(Ne)iespējamais eiro referendums 11

Eiro atbalstītāji Latvijā var gulēt mierīgi, ja vien koalīcijas rindās neatradīsies 6 deputāti ar valdības nospraustajam mērķim neatbilstošu nostāju. Plašāk par (ne)iespējamo eiro referendumu.

Iesaki citiem:
Euro
Foto:rockcohen

Esmu pārliecināta Eiropas Savienības (ES) pilsone, kas atbalsta arī eiro ieviešanu Latvijā. Maniem argumentiem, kā arī publisko diskusiju ceru pievērsties citreiz. Tagad – par eiro ieviešanas termiņu un iespējām to noteikt ar tiešu sabiedrības līdzdalību, proti, referendumu.

Līdz šodienai biju pārliecināta, ka referendums par eiro ieviešanas termiņu ir iespējams tikai tad, ja to rosinātu vismaz 50 Saeimas deputāti, uzskatot, ka eiro ieviešana radītu būtiskas izmaiņas Latvijas dalības ES nosacījumos (Satversmes 68.pants). Šis arguments varētu neizturēt kritiku tāpēc, ka, pievienojoties Eiropas Savienībai, Latvija jau ir uzņēmusies pienākumu ieviest eiro – kaut kad, bet ieviest! To nosaka mūsu Pievienošanās līguma noteikumi (4.pants), proti, mēs kopš pievienošanās ES esam Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalsts, ar atrunu, ka pagaidām eiro neesam ieviesuši, bet to apņemamies izdarīt tiklīdz esam gatavi. Tā kā referendumā par Latvijas dalību ES mēs jau balsojām par pievienošanās līguma noteikumiem (arī minēto dalību Ekonomikas un monetārajā savienībā), savu atbalstu pienākumam ieviest eiro esam devuši 2003.gada 20.septembrī. Taču, rosinot referendumu, deputāti varētu argumentēt, ka kopš 2003.gada ir notikušas būtiskas izmaiņas ES un Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienībā (piemēram, palīdzības mehānisms grūtībās nonākušām eiro zonas valstīm, stingrāki fiskālās disciplīnas noteikumi un kārtība, kādā tiek uzraudzīta fiskālā disciplīna dalībvalstu nacionālajos budžetos), līdz ar to argumentējot, ka eiro ieviešana mūsdienās (vai nu 2014.gadā vai vēlāk) nozīmētu būtiskas izmaiņas Latvijas dalības ES noteikumos, un tāpēc par tām ir jāprasa Latvijas pilsoņu viedoklis referendumā.

Ņemot vērā manu pārliecību, ka eiro ieviešanas atlikšanas referendumu varētu rosināt tikai Saeimas deputāti, liels bija mans pārsteigums, kad uzzināju – referendumu par eiro ieviešanas termiņu vēlas rosināt „vienkārši” Latvijas pilsoņi. Pirms Ziemassvētkiem Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) partija Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība „Par Neatkarīgu Latviju” ir iesniegusi likumdošanas priekšlikumu „Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā”, un CVK līdz 3.februārim ir jāizvērtē, vai par ierosinājumu varētu sākt parakstu vākšanu. Te jāuzsver, ka pirmo reizi pilsoņu ierosinājums tiek vērtēts pirms tiek uzsākta parakstu vākšana, un tas ir saskaņā ar nesen pieņemtajiem tā sauktā referendumu likuma grozījumiem. Tas arī izskaidro, kāpēc par iespējamo eiro referenduma rīkošanu, izmantojot pilsoņu likumdošanas iniciatīvas tiesības, pagaidām neesam daudz dzirdējuši medijos – organizatoriem vispirms jāsaņem CVK vērtējums, un tikai tad, ja tas būs pozitīvs, organizatori aicinās plašāku Latvijas pilsoņu kopu atbalstīt savu ideju.

CVK ir lūgusi vairākas valsts institūcijas, kā arī universitātes sniegt savus atzinumus par ierosināto likumprojektu, un tie sniedz vairākus interesantus secinājumus:

1.Nepastāv domstarpības par to, ka Latvijai ir pienākums pievienoties eiro, „veikt darbības, kas saistītas ar eiro ieviešanu” un, ka, ieviešot eiro, Latvija pilda savas starptautiskās saistības. Eiro ieviešanas pienākumu Latvijas pilsoņi atbalstīja, sakot „jā” dalībai Eiropas Savienībā, kuras mērķis kopš 1992.gada (Māstrihtas līguma) ir bijis dibināt ekonomisku un monetāru savienību, kas paredz arī izveidot vienotu valūtu. Tātad, tautas nobalsošanas jautājums nevarētu būt par eiro ieviešanu Latvijā, jo uz šo jautājumu mēs jau 2003.gadā esam atbildējuši apstiprinoši.

2.Vairums atzinumu norāda uz likumprojekta neatbilstību, jo Satversme neļauj nodot tautas nobalsošanai jautājumus, kas skar līgumus ar ārvalstīm (Satversmes 73.pants) - Latvijas starptautiskās saistības, šo saistību izpildi, līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Tāpēc minētā likumprojekta trūkums ir fakts, ka tas runā nevis par eiro ieviešanas termiņiem, bet arī par pašu ieviešanu, ko Latvija jau ir apņēmusies izdarīt. Līdz ar to likumprojekts ir pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām.

3.No tā varētu izrietēt secinājums, ka likumprojekts, kas ļautu pilsoņiem noteikt eiro ieviešanas termiņu (nevis vēlreiz spriest par ieviešanas pienākumu), būtu atbalstāms un referendumu varētu rīkot. Tiesībsarga biroja atzinumā teikts, ka „attiecībā uz eiro ieviešanas termiņu tautas nobalsošanai šķēršļi nav saskatāmi”. Taču RSU un Turības atzinumi norāda, kāpēc Latvijas pilsoņu viedokli par eiro ieviešanas termiņu nevarētu iegūt ar konkrētā likumprojekta palīdzību – tāpēc, ka likumprojekts ir divu jautājumu rasols: tas ietver gan tautas tiesības piedalīties lemšanā par eiro ieviešanas termiņu, gan jau noteikt konkrētu eiro ieviešanas termiņu. Tos vajadzētu sadalīt divos atsevišķos ierosinājumos – vienā būtu jāpanāk tautas tiesības lemt par eiro ieviešanas termiņu, un tikai tad lemt par konkrētu datumu. Pretējā gadījumā no vienas puses tautai tiek piešķirtas papildus tiesības, kuras tajā pat laikā arī tiek ierobežotas – nebūs iespējas lemt par eiro ieviešanas termiņu pirms 2021.gada 1.janvāra (kā rosināts šajā likumprojektā). Taču pat, ja tie būtu divi likumprojekti (viens par tautas tiesībām lemt par eiro ieviešanas datumu, otrs – par noteiktu eiro ieviešanas datumu), šobrīd Satversme nedod tautai tiesības izteikt viedokli par šādiem jautājumiem, izmantojot tautas likumdošanas iniciatīvas tiesības. Lai šādas tiesības iegūtu, būtu jāgroza Satversme. Citējot Saeimas Juridiskā biroja viedokli „likumprojektā paredzētā tautas nobalsošana par euro ieviešanu ir jauns veids, kādā pilsoņi varētu īstenot savu gribu. Jauna tautas nobalsošanas veida ieviešana ir Satversmes grozīšanas jautājums, par kuru Saeimai vai Latvijas pilsoņu kopumam jālemj kā konstitucionālajam likumdevējam. Likumprojekta autori attiecīgu tautas nobalsošanu paredzējuši ieviest ar likumu, taču šāds jautājums nevar tikt izlemts ar likumu”.

4.Veidu, kā Latvija izdara izvēli pievienoties eiro (vai vaicā viedokli tautas nobalsošanā vai nē) starptautiskās saistības neregulē: tas ir mūsu mājas darbs jeb politisks lēmums. Taču Latvijai nav tiesību noteikt „mehānisku eiro neieviešanas datumu”, līdz kuram Latvija eiro negatavojas ieviest. Ārlietu ministrija argumentē, ka tas būtu pretrunā ar eiro ieviešanas procedūru, kas noteikta ES pamatlīgumā (Līgums par ES darbību 140.panta 2.punkts). Proti, Padome (balstoties uz Komisijas priekšlikuma, pēc konsultācijām ar Eiropas Parlamentu un pārrunām Eiropadomē) var nolemt atcelt izņēmuma statusu kādas valsts dalības noteikumiem Ekonomikas un monetārajā savienībā (lasīt – atļauju pagaidām neieviest eiro), kad dalībvalsts izpilda eiro ieviešanas kritērijus. Tas saistīts ar līgumā teikto, ka dalībvalstu gatavību ieviest eiro var vērtēt vai nu pēc konkrētu dalībvalstu oficiāla lūguma, vai ne retāk kā reizi divos gados. Tātad, teorētiski ir iespējama situācija, ka kādā no šīm regulārajām (ne retāk kā reizi 2 gados) pārbaudēm Latvija tiek atzīta par gatavu pievienoties eiro zonai, un Padome nosaka datumu, kad eiro ir jāievieš. Tāpēc likumprojekts, kas nosaka datumu, pirms kura eiro Latvijā noteikti nav ieviešams, ir pretrunā ar Latvijas saistībām un šo ES pamatlīgumā iekļauto Eiro pievienošanās procedūru.

5.Secinājums, kas sakrīt gan ar vairākos atzinumos minēto, gan manu agrāko argumentāciju ir sekojošs: šobrīd (negrozot Satversmi) referendums par eiro ieviešanas atlikšanu „teorētiski” iespējams tikai, ja to pieprasa 50 Saeimas deputāti, argumentējot, ka budžeta disciplīna, koordinācija un uzraudzība, palīdzības sniegšana eiro zonas valstīm un citi eiro zonas valstu pienākumi ir būtiskas izmaiņas Latvijas dalības ES noteikumos. Tātad, bumba ir Saeimas opozīcijas rokās. Tā kā šobrīd Saskaņas Centram un Zaļo Zemnieku Savienībai Saeimā ir 44 balsis, tad eiro atbalstītāji Latvijā var gulēt mierīgi, ja vien koalīcijas rindās neatradīsies 6 deputāti ar valdības nospraustajam mērķim neatbilstošu nostāju.

Politisks lēmums

LU atzinumā minēts Zviedrijas piemērs, kas parāda, ka dalībvalsts var „mērķtiecīgi izvēlēties nepildīt” Māstrihtas kritērijus un „tādējādi uz nenoteiktu laiku atlikt eiro ieviešanu”. Tāpēc virzība uz Eiro ieviešanu ir dalībvalsts politisks lēmums.

Citu jauno dalībvalstu piemēri rāda – labvēlīgs lēmums par eiro ieviešanu Padomē pieņemts jūlijā, un kā eiro ieviešanas datums nolikts nākamā gada 1.janvāris, lai izmantotu mierīgāko svētku laiku mierīgākai pārejai no vienas valūtas uz otru. Arī Latvijas valdība izvēlējusies līdzīgu taktiku. Tā plāno 2013.gada pavasarī iesniegt oficiālo lūgumu vērtēt Latvijas gatavību ieviest eiro un, ja seko pozitīvs lēmums 2013.gada vasarā, eiro ieviest, sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Tātad, Latvijas valdība var izvēlēties neiesniegt prasību vērtēt eiro ieviešanas gatavību tagad, tādējādi atliekot eiro ieviešanu uz vēlāku laiku. Taču lēmums eiro ieviešanas iespējas vērtēt tagad ir saistīts ar trim apsvērumiem:

1.Vēlētāju atbalsts. Šis mērķis bija un ir iekļauts koalīcijas partiju priekšvēlēšanu programmās, kuras vairums vēlētāju ir atbalstījuši 2011.gada vēlēšanās.

2.Valdības darba ilguma politiskās loģika. 2014.gada rudenī vēlēšanās darba devējs (Latvijas pilsoņi) var „pasūtīt” citu valdību un citu politiku, tāpēc eiro ieviešanas datums ir jānoliek pirms iespējamās (ierastajā kārtībā vēlēšanu rezultātā radītās) valdības maiņas.

3.Jūtīgāko eiro ieviešanas gatavības „analīžu” kritērijs – inflācija. Tas neļauj valdībai veidot tādu eiro ieviešanas scenāriju, kas paredzētu mums visiem vairāk laika sagatavoties pēc pozitīva Padomes lēmuma, piemēram, rosināt eiro ieviešanu 2014.gada vasarā – ir iespēja, ka, ekonomikai arvien vairāk atlabstot, inflācija palielinās un Latvija eiro ieviešanas kritērijus vairs neizpilda.


____________________________________________________________
Likumprojekts “Par tautas līdzdalību Eiro ieviešanas termiņa izlemšanā”

Pievienošanās līguma noteikumi

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (11) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Col. Briedis society

Nevajag vēl priecaties, jo Latvijas banka jau vienreiz izjauca planus pievienoties Eiro. 2002.-2005.gads LB veic aplamu monetaro politiku. LVL tiek mākslīgi devalvēts attiecība pret eiro. Tā rezultātā rodas milzīga inflacija Latvijā un Latvijas ekonomika kļūst par spekulatīvu investīciju mērķi. tas bija kā dunča dūriens no muguras. Diezgan primitīvi, bet fakts. Ko GRU aģents vēl izmetīs 2013.gadā, lai apturētu LR virzību uz EMS. Vislielākās briesmas draud no neprognozējamiem LB izlēcieniem, nevis parlamentārā dumpja!

Image011
Dace Akule

Paldies par komentāriem, kas runā par raksta būtību - vajadzību un tiesībām Latvijas pilsoņiem referendumā noteikt eiro ieviešanas datumu. Par Eiro ieviešanas ieguvumiem un zaudējumiem rakstīšu citreiz (ceru uz saturīgu diskusiju tad!) bet uz komentāriem, kas izmanto ad hominem argumentus (uzbrūk autoram vai PROVIDUS, nevis diskutē par saturu) neatbildēšu. Aicinu uz saturīgām debatēm, kur ikviens ciena otra viedokli un nemētā dubļus, uzskatot, ka cilvēku viedokļi rodas pēc kāda pasūtījuma!

Tmp author
Jurģis

Šo sestdien biju Otepē uz kalnu snowot, diviem cilvēkiem 3h brauciens izmaksāja 36 Eur, pec http://valutas-kalkulators.lv/ tas sanak apm 25 Ls, nav slikti.. pie mums zāgara, vai milzkalne sestdienas 3h brauciens izmaksā videji 8 Ls (kopā 16 Ls).

Zinu ka Valgas iedzīvotāji pēc pārtikas tagad iet uz Valku, vēl pirms Eur viss bija otradāk.

Man ir būtiski, lai Eur nesadardzina dzivi mazāk nodrošīnatajiem LR iedzivotajiem un ja valdiba to var apsolit, viss ok lai Eur ienak musu dzive! Savadak ir tada sajuta, ka visu laiku skrienam pec kka: nato, ES utt. Bet pashiem savu identitati, savu nostaju mums vienkarshi nav laika attistit.. par sho gan zhel, zhel ka nav mums pashiem savas unikalas nostajas! Tas ir visas biznesa gramatas pirmais noteikums, atrodi kko unikaalu-pieeja, veids ka karto lietas, ideja utt.

Tmp author
Zinta Mlanova

Tas ir pasūtits raksts.Droši vien par samaksu. Autorei jau halucinācijas rādās par to, kas notiks pec EURO ievieshanas.
Pēc paris gadiem 100 000 darba spejigo aizbrauks prom. Pirktspeja samazinasies, parādi par komunālajiem palielinasies.Valsts ārējais parāds pieaugs. Jus to gribat? Autore -jā.
Kapec Chehija, Poland un Bulgarija vareja pateikt "NĒ" euro ieviešanai? Kapec Latvija nevar pateikt NĒ ? tapec ka parak pierasts, ka kads latviešus komandē un paši savu viedokli pateikt baidās.
Ta PROVIDUS pētniece te tikai gudri muld.
Kaut atrastos koalīcijas rindās tie 6 deputāti ar pareizo nostāju!!!

Tmp author
no sirds

Kaut Jūsu pretvalstiskā organzācija izputētu līdz ar visiem saimniekiem!

Tmp author
No Sorosa un manis

Pie tam Zviedrijā šis referendums bija un bez kādas vāvuļošanas, ka iestašāsnā līgums to nepieļauj. Un skaidrs, ka tāds referendums būtu jebkurā Eiropas valstī, kur tās vadoņi, tagad mēģinātu, pret savas tautas gribu, pāri līķiem, iestāties EURO monetārajā savienībā. Neskatoties ne uz kādiem līgumiem, kaut ar pašu Dievu to kungu. Tik nelietīga, ņirdzīgi aroganta pret savu tauta var būt tikai Latvijas elite.

Tmp author
No Sorosa un manis

Pat tolerantajā Zviedrijā cenšanās ieviest EURO, noveda pie Zviedrijas ārlietu ministres slepkavības. Pēc tās Zviedru elite saprata, ka labāk nevajag. Kāpēc kāpjat uz tā paša grābekļa, domājat, ka Latvijā nebūs neviens patriotiski noskaņots jauneklis, kurš to pašu izdarīs ar Vilku, vai Rimšēvicu, vai Dombrovski, vai kādu citu nelieti, valsts un tautas nodevēju, starptautisko bandītu/baņķieru vārdā?

Tmp author
No Sorosa un manis

Vienkārši līdz ar nedalīto EURO atbalstu, tiek diskreditētas arī visas tās progresīvās idejas par brīvību, brālību, vienlīdzību un vienādām tiesībām visiem. Tā vietā stājas konsolidācija, taupība, samazinātas algas, emigrantu nīšana, samazinātas pensijas, neesoša dzimstība un tā tālāk un tā joprojām.
EURO propogandētāji nesaprot, ka no viņu gaišajām idejām vairs nekas nav palicis pāri. Tas patiesībā ir sūds un kociņa, kuru nez kādu absurdu ideju vārdā par katru cenu mēģina iepārdot latvju tautai.

Tmp author
No Sorosa un manis

Sorosam ir ļoti daudz interviju un rakstu par to, kur ES ir novedis un novedīs EURO. Es pieļauju, ka visiem šiem tā saucamajiem pozitīvajiem, liberālajiem spēkiem Soross ir autoritāte, bet droši vien līdz ko viņš sāk runāt pretī kādiem šo liberāļu uzskatiem, tā no autoritātes pārvēršas par ne-autoritāte.
-----------------------------
Bet pie tā, ko tad Soross ir teicis un, kam es pilnībā piekrītu. Visa šī parādu krīze, konsolidācijas, cenšanās saglābt par katru cenu šo absurdo EURO bloku un sistēmu. Absurdo, jo EURO bloks, kurā vienā asinsritē ir apvienotās tādas valstis, kā Spānija, Grieķija, Īrija, Vācija, Fnacija, Somija, Igaunija un kur par katru cenu mūs grib ievilkt latvju elite. Tātad šis veidojums ir absudrs pēc būtības un tas izjuks agri vai vēlu, tas ir neizbēgami.
Bet galvenais, ko saka Soross, tad visa šī EURO vājprāta rezultātā ES nebūt vairs nav tā miera, demokrātijas citadele un visa veidu brīvību citadele, kura viņam tik ļoti imponēja. ES pamazām pārvēršas par tādu par tautu cietumu, kā bija PSRS, kur tautas kurn ir dziļi neapmierinātas ar to, ko dara politiķi un ko dara centrs un līdz ar to centrbēdzes spēki paliek arvien spēcīgāki un savukārt tas saraus ES gabalos. Tas ir tas bēdīgākais šajā EURO stāstā.
Ja kāds tam netic, tad iesaku pavērot britu darbības, vācu, franču, somu politķu izteikumus un darbības. Patiesībā vairs nav īsti skaidrs, kam tā ES ir vajadzīga, izņemot Latvijas poltiķus un ES baņķierus.
-------------
Žēl šo tā saucamo Latvijas progresīvo spēku, kuru nesaprot, kādās mūža lamatās ir nokļuvuši ar savu nedalīto EURO propogandu un, kuras tas novedīs visas šīs progresīvās idejas, pēc tam, kad EURO sabruks, kādas būs sekas.

Tmp author
Kettus

Interesanti, ka politika.lv nekad nav eiro skeptisku viedokļu. Laikam jau labi pelna ar propagandu.

Tmp author
Gribu zināt!

Kur valsts ņems 150 milj. eiro, kas jāiemaksā stabilizācijas fondā? Kas notiks ar zelta rezervēm, kas ir kā lata valūtas stabilitātes garants? Kāda būs inflācija?

Saistītie raksti
Nauda 255x203(2)

Happy New Euro! 4 Autors:Andrejs Titovs

Article article

Eiro-vilšanās 5 Autors:Eldars Mamedovs

Strauji 255x203

Latvija ES. Vai solījumi piepildījušies? Autors:Uldis Osis , Broņislavs Džeriņš

Article research

Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri 15 Autors:15 Eiropas Savienības tiesību ekspertu grupa

Citi autora darbi
7595930098 1188c7be29 z

Life with Donald Trump Autors:Dace Akule

Uzticesanas vienna konference

Par uzticēšanos 66 Autors:Dace Akule

Peru akmeni

Par globāli būtisko 1 Autors:Dace Akule

Kaleidoskops 1

Par sarežģīto pasauli 1 Autors:Dace Akule

Bilde peru

Par Peru 5 Autors:Dace Akule

11825959 10153434773260306 6968551125438830656 n

Par AirBaltic 17 Autors:Dace Akule