2001.gada 6.jūnijs. Notiek pirmā Garīgo lietu padomes sēde, tajā nospriež rosināt sabiedrībā diskusiju par Reproduktīvās veselības likumu, tajā skaitā, par jautājumiem, saistītiem ar grūtniecības pārtraukšanu. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags sēdē rāda nedzimuša bērna figūriņu.