīriskā izziņas metode. T.i. teorija (vēl jo mazāk "zinātniskā patiesība par sociālām parādībām") nav īpaši svarīga. Pieredze un novērojumi ir svarīgi. ASV ir 50 štati. Dažos nāvessods ir, citos nav. Dažos štatos ir legalizētas homoseksuālistu laulības un visas iespējamās izvirtības, citos štatos ir spēkā veco laiku likumi pret laulības pārkāpējiem un svešas sievas/vīra pavešanu (alienation of affection). Dažos ASV nostūros šaujamieročus un braukšanas ātrumu stingri kontrolē; citās vietās - vienkārši paļaujas uz to, ka pilsoņi brauks un citus šaus apzinīgi. Un beigu beigās uz 300 miljoniem cilvēku izkūņojas kaut kas interesants un dzīvotspējīgs. Ko pēc tam brīvas konkurences apstākļos var nokopēt un par lētu naudu izplatīt - vispirms Ziemeļamerikā un pēc tam arī pārējā pasaulē.

Kurpretī tie, kuri būvē sabiedrību pēc stingriem teorētiskiem modeļiem, kas ir nelokāmi uzticīgi "научной истине в отношении социальных явлений" - tie ir palikuši Ziemeļkorejā, Lībijā, Irānā un dažās citās jautrās valstīs. Pat Krievija ir atmetusi veco laiku ideoloģiskos rāmjus - Putins un viņa vadītie "siloviki" ir normāli empīriķi, kuri savā sirdī spēj novērtēt amerikāniskas vērtības - visa veida materiālos labumus, izejvielu eksportu, utml. Vienīgi Krievijas politisko īpatnību dēļ viņi var veikt savus supercentralizētos eksperimentus vienā lielā "štatā" nevis piecdesmit štatos uzreiz - tādēļ viņiem empīriskās informācijas uzkrāšanas temps ir lēnāks. Nu bet tas nav nekas ļauns - globalizācija nodrošinās to, ka viņi būs spiesti pārkopēt no amerikāņiem ievērojamu daļu gatavo sasniegumu. Kas arī pakāpeniski notiek.

Empīriķi nekavēja arī padomju varas izveides pirmsākumus - Londonā Kārlis Markss mierīgi rakstīja savu "Kapitālu" un organizēja komunistu internacionāli. Londonā 1903.g. notika KSDSP 2.kongress. Bet viņi paši uz savas ādas ar to neeksperimentēja - šos modeļus anglosakšu vietā pārbaudīja citi. Tā vajag strādāt! Empīriskā izziņa rullē. Un tagad tā pati empīriskā filozofija, pateicoties britiem, ir pārsviedusies uz visu Eiropas Savienību, kur 27 dalībvalstis paralēli attīsta visādas lietas. Protams, daudziem (kontinenta) eiropiešiem ir noslieces uz racionālismu un birokratizēšanu. Ja vāciešiem un frančiem ļautu - viņi izperinātu ļoti smalkas teorijas. Par laimi neviens to vairs neņem galvā. Tādēļ arī Eiropā vairs nenotiek nekādas liela mēroga traģēdijas un izkūņojas šādi tādi interesanti biznesa modeļi. Svarīgi, lai Latvija nekļūtu visās jomās par galīgo "basket case" - mistkastes gadījumu.

Mums latviešiem ir sakarīgi programmētāji, bet IT projektu korumpētība un necaurspīdība tomēr ir pārāk liela. Elektroniskajā datu apstrādē uzvar tie, kuri izvēlas taupīgus, evolucionārus, pakāpeniski uzlabojamus risinājumus. Nevis viena Demakova vai Šlesers nopērk "supermegasistēmu" no politiski pareizajiem informāciju tehnoloģiju piegādātājiem par nezcik miljoniem. Tad var to sistēmu saukt kaut par "gaismas tīklu", kaut par "e-parakstu", bet stulbums vien tas būs. Tas atkal rodas no vēlmes fetišizēt mūsu racionālo domāšanu, mūsu spēju visu ko perfekti izplānot, paredzēt, kuri konkursu uzvarētāji būs tie īstie "gaismas nesēji". Cilvēks nav tik gudrs - viņam nevajag censties pārāk daudz ko saprast, kas neattiecas tieši uz viņa pienākumiem. Vajag rosīties empīriski - un izdarīt secinājumus no pieredzes. Svarīgi ir prast taupīt naudu, atbalstīt plaši savietojamus elektronisko datu apstrādes standartus, empīriski analizēt informācijas sistēmā uzkrātos datus. Taisnība par VIDa nedienām ir meklējama piekļuves log-failos, nevis kaut kādu IT nozares birokrātu prātuļojumos.

Nevienam cilvēkam nevajag izlikties, ka viņš saprot sociālos procesus - tā ir cilvēku lepnība un grēks, kas tiek sodīta ik uz soļa. Visu patiesību galu galā zina un mums laiku gaitā atklās Dievs. Kā rakstīja M.Luters:
Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, Kas pastāvēt gan spējis?
Par mums stāv mūsu Pestītājs, Ko Dievs pats izredzējis!
... (Kristofa Fīrekera atdzejojums). Sk. http://www.viadecristo.lv/stiprapils.html .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 14:19
>ALEKSIS

Lūk, ko paredzot (?) informācijas noplūdi VID rakstīja viens ‘’mežonis’’ (‘Aleksis ‘ termins) jau 2008.g.:

KMPG Baltics IT konsultāciju pakalpojumu vadītājs Andris Brieze:’’

Panaceja informācijas drošībai neeksistē, un nav sistēmas, kurā būtu 100% drošība, pat militārās sistēmās nav 100% nodrošinātas pret apdraudējumiem, un šādas sistēmās tiek ieguldīti milzu līdzekļi’’ (‘Informācijas sistēmu drošība valsts pārvaldē’, Diena 28.01.2008.).

- KAS IR ‘’mežoņu’’ un ‘’mežonības’’ palielināšanās/pieaugšanas procesa cēloņi ? Ko ienes globalizācija un amerikanizācija Latvijā?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 14:02
>ALEKSIS:''Īsi sakot - viņi ir mežoņi.'' - JA TIKAI 'Viņi' būtu grēcīgi, ja tikai 'viņi' grēkotu.....A.A.Zinovjeva darbus es apzināti POPULARIZĒJU - apzināti izmantoju viņa atziņas, var ietaupīt laiku un trāpigāk 'izgaismot' problēmu cēloņus (ņemot vērā, ka daudzas šodienas problēmas jau sen kā PROGNOZĒJA tas A.A.Zinovjevs - jaukt ar Nostradamusa vai Vangas pareģojumiem un pareģojumu iegūšanas metodiem nevajadzētu).

p.s. Зиновьев пишет: "Всеобщая враждебность к научной истине в отношении социальных явлений есть один из самых поразительных (для меня) феноменов нашего времени, сопоставимый с аналогичной враждебностью к науке вообще в эпоху средневекового мракобесия".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 13:55
>ALEKSIS:''(..)Zinovjevam debīli skaitās visi tie cilvēki, kuri nelasa viņa sacerējumus '' - JŪS KRIEVU valodu labi pārziniet ? - PATEICĪBĀ par Jūsu ieteikumiem, es apzināti Jums nosūtīju saiti uz rakstu 'Kā pareizi lasīt grāmatas par biznesu? - arī, manuprāt, labi ieteikumi -

Nekas nav jāsaprot tieši
“Es nevaru ciest tos, kuri manas grāmatas uztver tieši, - tā reiz teica menedžmenta konsultants un 11 grāmatu autors Toms Pīters, - ja, Jūs, uztverat manas idejas un teorijas, kā tiešu un detalizētu padomu krājumu, tad Jūs esat pēdējais muļķis! Lietišķā literatūra nav Bībele”.Nekas nav jāsaprot tieši
“Es nevaru ciest tos, kuri manas grāmatas uztver tieši, - tā reiz teica menedžmenta konsultants un 11 grāmatu autors Toms Pīters, - ja, Jūs, uztverat manas idejas un teorijas, kā tiešu un detalizētu padomu krājumu, tad Jūs esat pēdējais muļķis! Lietišķā literatūra nav Bībele”.

p.s. Zinātnieka secinājumi pamatojas uz pētījumiem - starp citu, der palasīt par šodienas globālās krīzes cēloņiem finanšu sektorā ( par Latvijas finanšu 'ģēniju' - nasing spešal augsto intelekta līmeni var nerakstīt - tagad jāraksta par IT spečuku ? )

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 17.02.2010 12:44
>>> '' Это – общество дебилов. И вот этот дебилизм – самая страшная опасность современности… '' - ARĪ VID 'cauruma' problēmu galvenais cēlonis ??
======
Debīlisms, protams, ir vajadzīgs, lai nozagtu simtiem miljonu dokumentu, trīs mēnešu laikā pārpumpējot gigabaitus datu. Bet tas nav tas debīlisms, par kuru Jūs runājāt. Zinovjevam debīli skaitās visi tie cilvēki, kuri nelasa viņa sacerējumus ("А во всех Соединенных Штатах Вы не найдете сейчас ни одного единственного человека, который смог бы понять то, что описано в моих простых книгах."). Hmmm. Vai mēs atradīsim kaut vienu cilvēku Latvijā, kurš spētu saprast, kas ir rakstīts īru rakstnieka Džeimsa Džoisa grāmatā "Finnegans Wake"? Kurš saprastu senās Ķīnas medicīnas grāmatas? Tas diez vai ir kritērijs.

Mans piemērs varbūt ir nodrāzts, bet tomēr uzrakstīšu: Mēs šobrīd sazināmies, izmantojot HTTP protolu (kuru izgudrojis britu izcelsmes amerikānis Tims Berners Lī, un ko standartizē Masačusetsas pavalstī esošais Web konsorcijs - W3C), izmantojam datorus ar arhitektūru, kuru pirms kādiem 70 gadiem izplānojis austriešu izcelsmes amerikānis Džons fon Noimans. Tā ka - amerikāņiem ir vajadzīga eiropiešu kultūra un Eiropas domātāju sasniegumi. Un pateicoties amerikāņu izveidotajiem produktiem (un čaklajiem DA-Āzijas iedzīvotājiem, kuri šos produktus ir masveidā tiražējuši), tos tagad varam lietot visā pasaulē.

Tad lūk - ja VID dati ir masveidā zagti, tad droši vien "vainīgs" tas pats protokols HTTP, vai nu arī FTP vai CIFS/Samba - ko lieto failu pārsūtīšanai. Bet ikvienai lielai informatīvai sistēmai ir paredzēts piekļuves žurnāls (access log) un pat izsmalcināta šo piekļuves žurnālu analīzes sistēma, kura nodrošina "audit trail" - informatīvā risinājuma drošības auditam nepieciešamo informāciju: par ikviena dokumenta ikvienu pieprasījumu jāvar pateikt, kurš, no kurienes un kādam uzdevumam šo pieprasījumu veica. Ja piekļuves žurnālā sāk parādīties brīnumi (mistiski datu pieprasījumi gigabaitu apjomā), tad sen bija jāsūta brīdinājuma e-pasti sistēmas administratoriem, un caurums jāaiztaisa ciet. Ja ir kāds ļaunprātīgs bijušais darbinieks vai programmētājs - var nozagt dažus dokumentus, nu varbūt dažus simtus dokumentu (kas būtu normāls vienas dienas darbu apjoms). Tādas lietas mēdz gadīties visur pasaulē. Bet ne jau nu miljonus dokumentu gigabaitu apjomā un 3 mēnešus no vietas.

Ja tas nav izdarīts - tad velti vainot amerikāņus vai Weba izgudrotāju Timu Berneru Lī. Tas ir tāpat kā mums uztaisīt lieljaudas elektrības instalāciju kaut kādai augstceltnei, bet aizmirst ielikt drošinātājus. Un brīnīties, ka elektrība vienā jaukā dienā nodedzina visu māju. Drīzāk jau paši neesam sapratuši vienkāršas lietas no amerikāņu kultūras. Pat ne no viņu kultūras - bet drīzāk - civilizācijas. VIDā informācijas sistēmas plāno, izstrādā un lieto tādi cilvēki, kuriem pietrūkst civilizācijas prasmju ;)) Īsi sakot - viņi ir mežoņi. Un tas, vai viņi saprot Zinovjeva vai Džeimsa Džoisa grāmatas, dotajā situācijā ir nebūtiski.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Briedis 17.02.2010 12:35
Bet par atvērtāku valsts pārvaldi un līdzdalību nupat šeko atradu:

Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice
http://blog.sunlightfoundation.com/2010/02/12/open-governmen...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


reality 17.02.2010 12:13
>ALEKSIS - “How to Read a Business Book”/Kā pareizi lasīt grāmatas par biznesu? http://www.biznesam.lv/?sub=publications&id=66 - PAŠLAIK 'topzvaigzne' biznesa izdevumos (lasītāju reitings ?) publikācijās par makroekonomika tēmām ASV esot Ņujorkas universitātes ekonomikas profesors NURIELS RUBINI. Manuprāt, saturīgi raksta - tā vismaz secināju pēc raksta 'Stāsts par divām ekonomikām' (Diena, 11.12.2009. ).

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Briedis 17.02.2010 10:32
Paldies, šis bija labāks formulējums par to, kas rakstā: "...ministrijas un to pārziņā esošās iestādes tiek uztvertas kā tādas partiju lēņu muižas. Vienādi veidotas un viegli integrējamas sistēmas padara šīs firstu valstiņas viegli pārredzamas un to robežas arvien nemanāmākas. Partijām to vajag? Nē."

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ES 17.02.2010 10:14
Piekrītu [L/], ka tehniskā puse ir OK, bet pārējais so-so. VID gadījumā uzņēmumu datu noplūde nav tas ļaunākais, jo gada bilances var atrast Uzņēmumu reģistrā par pavisam nelielu summu. Protams, failu veidā un par brīvu šāda informācija ir parocīgāga, un tikai. Bet, lūk, algu sarakstu + p.k. + adresu aiziešana "pa rokām" gan nav nekāds joks. Kriminālajai pasaulei atliek tikai paņemt karti un savilkt krustiņus interesantākajās vietās.
Piekrītu, ka IT programmēšana kā ārpakalpojums jomās, kur apgrozās slepeni vai sensitīvi dati, ir nepiedodama vieglprātība. Bet negribētos pieredzēt, ka tagad katra valsts iestāde sāks veidot savu IT programmētāju komandu aizbildinoties, ka bankas arī neizmanto ārpakalpojumus. Risinājums itkā jau bija gan e-lietu ministrijas gan e-pārvaldes departamentu izskatā, bet rezultātā- čiks. MK paspārnē bija jābūt IT speciālistu komandai, labi atalgotai un uzticamai (ne politiskajā, bet tīri profesionālajā ziņā), kas veidotu IT sistēmas valsts pārvaldes institūcijās. Pēc vienas šnites un gana viegli integrējamas (izņemot, protams, SAB, Aizsardzības ministriju un tiem līdzīgos, skat. citu valstu piemērus). Triviāli vienkārši, un tomēr nav izdarīts. Kāpēc? Viens no iemesliem- ministrijas un to pārziņā esošās iestādes tiek uztvertas kā tādas partiju lēņu muižas. Vienādi veidotas un viegli integrējamas sistēmas padara šīs firstu valstiņas viegli pārredzamas un to robežas arvien nemanāmākas. Partijām to vajag? Nē. Vēl viens cilvēciskais faktors.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


L/ 17.02.2010 09:16
Raksts ir labs, kamēr runā par profesionāleim jautājumiem. Par ētiskajiem uzstādījumiem nepiekrītu.

Piemēram (citāts): "Taču ir vēl viens aspekts. Ļaunprātīgi vislabāk var izmantot tādu informāciju, kura ir pieejama ekskluzīvi tam, kam ir ļaunprātīgi nodomi. Ja informācija pieejama visiem, tad tai vairs nav vērtības no ļaunprātīgas izmantošanas viedokļa." No ļaunprātīgas/negodprātīgas izmantošanas viedokļa arī visiem pieejamajai info ir vērtība. Jā, to vairs nevar izmantot, piemēram, šantāžai. Taču var izmantot, lai vienkārši izpētītu konkurenta darbību (jā, mani neinteresē kompānijas x darbība, bet viņu konkurentus gan), vai [nu drausmīgi primitīvi, protams ] nolemtu, kura māja apzogama.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 01:54
Briedis:''Bet ne nu šie lidoja, ne glāba...'' - I ATLIDOJA, i 'glābj' vēl šo balt' dienu - redz, kā Parex glābj 'Melnais Gailis/Bostonietis' ? Un cik tādu 'glābēju' - reāla 'armija' visos valsts pārvaldes līmeņos - no Muižnieka līdz Paeglei - un LR sēdošais Streips ?-tas tak' veselas divizijas vērts ? 4ATA var 'iet gulēt' - kamēr strādā āizokeāna demokrātijas 'vanagi', tikmēr kādai 'zagšanai' nav jēgas ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Predicador 17.02.2010 00:51
domājams, ka 4ATA ir "an army of one". :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Par 4 Tautas armiju 17.02.2010 00:40
ne mazums pierēkts internets par šīs armijas tēmu: http://klab.lv/users/dienasgramata/3210211.html

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Briedis 17.02.2010 00:36
Rakstā nekas nav minēts par to, ka pavisam maz tikuši uzdoti jautājumi par to mistisko "armiju"... Visi to pieņem kā par sevi saprotamu, ka ir tādi ašie zēni kur nebūt Īrijā, kuri aliņu sūcot kačā VIDa datus, nosaucas par baigo armiju un taisīs te bez maz vai revolūciju... Tādas atmiņas gluži kā dziļā bērnībā, kad klausījos "Amerikas balsi no Vašingtonas" un sapņoju, ka "Daugavas vanagi" reiz atlidos ar baltām lidmašīnām un mūs izglābs no PSRS nagiem. Bet ne nu šie lidoja, ne glāba...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 00:17
'' Это – общество дебилов. И вот этот дебилизм – самая страшная опасность современности… '' - ARĪ VID 'cauruma' problēmu galvenais cēlonis ??

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 17.02.2010 00:13
>ALEKSIS:''Iesaku...'' - PALDIES par 'kūkām', jo lasīt Tomasa L.Frīdmena sajūsmas pilnos aprakstus par globalizācijas finanšu uzpūsto burbuli pēc 2008.g.15.septembra nav jēgas. Gan jau Lehman Brothers u.c. 'burbuļgigantu' bijušie akcionāri tagad novērtēs tās 'dziļās' Frīdmena zināšanas. Mums te Latvijā savi 'frīdmeni&hanseni' un viņu skolās izaudzinātie finanšu 'ģēniji' (strazdi, vilki, kazaki..), pateicoties kuru 'dziļajām' zināšanām tagad esam tur, kur bija likumsakarīgi bija jānokļūst šājā alkatības laikā. Un par to galveno un virzošo spēku - cilvēkiem, viņu tikumiem un netikumiem jau A.Zinovjevs spilgti rakstīja - ne tikai satīriskajos romānos 'Rēgainās virsotnes' un 'Dzeltenais nams/angļu val.MadHouse' , bet arī n-os rakstus par post-padomju sistēmu. Tādu dzīves attēlojumu grāmatu lasīšanai dodu pašlaik priekšroku - starp citu, to Frīdmena grāmatu pamatīgi nokritizējis arī J.Paiders (NRA, 09.01.2010), tā kā labāk arī kā nākamo palasīšu tā paša A.Zinovjeva sarakstīto, jo viņa prognozes par globalizācijas un amerikanizācijas nesto postu piepildās, diemžēl - arī attiecībā par pašreizējo tēmu - par tiem ''caurumiem galvā'' un to rašanās cēloņiem/iemesliem (par tehniskajiem labs apraksts ir diena.lv atrodams - 'Informācijas sistēmu drošība valsts pārvaldē' KPMG IT boss A.Brieze sarakstījis (28.01.2008) - laikam ar 6-o sajūtu paredzēja šodienas 'ziepes' ) papildinājums iz intervijas 2006.g.aprīlī :''- Ч.Ш.: В книге «Логический интеллект» Вы предложили замечательную формулировку, что «сегодня мир управляется физически сильным, но интеллектуально убогим насильником». A.ZINOVJEVS:''Да, Вы правы, интеллектуально убогим насильником. Ситуация вот какая. Американцы практически могут сделать все. Лететь на Марс, клонировать животных, и т.д. Однако, интеллектуально американцы, возглавляющие мир, не понимают ничего. Это – общество дебилов. И вот этот дебилизм – самая страшная опасность современности… - Ч.Ш.: Но ведь чтобы лететь на Марс, нужен интеллект… A.ZINOVJEVS:'' Да, разумеется, нужен интеллект, но не тот. Для полета на Марс нужны шестеренки, кружочки, какие-то станки и т.д. Проще говоря, вещи нужны. Американцы умеют вещи производить. Любые. Какие угодно! Но приборы, аппараты – это еще не интеллект. Интеллект заключается в подлинно научном познании мира, в соответствие с правилами логики и методологии науки. А во всех Соединенных Штатах Вы не найдете сейчас ни одного единственного человека, который смог бы понять то, что описано в моих простых книгах. Более того, в этой среде интеллект находится фактически под запретом. Он не допускается. Он им не нужен. Американцы манипулируют вещами, тем, что они создают, продуктами, продуктами. Они манипулируют вещами, изделиями, изобретениями и т.д. Они не мыслями оперируют. Им мысли не нужны! Им не нужны достижения прошлых европейских мыслителей. Им это не нужно. Они ничего этого не понимают. Я повторяю: американцы могут все, не понимая абсолютно ничего, поскольку понимание им не нужно… '' Надежда – на новое поколение

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Reality 16.02.2010 20:24
>>> '' Pārāk bieži Latvijā gadās tā, it kā konfidenciāla vai slepena informācija tāda ir tikai "oficiāli", bet patiesībā to zina katrs.''
======
Viens šādas informācijas piemērs ir centralizēto eksāmenu rezultāti (apkopoti pa skolām). Šī informācija oficiāli tiek publiskota aizšifrējot skolu nosaukumus - aizstājot tos ar kodiem. Bet pielietojot dažas manipulācijas, ir iespējams noskaidrot, aiz kura koda stāv kura skola. Un tad arī attiecīgi var noskaidrot, kurai skolai ir labākas sekmes centralizētajā matemātikas eksāmenā, beidzot 12.klasi, utml.

Es gan nepiekristu autoram par to, ka "pārāk bieži" gadās, ka konfidenciāla informācija nemaz tāda nav. Drīzāk jau Latvijas iestādes cieš ar pretējo - informācijai, kurai būtu jābūt publiskotai - tā vai nu netiek publiskota, vai tiek publiskota visai neērtā un nepārskatāmā formā. Kā PMLP statistika par iedzīvotājiem, ko attēlo ... PDF dokumentos, no kuriem pat pārkopēt uz Excel tabulu ir neliels piedzīvojums.

Iesaku Reality palasīt ne tikai A.Zinovjevu "Зияющие высоты" (Rēgainās virsotnes), bet arī Thomas L. Friedman - piemēram par globalizāciju "The World is Flat" (Pasaule ir plakana) vai arī "The Lexus and the Olive Tree" (Lexus un olīvkoks). Frīdmans pietiekami dziļi izprot rietumu sabiedrības būtību un tās progresa priekšnosacījumus. Un kas mums jādara, lai ekonomiskā izaugsme un ar to saistītais sociālais progress sasniegtu arī mūs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

reality 16.02.2010 19:07
'' Pārāk bieži Latvijā gadās tā, it kā konfidenciāla vai slepena informācija tāda ir tikai "oficiāli", bet patiesībā to zina katrs.'' - Deja Vu sindroms jeb kaut kag kaut kur jau tas reiz ir bijis ? Kaut kad esam it kā izgājuši, taču atkal un atkal tas atkārtojās, atkārtojās - un nepāriet. Visi tie e-projekti nenovēršami pārvēršas par e-bulšitu, ja turpinam iet pa 'demokrātijas&kapitālisma' lielceļu, cerot sasniegt 'rēgainās virsotnes' ?

Saistītie raksti

Valsts tvīto politika.lv